Thái Nguyên: Nhiều giải pháp quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án.

(PLVN) -Chiều ngày 27/4, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Văn Lực. 
Thái Nguyên: Nhiều giải pháp quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án. Toàn cảnh Hội nghị

Về phía địa phương có ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Văn Thọ cho biết, cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. 

Đối với ngành ngành Thi hành án dân sự, Thái Nguyên là địa phương có số việc và tiền phải thi hành lớn trong khu vực miền núi phía Bắc, năm 2020 mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, số việc tuy  không tăng nhưng số tiền phải thụ lý, giải quyết tăng 350 tỷ đồng so với năm 2019. Nhiều vụ việc liên quan dến kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tranh chấp dân sự với giá trị phải thí hành lớn phát sinh nhưng kết quả công tác năm 2020 cao hơn năm 2019 và vượt chỉ tiêu Ngành giao (thi hành xong 8.000 việc với số tiền thu được gần 136 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 87,29% về việc, 52,37% về tiền, vượt 7,29% về việc và 12% về tiền so với chỉ tiêu được giao).

Nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp các cơ quan thi hành án dân sự đã chủ động, kịp thời xin ý kiến Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để giải quyết dứt điểm. Các vụ việc có số tiền phải thu lớn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tổ chức cưỡng chế thi hành thành công, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính  trị của địa phương. 

 Ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự còn bộc lộ một số tổn tại, hạn chế, khó khăn, vướng, mắc. Trong đó, công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án còn nhiều vấn đề cần tập trung quản lý, chỉ đạo. Tuy số vụ việc và giá trị tài sản thi hành án phải thẩm định giá, đấu giá tài sản so với toàn tỉnh không lớn nhưng tài sản thi hành án lại mang tính chất đặc thù, phức tạp, liên quan đến quyền, lợi ích của nhiều bên, dễ phát sinh vấn đề khiếu kiện; việc thẩm định giá đôi lúc còn chưa sát với thực tế tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều trường hợp phải giảm giá nhiều lần, làm tăng chỉ phí cũng như kéo dài thời gian thi hành án; người phải thi hành án chống đối quyết liệt, thậm chí có thể tụ tập đông người gây áp lực cho các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị địa phương...

Do đó, Hội nghị cần tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án, giúp ngành Thị hành án dân sự tỉnh hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Báo cáo của Cục THADS Thái Nguyên cho biết, năm 2020, các cơ quan THADS trong tỉnh đã thực hiện kê biên tài sản trong quá trình tổ chức thi hành án. Tổng số việc tiến hành kê biên tài sản, đưa ra thực hiện thẩm định giá 13 việc (13 tài sản) với số tiền thẩm định trên 37 tỷ 474 triệu đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2021, tổng số việc thực hiện thẩm định giá 18 việc với 19 tài sản với số tiền gần 35 tỷ đồng.

Ông Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 1, Tổng cục THADS lưu ý một số vấn đề nghiệp vụ trong thẩm định giá 

Năm 2020 số việc bán đấu giá thành 26 việc với số tiền 57 tỷ 025 triệu 719 nghìn đồng, đã giao tài sản cho người mua trúng đấu giá: 16 việc tương tương ứng số tiền 18 tỷ 952 triệu 260 nghìn đồng, còn 10 việc (38 tỷ 073 triệu 459 nghìn đồng) chưa giao tài sản cho người trúng đấu giá.  6 tháng 2021, tổng số đấu giá thành 12 việc với số tiền 32 tỷ 823 triệu 482 nghìn đồng, trong đó có 06 việc đã giao được tài sản cho người trúng đấu giá với số tiền 4 tỷ 357 triệu 717 nghìn đồng, còn 06 việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá với số tiền 28 tỷ 465 triệu 765 nghìn đồng.

Nhìn chung công tác thẩm định giá tài sản thi hành án được các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật, việc ký hợp đồng thẩm định giá theo quy trình, thủ tục, chưa phát hiện sai sót, không có trường hợp nào phải định giá lại theo điểm a khoản 1 Điều 99 Luật THADS “Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng trong việc làm sai lệch kết quả định giá”. Ngoài ra có một số trường hợp định giá lại do yêu cầu của đương sự, những trường hợp yêu cầu định giá lại thường do Ngân hàng (người được thi hành án) yêu cầu vì lý do khi Ngân hàng cho vay định giá cao hơn so với giá thẩm định khi kê biên.

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực  cùng lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục THADS Thái Nguyên

Các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) đã tích cực, chủ động trong việc áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm xử lý tài sản phải thi hành án để thi hành nghĩa vụ của người phải thi hành án. Quá trình bán đấu giá tài sản, cơ bản Chấp hành viên (CHV) đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS về bán đấu giá tài sản, giao tài sản cho người trúng đấu giá. 

Tuy nhiên, trong công tác thẩm định giá đối với tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án là khi tiến hành xác định hiện trạng tài sản cơ quan THADS đã kê biên để thẩm định giá, đương sự không hợp tác, có trường hợp chống đối dẫn đến việc thẩm định giá bị kéo dài; Đương sự không thống nhất về giá đã định, có đơn khiếu nại, tố cáo dẫn đến việc thẩm định giá kéo dài, khó khăn; Việc thẩm định giá chưa đánh giá toàn diện giá của tài sản kê biên; Tâm lý người mua tài sản kê biên để thi hành án còn e ngại 

Trong công tác đấu giá tài sản, việc kê biên, bán đấu giá tài sản nhiều lần không có người mua có nhiều nguyên nhân;  kết quả đấu giá thành và giao tài sản trúng đấu giá chưa cao; Số việc phải định giá, bán đấu giá nhiều lần, trong đó có việc từ 6 đến 10 lần vẫn xảy ra nhiều....

Thời gian tới, Cục THADS Thái Nguyên sẽ thực hiện một số giải pháp: triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ Quy trình thẩm định giá, đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm giám sát Chấp hành viên trong việc công khai lựa chon, ký hợp đồng thẩm định giá, hợp đồng đấu giá tài sản theo quy định.

Rà soát, lập danh sách tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản có đủ điều kiện đăng tải lên Trang thông tin của Cục  THADS tỉnh để Chấp hành viên nghiên cứu lựa chọn. Chỉ đạo CHV kiên quyết không ký hợp đồng với những đơn vị thẩm định giá, tổ chức đấu giá không đủ điều kiện, có dấu hiệu tiêu cực trong thẩm định giá, bán đấu giá tài sản hoặc kết quả thẩm định giá không đúng giá thị trường, bán đấu giá tài sản không hiệu quả, thiếu minh bạch.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các hợp đồng thẩm định giá với Chấp hành viên; chủ động, thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp trong thanh tra, kiểm tra đối với những đơn vị có dấu hiệu thiếu minh bạch, tiêu cực trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản.

Chỉ đạo CHV thực hiện nghiêm túc, đúng qui định việc xác minh tài sản của người phải thi hành án, riêng đối với những trường hợp kê biên, bán đấu giá tài sản thi hành án, nhất là bán tài sản bảo đảm (thế chấp, bảo lãnh), Chấp hành viên phải phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan, nhất là bên nhận thế chấp làm rõ những khía cạnh pháp lý và thực tiễn liên quan đến tài sản chưa rõ ràng trước khi làm thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá. 

Để hạn chế thấp nhất,  tránh việc khiếu kiện của các bên đương sự khi kê biên, xử lý tài sản các cơ quan THADS cần chủ động, tích cực giải thích, vận động, thuyết phục để các bên đương sự thỏa thuận về giá bán tài sản, thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực phát biểu tại Hội nghị .

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực chia sẻ với những khó khăn mà Thái Nguyên gặp phải trong công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án đồng thời yêu cầu thời gian tới, các cơ quan THADS Thái Nguyên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án có điều kiện thi hành, tập trung xử lý nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản THA. ; thực hiện nghiêm túc quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản mà Tổng cục THADS đã ban hành, bảo đảm việc tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, kiểm tra các vụ việc có tài sản thẩm định giá, đấu giá của các Cơ quan THADS trên địa bàn, bảo dảm các quy trình, thủ tục, thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu được tham gia mua tài sản; kịp thời phát hiện, xử lý tiêu cực, nhũng nhiễu. Thủ trưởng cơ quan THADS, chấp hành viên tăng cường trách nhiệm, theo sát vụ việc khi hồ sơ chuyển sang đơn vị thẩm định giá, đấu giá…Những vụ việc khó khăn cần kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo THADS.

Thu Hằng
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Chuẩn bị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Chuẩn bị tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

(PLVN) -Để tổng kết, đánh giá việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” tôn vinh, khen thưởng các cá nhân đạt giải và các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức tổng kết Cuộc thi.

Đọc thêm

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép
(PLVN) - Thực hiện Kế hoạch của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng ngày 13/5, Đồn Biên phòng Trịnh Tường, Bộ đội Biên phòng Lào Cai phối hợp với UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới (phong trào). Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng dự Lễ phát động.

Chủ động sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa đại dịch

Chủ động sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa đại dịch
(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh vừa chủ trì cuộc họp với đại diện các đơn vị về tình hình sản xuất và tiêu thụ mặt hàng rau, củ, quả trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Kinh doanh dưới làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4: Thiếu tour để dẫn, thiếu nguyên liệu để may

Kinh doanh dưới làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4: Thiếu tour để dẫn, thiếu nguyên liệu để may
(PLVN) - Công nghiệp dệt may, công nghiệp “không khói”… sau 1 năm lao đao nên rất hy vọng có một “vụ mùa” mới thuận lợi để gỡ gạc tổn thất, nhưng dường như khó khăn vẫn còn đó khi người lao động không có tour để dẫn, công nhân may thì lo ngại nhiễm bệnh, cách ly cả dây chuyền, nhà máy lại thêm thiệt hại… 

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế: Đề xuất tăng mức hỗ trợ

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế: Đề xuất tăng mức hỗ trợ
(PLVN) - Để đảm bảo quyền được an sinh cho mọi người dân, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có các công văn gửi Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho người tham gia. Đề xuất tăng lên 50% mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng.
Sổ theo dõi sức khỏe: Cẩm nang hữu ích cho mẹ và bé

Sổ theo dõi sức khỏe: Cẩm nang hữu ích cho mẹ và bé

(PLVN) - Với mong muốn trong tương lai gần, mọi thông tin về mẹ và con, từ thời kỳ mang thai đến khi trẻ 6 tuổi được lưu giữ duy nhất trong một cuốn sổ theo dõi sức khoẻ, sau khi Bộ Y tế khởi động dự án, Thái Nguyên cũng đã và đang triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được coi như là nhật ký sức khoẻ của mẹ và bé, đồng thời là cuốn cẩm nang hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc tốt sức khoẻ trước, trong và sau sinh. 

Thi lớp 10 ở hà nội: “Nóng” từ phụ huynh?

Thi lớp 10 ở hà nội:  “Nóng” từ phụ huynh?
(PLVN) - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ chính thức bắt đầu. Không khí ôn luyện đang nóng lên từng ngày. Đặc biệt, từ khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ 4 (Lịch sử), nhiều phụ huynh rốt ráo cho con tham gia các lớp ôn thi cấp tốc.

Xây dựng nhiều cách thức mới trong xét nghiệm Covid-19

Xây dựng nhiều cách thức mới trong xét nghiệm Covid-19
(PLVN) - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế thống kê, trong đợt dịch này khoảng 60% bệnh nhân (BN) không có triệu chứng lâm sàng gây khó khăn cho truy vết, sàng lọc, thời gian ủ bệnh kéo dài 21 ngày. Do dó, xét nghiệm là chiến thuật quan trọng, nhất là xét nghiệm nhanh để khoanh vùng dập dịch hiệu quả; đồng thời triển khai nhiều giải pháp nâng công suất xét nghiệm. 

Bảo vệ khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em

Bảo vệ khẩn cấp cho phụ nữ và trẻ em
(PLVN) - Kết quả “Khảo sát nhu cầu dịch vụ xã hội khẩn cấp cho phụ nữ bị bạo lực và trẻ em bị xâm hại” do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thực hiện vừa công bố mới đây cho thấy thực trạng giải quyết các vụ việc bạo lực phụ nữ, xâm hại trẻ em chưa đáp ứng được nhu cầu của nạn nhân; một số mô hình hỗ trợ nạn nhân chưa kịp thời…
Tăng cường xét nghiệm,   tầm soát Covid-19 ở khu vực có nguy cơ

Tăng cường xét nghiệm, tầm soát Covid-19 ở khu vực có nguy cơ

(PLVN) - Bộ Y tế đề nghị tiếp tục chiến lược chống dịch xuyên suốt theo 5 nguyên tắc “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng ổn định tình hình”, thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Khơi dậy khát vọng phát triển  đất nước phồn vinh, hạnh phúc
(PLVN) - Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc không chỉ là mơ ước mà còn mang tính thực tiễn trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Với truyền thống yêu nước nồng nàn và những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, đây chính là nguồn lực nội sinh tạo thành sức mạnh vĩ đại của dân tộc trong thời kỳ mới.

Ý thức và trách nhiệm công dân

Ý thức và trách nhiệm công dân
(PLVN) - Ý thức muốn nói ở đây chỉ trong phạm vi hẹp là nhận thức của con người và thể hiện ra bằng hành động đối với bản thân, gia đình mình, xã hội và đất nước. Ý thức đối với cộng đồng ngoài trách nhiệm, còn là nghĩa vụ của công dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo TW chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sĩ chốt chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Trưởng Ban Tuyên giáo TW chia sẻ khó khăn của cán bộ, chiến sĩ chốt chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới
(PLVN) - Tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 vừa có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan huyện và cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri, thăm Đồn biên phòng Tân Phú (Tây Ninh)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp xúc cử tri, thăm Đồn biên phòng Tân Phú (Tây Ninh)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 vừa có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động các cơ quan huyện và cử tri xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376