Để Quảng Ninh luôn là điểm đến an toàn, thân thiện: Bài 1 – Nâng cao vai trò của công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật

(PLVN) - Quảng Ninh được nhân dân cả nước biết đến là một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Có được thành quả đó, Quảng Ninh đã luôn xác định việc xây dựng một môi trường ổn định, an toàn và thân thiện cho người dân địa phương và du khách trong cả nước là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu, trong đó công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật luôn được quan tâm đặc biệt.
Để Quảng Ninh luôn là điểm đến an toàn, thân thiện: Bài 1 – Nâng cao vai trò của công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật Quảng Ninh không ngừng nâng cao vai trò của công tác tuyên truyền PBGDPL.

Quán triệt sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hằng năm, trong Nghị quyết lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và các nghị quyết chuyên đề của cấp ủy đều quan tâm đến công tác PBGDPL, coi đây là khâu đầu tiên trong việc tổ chức, thi hành pháp luật.

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã luôn chủ động ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kiểm tra thực hiện công tác PBGDPL một cách trọng tâm, trọng điểm, thống nhất.

Đồng thời, để hoạt động PBGDPL thực sự hiệu quả, thiết thực, việc kiện toàn, bồi dưỡng lực lượng trực tiếp tiến hành công tác PBGDPL cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện. Định kỳ hằng năm, các cơ quan chức năng của tỉnh đều khảo sát, đánh giá nguồn nhân lực tham gia PBGDPL. Trên cơ sở đó có phương án củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng này.

Trang thông tin chuyên biệt về công tác PBGDPL tỉnh Quảng Ninh

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong đời sống xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền, để thực hiện hiệu quả các chương trình và đề án về PBGDPL, bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức những hoạt động phong phú bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông qua hội nghị, lớp tập huấn; hỗ trợ pháp lý; phát tài liệu (tờ gấp pháp luật, sách bỏ túi); panô, áp phích; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; sân khấu hóa; tủ sách pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thông qua báo chí, Internet, sử dụng mạng xã hội facebook, fanpage, tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình, xây dựng chuyên mục phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL

Thời gian qua, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được chú trọng và tăng cường, nhận thức về trách nhiệm trong triển khai công tác PBGDPL của các cấp, các ngành được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua đó, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tạo thuận lợi để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cuộc sống, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, Quảng Ninh đã thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL từ năm 2013 và thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hiện nay Hội đồng gồm 39 thành viên. Hội đồng phối hợp PBGDPL tại 14 địa phương trên địa bàn tỉnh cũng được kiện toàn, ngày càng phát huy vai trò là tổ chức phối hợp, điều phối, liên kết hoạt động PBGDPL, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ quản lý nhà nước về PBGDPL. Ảnh TL 

Vai trò của Chủ tịch Hội đồng và các thành viên đã được phát huy và nâng cao trách nhiệm; nhiệm vụ tham mưu, tổ chức và hướng dẫn hoạt động PBGDPL được thực hiện có kế hoạch, thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, giám sát.

Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL ở các cấp đã phối hợp trong tư vấn, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về công tác PBGDPL, nổi bật là các hoạt động: Xây dựng thể chế, tài liệu về công tác PBGDPL; định hướng nội dung PBGDPL định kỳ hằng quý và theo yêu cầu đột xuất; kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL; tổ chức “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” và các hoạt động PBGDPL. Mức độ tham gia của các thành viên tùy theo từng hoạt động cụ thể, có thể xuyên suốt toàn bộ hoạt động hoặc tham gia ở một thời điểm nhất định trên cơ sở phân công nhiệm vụ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, việc nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL được quan tâm. Để nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại các địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm, cấp kinh phí cho Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

Trong 5 năm gần đây, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức và phối hợp mở 15 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng cho gần 2.000 lượt cán bộ tham dự. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, Sở tổ chức 1 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 200 đại biểu; 2 lớp tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cho 200 người.

Đồng thời, phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức 4 hội nghị, hội thảo tại Quảng Ninh. Tại các hội nghị, hội thảo, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về công tác PBGDPL trên địa bàn đều được tham dự, tiếp thu các kiến thức pháp luật mới, kỹ năng phục vụ công tác. Đồng thời được nghe Bộ Tư pháp, các tỉnh khu vực miền Bắc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, thắc mắc trong công tác PBGDPL.

Toàn tỉnh hiện có 148 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 336 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2.053 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Toàn tỉnh có 1.570 tổ hòa giải ở cơ sở với 8.945 hòa giải viên. Đây là đội ngũ nòng cốt thực hiện công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ này tuy thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, bán chuyên trách, nhưng đều phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, đã tích cực tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ hòa giải viên thông qua hoà giải góp phần giữ gìn đoàn kết nội bộ, hạn chế vi phạm pháp luật, khiếu kiện phức tạp trong nhân dân.

Trên tinh thần quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng lòng của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Quảng Ninh một lần nữa ghi dấu ấn cụ thể về công tác chuẩn bị toàn diện, mọi mặt nhằm đưa Quảng Ninh ngày càng phát triển trở thành một điểm đến an toàn và đầy hấp dẫn.

Huy Thiện - Thanh Hòa – Quang Hà
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nghệ An kiến nghị Thủ tướng dừng thực hiện 2 dự án nhiệt điện công suất lớn ở Quỳnh Lập

Nghệ An kiến nghị Thủ tướng dừng thực hiện 2 dự án nhiệt điện công suất lớn ở Quỳnh Lập
(PLVN) - Ngày 29/11, thông tin từ UBND Tỉnh Nghệ An cho hay, Phó Chủ tịch Lê Ngọc Hoa vừa ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương về việc kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ dừng thực hiện 2 dự án Nhiệt điện Quỳnh Lập I và II tại thị xã Hoàng Mai. Đồng thời, đưa 2 dự án này ra khỏi Quy hoạch điện VII và dự thảo Quy hoạch điện VIII.

Người phụ nữ chung tay đưa vốn chính sách đến người dân bản Cây Sú

Người phụ nữ chung tay đưa vốn chính sách đến người dân bản Cây Sú
(PLVN) - Xã miền núi Trường Sơn (Quảng Ninh, Quảng Bình) hiện có 12 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) - là "cầu nối" đồng hành cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Ninh mang nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác hiệu quả và đúng đối tượng. Chị Nguyễn Thị Nga, Tổ trưởng Tổ TK&VV bản Cây Sú, là một trong những "cầu nối" như thế.
Công nghệ trẻ hóa da mới thu hút phái đẹp

Công nghệ trẻ hóa da mới thu hút phái đẹp

(PLVN) - Tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều chịu tác động của quy luật thời gian. Thế nhưng nhờ sự phát triển của công nghệ làm đẹp, ngày nay đã xuất hiện rất nhiều phương pháp đáp ứng nhu cầu của chị em phụ nữ, giúp lưu giữ vẻ trẻ trung, làm chậm lại quá trình lão hóa, "hô biến" làn da căng bóng, mịn màng,...

Thưởng thức loại trà đặc biệt Việt Nam bán 680 triệu đồng/kg

Thưởng thức loại trà đặc biệt Việt Nam bán 680 triệu đồng/kg
(PLVN) - Sống trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, cây chè cổ thụ Bạch Long đã tích tụ dưỡng chất suốt cả trăm, thậm chí cả ngàn năm. Có lẽ do vậy, linh khí của đất trời thấm đẫm trong trà Bạch Long mang tới hương vị riêng rất đặc biệt so với các loại trà khác.
Hà Tĩnh: Sau lũ bùng phát dịch tả lợn châu Phi

Hà Tĩnh: Sau lũ bùng phát dịch tả lợn châu Phi

(PLVN) - Tại tỉnh Hà Tĩnh sau lũ dịch tả lợn châu Phi (TLCP) bùng phát trở lại và đã lây lan 26 xã của 7 huyện, thị. Tình hình dịch TLCP diễn biến phức tạp buộc tỉnh địa phương này  phải khởi động lại các kịch bản chống dịch cấp bách.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬