35 năm nỗ lực vượt khó của Sở Tư pháp Thanh Hóa

(PLO) - Trong suốt chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển 17/5/1983 - 17/5/2018, với sự cố gắng và quyết tâm, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã từng bước vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017. Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Vượt khó

Sở Tư pháp Thanh Hoá được thành lập ngày 17/5/1983 theo Quyết định số 326/TC-UBTH của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, ngành Tư pháp Thanh Hóa đã có những thăng trầm theo yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, song vượt lên trên tất cả ngành Tư pháp Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Từ bước khởi đầu thành lập với tổ chức bộ máy chỉ có 12 cán bộ với 4 phòng nghiệp vụ, đến nay Sở Tư pháp đã được giao thực hiện 34 nhiệm vụ; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, bộ máy tổ chức của Sở cũng được tăng cường, phát triển về số lượng và chất lượng, đến nay đã có 8 phòng và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số 120 người; trong đó 98% có trình độ Cử nhân Luật (có 13 Thạc sĩ Luật và 02 Thạc sỹ hành chính, kinh tế); 16 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân lý luận chính trị; 18 đồng chí đang học trung cấp lý luận chính trị. 27 Phòng Tư pháp cấp huyện với 87 cán bộ, công chức; 635 xã, phường, thị trấn với 835 công chức tư pháp - hộ tịch. Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Luật gia được củng cố, phát triển vững mạnh. Ở cấp huyện và xã, Phòng Tư pháp và cán bộ tư pháp - hộ tịch cũng được tăng cường về số lượng, chất lượng và chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, đã có gần 1.000 cán bộ, công chức, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với sự đổi mới, phát triển của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa, phạm vi hoạt động của ngành Tư pháp Thanh Hóa được mở rộng cả về quy mô, chất lượng và bề rộng lẫn chiều sâu; ngày càng hướng mạnh về cơ sở, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ gìn kỷ cương pháp luật, an ninh trật tự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Sở Tư pháp đã tìm tòi, nghiên cứu, triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng các nhiệm vụ để tham mưu đắc lực cho chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành bằng pháp luật.

Trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập, đổi mới, Sở Tư pháp đã không ngừng tự đổi mới, có những giải pháp để tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt nhiều kết quả nổi bật mang dấu ấn đặc trưng của Ngành

Cụ thể: : Trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản, đã tham mưu xây dựng và ban hành hệ thống Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; thẩm định tính pháp lý hàng nghìn văn bản trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành; kiểm tra, rà soát và kiến nghị loại bỏ hàng trăm văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành; tuyên truyền,

Ngoài ra, Sở còn triển khai kịp thời các luật quan trọng, có tác động lớn tới đời sống nhân dân; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính là những nhiệm vụ mới, nhưng đã dần đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả; công tác hành chính tư pháp và quản lý các tổ chức bổ trợ tư pháp được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm; công tác đăng ký quản lý hộ tịch từ tỉnh đến cấp huyện, xã đã được thực hiện tốt, bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (giám định tư pháp, luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại…) bảo đảm hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách tư pháp; hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách được triển khai thực hiện từ năm 1997 đến nay thực sự có ý nghĩa, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, nhất là nhân dân ở các xã vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Đồng thời, Sở Tư pháp cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa, các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc, vấn đề cấp bách, bức xúc liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, phục vụ cho các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh.

Là đơn vị xung kích đi đầu với nhiều đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư pháp như: đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, triển khai các đề án về nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng; công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh v.v...

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Đưa vào hoạt động các phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính... Đẩy mạnh xã hội hóa và quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp như: luật sư, công chứng, đấu giá tài sản thừa phát lại theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tiếp nối truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong những năm qua, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Thanh Hóa. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Sở Tư pháp Thanh Hóa ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, chỗ dựa tin cậy của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa trong quản lý công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực để tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm,  tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung  theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân;

Đồng thời đổi mới cách thức, mô hình, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tiếp tục xã hội hóa gắn với quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt chương trình hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật, tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp;  đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành... 

Chặng đường 35 năm đã đi qua, nhìn lại những kết quả đạt được của Sở Tư pháp Thanh Hóa để thấy rõ hơn sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành; sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Tự hào trước những thành quả đã đạt được, Sở Tư pháp sẽ tiếp nối truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa khẳng định: chặng đường 35 năm đã qua của Sở Tư pháp Thanh Hóa là một trang sử hào hùng của ngành Tư pháp Thanh Hóa. Thành tựu ngày hôm nay Sở Tư pháp Thanh Hóa có được là sự đoàn kết nỗ lực không mệt mỏi của nhiều thế hệ các đồng chí lãnh đạo và tập thể anh em cán bộ qua các thời kỳ xây dựng và phát triển. Các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tư pháp Thanh Hóa luôn xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, cùng đồng lòng, hợp sức phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng. Từ đó, khẳng định tinh thần, nội lực, ý chí và quyết tâm của các thế hệ cán bộ ngành Tư pháp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.   

Những thành tựu đạt được trong công tác tư pháp thời gian qua đã khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Sở Tư pháp Thanh Hóa, đã tạo được niềm tin yêu, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trước thời kỳ hội nhập đổi mới ngày càng sâu rộng, Sở Tư pháp Thanh Hóa ngày càng phải bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, luôn tranh thủ sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, lãnh đạo tỉnh, để ban hành kịp thời nhiều chính sách có tính khả thi cao trong thực tiễn, góp phần thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư vào tỉnh; giải quyết triệt để các vấn đề cấp bách, bức xúc đặt ra tại địa phương, đảm bảo an sinh xã hội... được doanh nghiệp, người dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Đức Thọ
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự
(PLVN) -Đáp ứng theo nhu cầu mở rộng việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, đơn vị, tổ chức, Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do Tổng cục THADS chủ trì soạn thảo đã bổ sung thêm các nguồn tiếp nhận đơn thư trong công tác này.