Tiên Du, Bắc Ninh: Cấp xã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng có đúng luật?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xã Tân Chi, UBND huyện Tiên Du đã ra Quyết định thu hồi đất và giao nhiệm vụ cho UBND xã Tân Chi thực hiện bồi thường hỗ trợ cho dân.
Cánh đồng vốn là đất trồng lúa, nay đã bị thu hồi để thực hiện dự án đấu giá đất. Cánh đồng vốn là đất trồng lúa, nay đã bị thu hồi để thực hiện dự án đấu giá đất.

Theo một số luật sư thì việc “giao nhiệm vụ” này là không đúng quy định vì UBND cấp xã không có chức năng, nhiệm vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu hồi.

Cấp xã có chức năng “phối hợp” nhưng được giao nhiệm vụ “chủ trì”

Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xã Tân Chi (Dự án đấu giá đất) được “manh nha” từ tháng 10/2017 khi UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản gửi các đơn vị về việc giới thiệu địa điểm lập quy hoạch dự án.

Gần 1 năm sau, UBND huyện Tiên Du có Quyết định phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Theo đó, Dự án đấu giá đất được quy hoạch tại xứ đồng thôn Tư Chi, xã Tân Chi với diện tích hơn 9,7ha, quy mô dân số gần 2.000 người.

Trên cơ sở phương án bồi thường do UBND Tân Chi lập, được Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thẩm định và Dự toán chi tiết kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) của Phòng Tài chính - Kế hoạch, ngày 30/9/2020, UBND huyện Tiên Du ra Quyết định “phê duyệt phương án bồi thường. Theo đó, diện tích đất bồi thường là hơn 81.000m2, với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng; nguồn kinh phí bồi thường “do chủ đầu tư chi trả”.

Cùng ngày, UBND huyện Tiên Du cũng ban hành một loạt Quyết định thu hồi đất cụ thể đối với các hộ dân để thực hiện dự án đấu giá đất, giao nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường “hướng dẫn UBND xã Tân Chi thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất”.

Thực hiện các văn bản trên, UBND xã Tân Chi đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất với giá 70.000đ/m2 đất nông nghiệp; bồi thường về hoa màu 9.000đ/m2, hỗ trợ ổn định sản xuất 10.000đ/m2; hỗ trợ chuyển đổi nghề 350.000đ/m2 (tổng cộng 439.000đ/m2).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Phụng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tân Chi cho hay: “Trong dự án này, xã chỉ làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB, tức là xã chỉ làm nhiệm vụ chủ đầu tư trong giai đoạn GPMB. Khi nào GPMB xong thì cấp huyện sẽ thực hiện xây dựng hạ tầng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chứ xã không có thẩm quyền này”.

Tuy nhiên, khi nêu quan điểm về quá trình triển khai dự án như trên, Luật sư Nguyễn Đình Giá (Văn phòng Luật sư Đình Giá & Cộng sự) cho biết, việc UBND xã Tân Chi được coi là “chủ đầu tư” và thực hiện nhiệm vụ bồi thường GPMB là không đúng quy định vì Điều 68 Luật Đất đai (LĐĐ) quy định: “Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB bao gồm tổ chức dịch vụ công về đất đai, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hướng dẫn nội dung này, khoản 2 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác…”. Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng quy định rõ, Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị thực hiện chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai…”.

Đối chiếu quy định trên, Luật sư Giá cho rằng, UBND xã Tân Chi không có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện bồi thường trong dự án thu hồi đất, mà cơ quan này chỉ có trách nhiệm “phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm” (Điều 69 LĐĐ).

Luật sư Giá cũng cho rằng, hiện đang có sự “mập mờ” về chủ đầu tư trong dự án này vì bản thân lãnh đạo xã cũng chỉ thừa nhận là “chủ đầu tư” trong giai đoạn GPMB. Còn tại Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Du cũng mới chỉ có nội dung “thu hồi đất” chứ không có nội dung thể hiện việc “giao” diện tích đất đã thu hồi cho cơ quan, đơn vị nào thực hiện dự án đấu giá đất.

Trong khi đó, Điều 68 LĐĐ thì quy định rõ, đất đã thu hồi được giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư hoặc giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý.

Xã “tận dụng” tiền của doanh nghiệp để chi trả tiền bồi thường cho dân

Nghi ngờ việc triển khai dự án đấu giá đất thiếu minh mạch, có dấu hiệu “lợi ích nhóm”, một số người dân thôn Chi Trung đã có đơn kiến nghị, tố cáo đề nghị được trả lời rõ về nguồn tiền mà UBND xã Tân Chi đã dùng để chi trả bồi thường hỗ trợ cho người bị thu hồi đất.

Tuy nhiên, khi trả lời các hộ dân, UBND huyện Tiên Du đã không trả lời rõ nội dung trên mà chỉ nêu chung chung rằng, dự án thuộc danh mục Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất; Số tiền bồi thường GPMB của dự án đã “được sử dụng minh bạch, rõ ràng và sẽ được UBND xã quyết toán theo quy định”.

Trả lời phóng viên về nguồn tiền để chi trả cho dân, ông Nguyễn Phụng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tân Chi cho hay, hiện nay xã đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng được 33 tỷ đồng. Nguồn tiền trên là do người dân nộp tiền xây dựng cơ sở hạ tầng tại dự án đất dịch vụ, xã “thu hộ” nhưng chưa trả cho doanh nghiệp nên đã “tận dụng” để trả tiền bồi thường trong dự án đấu giá đất. Tức là xã đang “mượn tạm” tiền của doanh nghiệp trong khi chờ quyết toán, thanh toán. Sau này, khi tổ chức đấu giá đất xong, huyện trích tiền cho ngân sách xã thì xã sẽ trả lại tiền cho doanh nghiệp.

Qua trả lời của UBND huyện Tiên Du và lãnh đạo xã Tân Chi, Luật sư Trần Đình Giá cho rằng, một khi UBND xã không có chức năng, thẩm quyền tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ trong dự án thu hồi đất thì dù cơ quan này sử dụng nguồn ngân sách xã hay tiền “mượn tạm” của doanh nghiệp để trả bồi thường, chi lập hồ sơ bồi thường, chi lập quy hoạch… đều không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Còn nếu UBND xã dùng mượn tiền của doanh nghiệp để chi trả GPMB thì càng không đúng quy định vì đây là dự án đầu tư công, phải tuân thủ các quy định liên quan đến đầu tư công (như: có quyết định phê duyệt dự án; có kế hoạch chuẩn bị vốn; có theo dõi, giám sát của cơ quan chức năng và cộng đồng, tổ chức đấu thầu các gói thầu…). Tuy nhiên, cho đến nay, người dân vẫn chưa được công khai các văn bản cần thiết liên quan đến việc triển khai dự án như: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án án của cấp có thẩm quyền…

PLVN sẽ tiếp tục thông tin về việc triển khai dự án này

Theo Luật sư Giá, trong vụ việc này cũng có nhiều nội dung mà người dân không được công khai như: Trong dự án có tới hơn 12.000m2 đất nông nghiệp do UBND xã Tân Chi quản lý nhưng tại sao UBND tỉnh không ra Quyết định thu hồi đất theo Điều 66 LĐĐ? Hay việc dự án có hơn 60.000m2 đất trồng lúa nước nhưng không thấy có Nghị quyết của HĐND tỉnh chấp nhận chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 58 LĐĐ.

Ngoài ra, việc áp giá tổng cộng 439.000đ/m2 đất nông nghiệp cũng không đúng quy định theo các văn bản mà UBND huyện Tiên Du trích dẫn trong Quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

K.Lâm - T.Ngọc
Cùng chuyên mục
Đơn của ông Liên gửi đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Tiếp vụ nhiều năm kêu oan thay con trai: Người cha gửi đơn kêu oan tới Ủy ban Tư pháp Quốc hội

(PLVN) -  Cho rằng con trai bị oan sai trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù, ông Trần Ngọc Liên (73 tuổi, trú tại Tân Sỏi, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) tiếp tục gửi đơn kêu oan tới Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao, TAND Tối cao.

Đọc thêm

Kon Tum: Hàng loạt sai phạm tại Cty Lâm nghiệp Ia H’Drai

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra.
(PLVN) - Theo KLTT mới ban hành của Thanh tra tỉnh Kon Tum, Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản (cây cao su và cây điều gắn liền với đất không thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013) không đúng với phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 905/QĐ-UBND ngày 12/9/2017.

CDC Hòa Bình mua kit test của Công ty Việt Á: Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ 8 gói thầu

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình.
(PLVN) -  Thanh tra tỉnh Hòa Bình cho biết đã bàn giao hồ sơ 08 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm trong năm 2020, 2021 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình (CDC Hòa Bình) thực hiện với Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Thiết bị Y tế và Khoa học Tâm Việt cho Công an tỉnh này để điều tra theo ủy thác của Bộ Công an.

Bi kịch “nạn nhân trở thành tội phạm” ở Bình Phước và các quyết định cần xem lại

Bi kịch “nạn nhân trở thành tội phạm” ở Bình Phước và các quyết định cần xem lại
(PLVN) - Xuất phát từ việc mất trộm, hai vợ chồng ông Phạm Thanh Bình đã yêu cầu người thực hiện việc trộm cắp phải bồi thường thiệt hại mà không tố cáo hành vi trộm cắp đến cơ quan chức năng. Việc làm này đã khiến vợ chồng ông bị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và phải đi tù, trong khi người phải lĩnh án đáng lẽ là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An tạm ngừng thi công do chủ đầu tư không có tiền trả nợ nhà thầu

Dự án khu nhà ở cao tầng Eden- Thuận An tạm ngừng thi công do Chủ đầu tư không có tiền trả nợ. Ảnh: Mỵ Châu
(PLVN) -  Theo lãnh đạo đơn vị nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Hà Gia An và Xí nghiệp xây dựng số 4 thuộc Công ty cổ phần Xây dựng số 5, đến nay 2 đơn vị này đã tạm ngừng thi công tại dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An do chủ đầu tư Công ty TNHH Kim Đại Dương  không thanh toán các khoản nợ cho 2 bên đơn vị này.

Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm khi để chủ đầu tư vi phạm về quản lý sử dụng đất tại khu chung cư 170 Đê La Thành

Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm khi để chủ đầu tư vi phạm về quản lý sử dụng đất tại khu chung cư 170 Đê La Thành
(PLVN) - Đai diện Sở TN&MT thành phố Hà Nội khẳng định, việc để Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Toàn Cầu vi phạm về công tác quản lý đô thị, sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp và hạ tầng kỹ thuật trường học tại 170 Đê La Thành  là trách nhiệm của người đứng đầu UBND quận Đống Đa và Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa.

Kiểm tra mỏ đá không phép sau phản ánh của PLVN

Xe chở vật liệu từ một mỏ đá trái phép.
(PLVN) -  Sau khi PLVN có bài “Cận cảnh mỏ đá trái phép tại Sơn La” phản ánh hoạt động khai thác đá trái phép tại bản Bon, xã Mường Chiên và bản Le, xã Pá Ma Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La); UBND huyện đã thành lập tổ kiểm tra vào cuộc xác minh sự việc.

Sơn La: Cựu Chủ tịch UBND huyện nhiều năm kêu oan

Ông Lường Văn Định.
(PLVN) -  Nhiều năm qua, ông Lường Văn Định, cựu Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) có đơn gửi các cơ quan chức năng cho rằng việc ông bị các cấp tòa án tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là oan.

Tiền Giang: Hi hữu vụ gán nhà đất trả nợ rồi “phản tố” đòi lại

Sau khi cấn đất và nhà để trừ nợ, bà Liên ký hợp đồng thuê nhà đất với bà Chi.
(PLVN) - Cấn trừ nhà đất để trả nợ cho con trai và ngân hàng; sau đó ký hợp đồng thuê lại nhà để ở nhưng không trả tiền thuê, bị kiện đòi giao nhà thì “phản tố” đòi lại nhà. Vụ kiện hi hữu xảy ra tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang khiến bà Võ Thị Kim Chi (SN 1965, ngụ ấp Thuận Phong B, Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang) cho rằng phải khốn khổ suốt 3 năm qua.

Quảng Ninh: Chậm giải quyết vụ chiếm giữ đất trái phép tại Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch phường Quang Hanh (bên phải) trao đổi với báo chí ngày 29/4.
(PLVN) - Mặc dù dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả nằm trên phần đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Nhẫn, Tường Thị Hà, đồng thời dự án này đi vào sử dụng từ đầu năm 2022 nhưng đến nay khu đất này vẫn bị nhiều người ngang nhiên chiếm giữ, chính quyền chậm giải quyết sự việc.

Cận cảnh mỏ đá trái phép tại Sơn La

Bóc cả mảng núi để khai thác đá trái phép tại bản Bon (Mường Chiên, Quỳnh Nhai).
(PLVN) - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiên Lừ Văn Toản xác nhận việc khai thác đá của đơn vị doanh nghiệp trên là không được cấp phép. Hiện nay, trên địa bàn xã cũng không có mỏ đá nào được cấp phép khai thác. Theo ông Toản, hoạt động khai thác đá tại đây đã diễn ra hơn một tháng qua. Xã đã xuống kiểm tra nhưng phía Cty có ý kiến “xin phép khai thác tận dụng một ít”.

Làm Quốc lộ 13C qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai: Đề xuất bị giới chuyên gia phản đối quyết liệt

Kiểm lâm khu bảo tồn Đồng Nai tuần tra, bảo vệ rừng.
(PLVN) - Tỉnh Bình Phước vừa đề xuất xây cầu Mã Đà và mở QL13C kết nối với Đồng Nai xuyên qua vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học và UBND tỉnh Đồng Nai đã lên tiếng phản đối đề xuất này.

Kỳ án “lướt cọc” nhà đất ở Đà Nẵng: Sao CQĐT lại “phân xử” cả chuyện ai được thừa kế?

Căn nhà 27 đã được bà Châu thỏa thuận mua lại, đặt cọc 3 tỷ cho ông Nam trước khi nhận cọc 2,5 tỷ để bán cho bà Luận.
(PLVN) -  Như PLVN phản ánh, KLĐT số 40 ngày 03/05/2022 của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho rằng bị can Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ 48 Nguyễn Văn Huyên, Cẩm Lệ) lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ tiền “đặt cọc” của bà Cao Thị Thúy Luận (SN 1982, ngụ quận Thanh Khê) khi thỏa thuận mua bán căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy (quận Hải Châu). KLĐT này bị đánh giá có một số điểm chưa phù hợp, “lấn sân” tòa án.

Nguyên Phó Chủ tịch xã bị tố tự ý “cắt” đất của dân

Phần diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận cho con ông Thực.
(PLVN) -  Cho rằng nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã lợi dụng chức quyền làm sai trong quá trình nhận chuyển nhượng đất của gia đình, một công dân địa phương đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền.