Bổ nhiệm 2 cán bộ tại Đà Nẵng

Thứ Sáu, 13/10/2017 13:32 GMT+7
Bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1974) và ông Lê Sơn Phong (sinh năm 1982) mới được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng.
Bổ nhiệm 2 cán bộ tại Đà Nẵng

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm được UBND thành phố Đà Nẵng công bố ngày 12/11.

Hai nhân sự mới bổ nhiệm thay thế các phó giám đốc nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Nguyễn Thị Phượng có trình độ Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, bà Phượng giữ chức vụ Trưởng Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

Ông Lê Sơn Phong có trình độ Thạc sĩ Điện tử viễn thông, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông Phong giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng.

Tin liên quan

Các tin khác