Công tác thi hành án dân sự tiếp tục chuyển biến rõ rệt

(PLO) - Chiều qua (28/7), Bộ Tư pháp vinh dự và vui mừng được đón tiếp đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dẫn đầu Đoàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đến làm việc về công tác thi hành án dân sự.
Công tác thi hành án dân sự tiếp tục chuyển biến rõ rệt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (giữa) chủ trì buổi làm việc
Tháp tùng Chủ tịch nước có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn, Ủy viên chuyên trách - Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương Nguyễn Tất Viễn, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Phó Chánh án TANDTC Tống Anh Hào, Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Trợ lý Chủ tịch nước Vũ Quy…
Về phía Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng các Thứ trưởng, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong và ngoài Bộ, lãnh đạo một số Cục THADS địa phương.
Giải quyết xong gần 355 nghìn việc
Báo cáo về kết quả công tác THADS 9 tháng đầu năm 2015, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền nhận định, mặc dù điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, số việc và tiền thụ lý mới tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2014 nhưng hệ thống THADS đã giải quyết xong số việc, tiền nhiều hơn và đạt tỷ lệ cao hơn cùng kỳ. 
Cụ thể, hệ thống THADS đã thụ lý hơn 661 nghìn việc, tăng hơn 11 nghìn việc so với cùng kỳ. Trong đó, số có điều kiện là trên 518 nghìn việc, chiếm 78,33% trong tổng số thụ lý. Về tiền, tổng số thụ lý gần 117,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 33 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, số có điều kiện giải quyết là trên 70 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,05% trong tổng số thụ lý. Trong số có điều kiện giải quyết, hệ thống THADS đã giải quyết xong gần 355 nghìn việc, tương ứng với số tiền 31,5 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ 68,53% về việc và 44,78% về tiền. 
Cũng trong 9 tháng đầu năm, đã có văn bản đôn đốc đối với 196 việc thi hành án hành chính, đạt tỷ lệ 98,5%; trong đó có 133 việc đã thi hành xong, đạt tỷ lệ 84,1%. Bộ Tư pháp đã tiếp 382 lượt công dân, giải quyết được 98,56% số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về THADS. 
Ngoài ra, Bộ Tư pháp tiến hành rà soát, thống kê, ban hành kế hoạch và có các biện pháp tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; đến nay đã giải quyết 11/49 vụ việc loại này. Trong tổng số tiền phải thi hành theo bản án liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước đối với 8 vụ án lớn, hiện đã thi hành được gần 197 tỷ đồng, có 3 vụ đã thi hành xong (vụ Huỳnh Ngọc Sỹ, vụ Vinashin, vụ Vinalines), đang tiếp tục thi hành hơn 11 nghìn tỷ đồng. 
. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay, chuyện trò với các cán bộ
Tổng cục Thi hành án dân sự 
Đối với các nhiệm vụ CCTP trong tổ chức, hoạt động của cơ quan THADS, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền cho biết, Bộ Tư pháp đã tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; phối hợp cùng các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác THADS trong các dự thảo bộ luật, luật quan trọng khác… nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của các quy định, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác THADS. 
Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện, tình hình mới, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp. 
Có thể khẳng định công tác THADS tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần duy trì ổn định trật tự, kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương. 
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền, công tác THADS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nổi lên là số việc và tiền chuyển kỳ sau còn tương đối nhiều, nhất là về giá trị; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm chưa được xử lý dứt điểm; việc kiểm soát chính xác kết quả thực hiện một số chỉ tiêu mang tính định tính hoặc tuyệt đối hóa theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 còn gặp khó khăn; nhiều vụ việc, kết quả thi hành phần thu hồi ngân sách nhà nước rất thấp… 
Trên cơ sở đánh giá những kết quả vừa nêu, Bộ Tư pháp kiến nghị Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương quan tâm, chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác THADS, nhất là đối với việc thi hành phần trách nhiệm dân sự trong các vụ án hình sự; chỉ đạo VKSNDTC, TANDTC tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Tư pháp trong THADS, thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; có ý kiến đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của người phạm tội trong quá trình tiến hành tố tụng. 
Bộ cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo đề nghị Quốc hội cân nhắc, điều chỉnh các chỉ tiêu mang tính định tính hoặc tuyệt đối hóa, giao chỉ tiêu thi hành án xong về việc phù hợp quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; đề nghị Quốc hội quan tâm, bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện các đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác THADS theo Nghị quyết số 49/NQ-TW, nhất là kho vật chứng và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức THADS…
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay TS Đào Văn Hội
 - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam
 
Cần quan tâm thi hành phần dân sự trong vụ án hình sự
Vui mừng được vinh dự đón Chủ tịch nước đến làm việc lần thứ hai trong vòng hơn nửa năm gần đây, Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ, sự quan tâm của Chủ tịch nước thật sự là nguồn cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ THADS nói riêng, đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp nói chung. 
Bộ trưởng chia sẻ đã chỉ đạo Tổng cục THADS chuẩn bị báo cáo đầy đủ, khách quan, nêu đúng tình hình để qua đó Chủ tịch nước có chỉ đạo sát sao giúp  công tác THADS tiếp tục chuyển biến hơn nữa, nhất là thực hiện nghiêm túc quy định của Hiến pháp năm 2013. 
Nêu một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định toàn ngành sẽ thực hiện tốt những quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; rà soát các vụ án lớn theo những quy định mới của Luật Sửa đổi, bổ sung; phối hợp chặt chẽ hơn với các ngành liên quan giải quyết vướng mắc hiện hành trong công tác THADS cũng như thực hiện chỉ đạo của Quốc hội về tổng kết chế định Thừa phát lại… 
Bộ trưởng cũng  hứa với Chủ tịch nước tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan nhằm đáp ứng mong mỏi của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với công tác THADS.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả đạt được trong công tác THADS nói chung, trong tổ chức, hoạt động của cơ quan THADS từ xây dựng đội ngũ cán bộ THADS trong sạch, vững mạnh; quan tâm đầu tư, xây dựng cơ bản, trang thiết bị, phương tiện làm việc đến hiệu quả thí điểm chế định Thừa phát lại tại 13 địa phương. 
Đặc biệt, Chủ tịch nước khen ngợi sự nỗ lực dốc sức của ngành Tư pháp trong công tác xây dựng thể chế, nhờ đó Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS đã được Quốc hội thông qua và tham gia, chủ trì các đạo luật quan trọng của đất nước như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự… “Kết quả tiến bộ rõ rệt mặc dù tăng cả về số việc, về số tiền phải thi hành, tất nhiên vẫn còn những việc tồn đọng” là đánh giá tổng thể của Chủ tịch nước về công tác THADS.
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm cùng
Bộ trưởng Hà Hùng Cường và các cán bộ thi hành án dân sự
Qua phản ánh của các đại biểu, Chủ tịch nước cũng thể hiện sự lo ngại trước những khó khăn trong vấn đề thi hành phần trách nhiệm dân sự trong các vụ án hình sự và yêu cầu ngành Tư pháp cần quan tâm hơn nữa vấn đề này. Chủ tịch nước chỉ ra hai vướng mắc lớn của vấn đề trên là điều kiện thi hành án thiếu, tức là không có tài sản, tiền để thi hành án và hệ thống pháp luật còn có những khoảng trống nhất định. 
Cho rằng cần học hỏi kinh nghiệm của các nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của người phạm tội trong quá trình tiến hành tố tụng, tránh trường hợp người phạm tội tẩu tán tài sản. 
Theo Chủ tịch nước, với cơ chế thanh toán tiền mặt hiện nay của nước ta thì không thể kiểm soát được tài sản, thu nhập nên rất đồng tình với thực trạng khi cơ quan THADS “vào cuộc”, người phải thi hành án không còn tài sản để thi hành. Do vậy, Chủ tịch nước tán thành sự nghiên cứu chủ động của Bộ Tư pháp đối với Luật Đăng ký tài sản sẽ góp phần hoàn thiện thể chế và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS.
Hoàng Thư – Thu Hằng
Cùng chuyên mục
PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “PLVN đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật toàn xã hội”

PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “PLVN đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật toàn xã hội”

(PLVN) - Chia sẻ những kỷ niệm về Báo PLVN trong giai đoạn trước và sau khi Bộ Tư pháp ban hành Đề án Đổi mới hoạt động của Báo PLVN, PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho biết: “Qua quá trình theo dõi sự phát triển của báo chí nói chung và báo chí nội chính, báo chí ngành, địa phương nói riêng, Báo PLVN có thời kỳ phát triển nhanh nhưng đến năm 2007 có “điểm chững lại” nên Bộ Tư pháp đã quyết định đổi mới Báo PLVN.

Đọc thêm

PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “PLVN đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật toàn xã hội”

PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “PLVN đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật toàn xã hội”
(PLVN) - Chia sẻ những kỷ niệm về Báo PLVN trong giai đoạn trước và sau khi Bộ Tư pháp ban hành Đề án Đổi mới hoạt động của Báo PLVN, PGS.TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho biết: “Qua quá trình theo dõi sự phát triển của báo chí nói chung và báo chí nội chính, báo chí ngành, địa phương nói riêng, Báo PLVN có thời kỳ phát triển nhanh nhưng đến năm 2007 có “điểm chững lại” nên Bộ Tư pháp đã quyết định đổi mới Báo PLVN.

Mafia Ý bị lâm vào cảnh nợ nần

Mafia Ý bị lâm vào cảnh nợ nần
(PLVN) - Từ năm 2015 đến 2019, các nhà đầu tư quốc tế đã mua trái phiếu trị giá 1 tỷ euro, được bảo đảm bằng thu nhập của Ndrangheta - một trong những tập đoàn mafia có ảnh hưởng nhất ở Ý, tờ Financial Times đưa tin.
Muốn tóc mọc khỏe, đẹp, phải chăm từ “tế bào mầm tóc”

Muốn tóc mọc khỏe, đẹp, phải chăm từ “tế bào mầm tóc”

(PLVN) - Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Cell Biology, việc nuôi dưỡng tế bào mầm tóc phát triển là xu hướng đột phá vì tác động trúng đích, mang lại hiệu quả vượt trội trong điều trị rụng tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe, dày mượt và đầy sức sống. 

Cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn

Cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn
(PLVN) -Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã gửi lời nhắn nhủ từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng gắn với công tác chính trị, chuyên môn hằng năm.
Cầu nối Đảng, Nhà nước, ngành Tư pháp với nhân dân

Cầu nối Đảng, Nhà nước, ngành Tư pháp với nhân dân

(PLVN) - 35 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi đời PLVN chưa nhiều so với nền báo chí cách mạng nước nhà, nhưng mang đầy sức trẻ, sức sáng tạo, đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp báo chí và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước những năm vừa qua.

Báo Pháp luật Việt Nam: Tập thể “bản lĩnh, năng động, sáng tạo, hành động, đoàn kết, nghĩa tình”

Báo Pháp luật Việt Nam: Tập thể “bản lĩnh, năng động, sáng tạo, hành động, đoàn kết, nghĩa tình”
(PLVN) - Là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, những năm qua Báo PLVN luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông về Bộ, ngành Tư pháp cũng như các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên (10/7/1985 – 10/7/2020), Báo PLVN trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.

Vĩnh Phúc bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh ủy

Vĩnh Phúc bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh ủy
(PLVN) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị lần thứ 33 về công tác cán bộ dưới sự chủ trì của bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Báo Pháp luật Việt Nam trong mắt Đại biểu Quốc hội

Báo Pháp luật Việt Nam trong mắt Đại biểu Quốc hội
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Báo PLVN ra số báo đầu tiên, một số Đại biểu Quốc hội đã có những chia sẻ nhận xét về các hoạt động của Báo cũng như sự phối hợp giữa Báo với các Đại biểu Quốc hội.

Ấn tượng tốt đẹp vì cộng đồng tại Nghệ An

Ấn tượng tốt đẹp vì cộng đồng tại Nghệ An
(PLVN) - Ngoài hoạt động chuyên môn, Báo PLVN đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội như trao nhà tình nghĩa; trao cờ cho ngư dân ra khơi bám biển, trao tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, tặng ấn phẩm Báo cho các điểm văn hóa xã, thôn bản ở miền núi, biên giới… tạo thêm dấu ấn tốt đẹp vì cộng đồng của Báo PLVN trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nói về Báo Pháp luật Việt Nam

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nói về Báo Pháp luật Việt Nam
(PLVN) - Gửi trọn tình cảm, niềm tin vững chắc đối với Báo PLVN, cán bộ và công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) luôn mong muốn Báo PLVN tiếp tục phát huy thành tựu, năng động, sáng tạo hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ, Ngành, nhất là trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế, giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của người dân, doanh nghiệp…

Người bạn tin cậy của Bộ đội Biên phòng

Người bạn tin cậy của Bộ đội Biên phòng
(PLVN) - Báo PLVN từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết, tin cậy của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Báo PLVN đã và đang từng ngày, từng giờ chuyển tải đến CBCS, BĐBP và đồng bào các dân tộc trên biên giới, đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là những kiến thức pháp luật thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật cho quần chúng nhân dân, giữ ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Tiếng nói kết nối chính quyền và doanh nghiệp

Tiếng nói kết nối chính quyền và doanh nghiệp
(PLVN) - Hiện trên địa bàn TP Cần Thơ có hơn 70 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng ký hoạt động, trong đó Cơ quan đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long (đóng tại Cần Thơ) được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí có nhiều đóng góp cho hoạt động thông tin tuyên truyền của địa phương. 

Tiên phong truyền thông pháp luật, sáng tạo trong công tác Hội

Tiên phong truyền thông pháp luật, sáng tạo trong công tác Hội
(PLVN) - Là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp được thành lập từ năm 1985 nhằm góp phần tuyên truyền pháp luật, phục vụ cho công cuộc Đổi mới của đất nước, đến nay Báo PLVN đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc, trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. 35 năm qua, Báo PLVN có đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, cùng giới báo chí cả nước góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng

Vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng

(PLVN) - Việt Nam hiện đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân được đặt ra rất cấp bách. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị...”. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬