TP Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Thứ Tư, 15/8/2018 06:05 GMT+7
(PLO) - Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2018 nhằm đánh giá chính xác, khách quan về tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021, kế hoạch PBGDPL năm 2018 tại cơ quan, đơn vị; trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những biện pháp, cách làm hay trong công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị để nhân rộng điển hình trên địa bàn TP.
TP Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Hình minh họa

Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất các giải pháp triển khai Kế hoạch PBGDPL giai đoạn 2018 – 2021, tháo gỡ, điều chỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Kế hoạch xác định rõ nội dung kiểm tra, hình thức kiểm tra (kiểm tra qua báo cáo; kiểm tra thực tế (tập trung/lựa chọn các đơn vị không nộp báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ) và tổ chức thực hiện. 

Tin liên quan

Các tin khác