Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

(PLO) - Gần 40 năm đã trôi qua kể từ khi tổ chức Pháp chế Quân đội được hình thành, những bài học kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động đã trở thành truyền thống. Tuy nhiên, các thế hệ cán bộ làm công tác pháp chế trong Quân đội luôn tâm niệm đó mới chỉ là tiền đề để họ phát huy tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà nước và Quân đội giao.
Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Tổng Công ty 319 Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tổ chức Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Tổng Công ty 319
Sau nhiều thăng trầm, hình thành ngành Pháp chế Quân đội
Ngay từ năm 1976, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 284/QĐ-QP thành lập Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng. Qua hơn 10 năm hoạt động, Phòng Pháp chế giải thể, chỉ giữ lại một bộ phận trợ lý pháp chế làm công tác pháp chế.
Sau khi có chủ trương của Chính phủ cho thành lập lại tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngày 18/12/1998, Phòng Pháp chế trực thuộc Văn phòng Bộ Quốc phòng được thành lập lại và triển khai thực hiện Nghị định 122/2004/NĐ-CP mới chính thức mang tên Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng. 
Với 8 nhóm nhiệm vụ được giao, quân số của Vụ lúc ấy dù còn ít ỏi nhưng toàn thể cán bộ, nhân viên của Vụ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, từng bước tạo được sự tin tưởng của các Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cơ quan, đơn vị trong toàn quân.
Đặc biệt, thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế - văn bản có hiệu lực pháp luật cao nhất hiện nay quy định về công tác pháp chế thì Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng đã có bước chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ. Cụ thể, quân số của Vụ tăng lên theo từng năm, tổ chức được 4 phòng chức năng thuộc Vụ và quan trọng hơn cả là vị trí, chức năng được khẳng định sâu sắc hơn.
Theo đó, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan nghiệp vụ đầu ngành về công tác pháp chế trong Quân đội, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy về mọi mặt của Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác pháp chế; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Bộ Quốc phòng và Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng về công tác đảng, công tác chính trị và hành chính quân sự. 
Vụ Pháp chế có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật về lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật; tổ chức quản lý công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); thẩm định, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL; pháp điển hệ thống QPPL; hợp nhất văn bản QPPL…
Chia sẻ với chúng tôi về những thăng trầm trên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng – Đại tá Nguyễn Đức Hùng cũng phấn khởi thông báo, bắt đầu từ năm 2013, ngành Pháp chế Quân đội đã được hình thành. Dưới tổ chức pháp chế cấp Bộ Quốc phòng là các tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế ở cơ quan, đơn vị. Tổ chức pháp chế ở cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu giúp chỉ huy cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công. 
Tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp về tổ chức thực hiện công tác pháp chế và những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về tổ chức, biên chế, nhiệm vụ của Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng ngày càng trở nên nặng nề hơn, bao gồm 18 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Không những thế, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng còn đảm nhiệm vai trò thường trực nhiều ban chỉ đạo của Bộ như Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ; chủ biên Tờ tin Pháp luật phát hành định kỳ 2 tháng/số; cập nhật thông tin cho Trang Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ… 
Khối lượng công việc lớn là vậy song suốt những năm qua, phát huy vai trò đầu ngành Pháp chế Quân đội, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; nhất là đã làm tốt vai trò tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng bằng pháp luật. 
Vì thế, Vụ được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng, đánh giá cao, có nhiều hình thức khen thưởng kịp thời cũng như để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong quá trình phối hợp công tác với các cơ quan ngoài Bộ Quốc phòng, đồng thời là một trong những tổ chức pháp chế được Chính phủ đánh giá rất cao.
Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tâm niệm, sở dĩ đơn vị đạt được những kết quả nêu trên là do nhận được sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động của pháp chế, quản lý nhà nước trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng cơ bản đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý trong quá trình hoạt động. 
Bản thân đội ngũ cán bộ làm pháp chế đều được tuyển chọn ở cơ quan tư pháp trong quân đội, được đào tạo cơ bản và tiếp cận công việc một cách hiệu quả. Ngoài ra, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng còn nhận được sự phối kết hợp rất thân thiết và có trách nhiệm của Bộ Tư pháp cùng nhiều Bộ, ngành khác. 
Bên cạnh đó, vẫn có một số khó khăn mà điển hình là phạm vi quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng rất rộng, trong quá trình làm việc với các Bộ, ngành không phải lúc nào cũng được thấu hiểu, thậm chí bị cho rằng có “lợi ích nhóm”. Bởi vậy, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng tìm nhiều giải pháp khắc phục, trong đó chú trọng việc kiện toàn hệ thống tổ chức, biên chế của Vụ Pháp chế, pháp chế trong toàn quân. 
Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ảnh 1
 Đại tá Hàn Mạnh Thắng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế
 - Bộ Quốc phòng
Trước mắt, sẽ đánh giá tính ưu việt của mô hình Ban Pháp chế đang thí điểm thành lập trực thuộc một số tổng cục, quân khu, quân chủng để có thể nhân rộng. Về lâu dài, sẽ đảm bảo xu hướng chung của mô hình tổ chức đúng quy định pháp luật và xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực chỉ huy điều hành pháp luật, quốc phòng. 
Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng cũng mong muốn Bộ Tư pháp nhanh chóng tham mưu, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 55 cho phù hợp với tình hình mới theo hướng quy định cụ thể hơn tổ chức biên chế của các Bộ, ngành và tiêu chuẩn của cán bộ làm công tác pháp chế.
Là người đứng đầu, lãnh đạo đơn vị nhiều năm gần đây, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Đại tá Hàn Mạnh Thắng nắm bắt tường tận suy nghĩ, tình cảm của các cán bộ trong Vụ. Đại tá Hàn Mạnh Thắng nhấn mạnh, các anh em làm pháp chế rất say mê công việc, không có biểu hiện gì về tư tưởng, đặc biệt lúc nào cũng sẵn sàng làm ngoài giờ, làm ngày thứ bảy, chủ nhật mà không đòi hỏi tiền làm thêm. 
“Là cán bộ pháp chế, dù chỉ dao động một chút sẽ ra sản phẩm méo mó ngay, chúng tôi thực sự đã làm được tốt công tác tư tưởng cho anh em” – Vụ trưởng Thắng tin tưởng. 
Vài cán bộ trẻ của Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng thì thành thật tâm sự với chúng tôi, khối lượng công việc tuy nhiều, đơn cử riêng các loại văn bản đến – đi trong năm phải làm hồ sơ lưu trữ lên đến con số 10.000 nhưng họ chưa khi nào có chút tâm tư hay nản lòng, bởi họ xác định phải luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ bản lĩnh chính trị vững vàng và nâng cao ý thức trách nhiệm, yêu nghề. 
Bên cạnh đó, với tính chất công việc còn nhiều khó khăn song từng cá nhân được đích thân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, quan tâm, động viên, khích lệ tinh thần một cách kịp thời.
Sơn Hà
Cùng chuyên mục
Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Đọc thêm

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn: Người “đổi đời” cho hàng ngàn số phận

BS Hoàng Thanh Tuấn
(PLVN) -Với chữ duyên, tình yêu và niềm đam mê, BS Hoàng Thanh Tuấn đã bén duyên với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình (PTTH) thẩm mỹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với xã hội, anh đã giúp thay đổi diện mạo, cuộc đời cho hàng ngàn con người. Và hơn hết, trái tim bao la và nồng ấm của vị thầy thuốc trẻ luôn hướng về cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn
(PLVN) - Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhắn tin: “Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ!”. Gần 40 năm “bén duyên” với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét nhất là quản lý thuế (QLT) doanh nghiệp lớn (DNL)…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
(PLVN) - Ngày 13/5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc gia “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA ” . Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh , thành viên Hội đồng trường - tới dự và phát biểu.

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
(PLVN) - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, nói đi đôi với làm, Đại úy Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng (ĐBP) Mường Khương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai đã có nhiều cách làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn – Cán bộ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: “Chiến sĩ Công an đẹp hơn trong mắt người dân!”

Thiếu tá Trần Anh Tuấn dạy đàn cho trẻ em khiếm thị
(PLVN) -Hình ảnh chiến sĩ công an điển trai, đôn hậu với bộ quân phục xanh lá mạ ôm đàn ngồi giữa các em học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, anh cảnh sát giao thông bất đắc dĩ hiên ngang đứng phân luồng giao thông giờ tan tầm trên đường Thanh Bình (Hà Đông), hay chàng shipper lam lũ, cần mẫn chở chổi đi giao đã quá đỗi thân thương và hằn sâu trong lòng mỗi người dân Hà Nội. Và lý do khiến anh làm những công việc lặng thầm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này càng khiến chúng ta trân trọng hơn!

Bát Xát, Lào Cai: Đẩy mạnh truyền thông về Trợ giúp pháp lý

Các bạn học sinh Trường bán trú xã Trung Lèng Hồ giao lưu trả lời câu hỏi
(PLVN) -  Từ ngày 18 đến ngày 27/4/2022, Chi nhánh TGPL số 6, huyện Bát Xát đã tổ chức 06 đợt truyền thông về TGPL tại 03 thôn nghèo gồm: Ná Rin xã Mường Vi, thôn Ngải Trồ xã Dền Sáng, thôn Cán Tỷ xã Bản Xèo và 03 xã nghèo là xã Trung Lèng Hồ, xã Sàng Ma Sáo, xã Dền Thàng.

Chuyện kể sau những chiến công

Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng
(PLVN) - Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng, người được biết đến như một “khắc tinh” tội phạm công nghệ cao không chỉ của lực lượng Công an đất Cảng. Là một cán bộ trẻ, anh đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp “ Vì nhân dân phục vụ” của mình…

Trung tá Lê Minh Hải: Khắc tinh của tội phạm

Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án (Công an TP Hà Nội).
(PLVN) -Vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy trong công việc, với kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết, Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án (Công an TP Hà Nội) đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đấu tranh, khám phá các vụ trọng án, đặc biệt nghiêm trọng được các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô ghi nhận, tin yêu.

Luật sư, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trương Đình Tưởng: Lửa nghề cháy mãi

Luật sư, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trương Đình Tưởng: Lửa nghề cháy mãi
(PLVN) -  Biết đến luật sư, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trương Đình Tưởng sau một Hội thảo về lịch sử của tỉnh Ninh Bình, chúng tôi ấn tượng bởi tài năng và sự minh mẫn của người vẫn đam mê nghiên cứu khoa học khi đã ở cái ngưỡng tuổi “thất thập cổ lai hy”. Đã gần 50 năm nghiên cứu lịch, sử văn hóa, nhưng chưa phút giây nào ngọn lửa đam mê và lòng trắc ẩn với đời ngừng thôi thúc vị luật sư già ấy tìm tòi, gắng gỏi và cống hiến không biết mệt mỏi....

Trưởng thành sau mỗi cuộc đàm phán với các đối tác tầm cỡ thế giới…

Trưởng thành sau mỗi cuộc đàm phán với các đối tác tầm cỡ thế giới…
(PLVN) - Chỉ vì mong muốn tiết kiệm được chi phí sinh hoạt khi còn là sinh viên mới ra trường mà Bùi Minh Huệ rẽ ngang sang ngành điện. Không ngờ lối rẽ ấy lại kéo dài đến tận ngày nay... Và lối rẽ ấy cũng mang đến cho Huệ cơ hội được góp mặt trong các đoàn đàm phán với nhiều đối tác lớn trên thế giới…