Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: “Nhiệm vụ của Tư pháp Bình Định rất quan trọng trong sự phát triển của Tỉnh”

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/6, Đoàn Công tác Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Bình Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp 5 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp trong những tháng tiếp theo cuối năm 2022 ...

Nhiều nỗ lực từ công tác chuyên môn, thi đua và xây dựng ngành

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở Tư pháp trong việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyên môn, công tác thi đua, công tác xây dựng ngành được đánh giá là thực hiện một cách thống nhất, tập trung, xuyên suốt; quan tâm, đổi mới cách làm hay, sáng tạo; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn ở cơ sở, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương, kỷ luật lao động…

Qua kết quả theo dõi cũng như báo cáo, Đoàn Công tác ghi nhận những nỗ lực mà Sở Tư pháp Bình Đình đã làm được. Trong đó, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch, chỉ thị, kết luận triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp bám sát chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 của Bộ.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: “Nhiệm vụ của Tư pháp Bình Định rất quan trọng trong sự phát triển của Tỉnh”  ảnh 1

Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định Lê Văn Toàn báo cáo tại buổi làm việc

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL tiếp tục được quan tâm, thực hiện đồng bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tạo hành lang pháp lý đảm bảo cho việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; Nội dung tham mưu, thẩm định đạt chất lượng, nhiều ý kiến của cơ quan thẩm định được đánh giá cao, được các sở, ban ngành tin tưởng, tìm đến tham khảo ý kiến pháp lý (Trong 05 tháng đầu năm đã tham mưu ban hành 142 VBQPPL, thẩm định 53 dự thảo VBQPPL, góp ý 67 dự thảo VBQPPL).

Về công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực tư pháp liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp được chú trọng, tăng cường; thường xuyên có kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc cho đội ngũ cán bộ công chức trực tiếp xử lý các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được duy trì tốt.

Công tác PBGDPL, TGPL có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa lý, dân cư của Tỉnh. Công tác TGPL được UBND quan tâm, triển khai thực hiện đạt hiệu quả, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được TGPL (trong 06 tháng đầu năm đã thực hiện được số lượng lớn với 639 vụ việc).

Công tác quản lý nhà nước về XLVPHC được quan tâm, chú trọng phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về XLVPHC trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý đối với nhiều vụ việc vi phạm hành chính trong các lĩnh vực nổi cộm, được dư luận quan tâm (như đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường…).

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: “Nhiệm vụ của Tư pháp Bình Định rất quan trọng trong sự phát triển của Tỉnh”  ảnh 2

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng cũng như các thành viên Đoàn công tác đã gợi mở, khuyến khích cán bộ Sở Tư pháp cùng thảo luận, trao đổi thẳng thắn về những điểm còn hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các mặt công tác Tư pháp trên địa bàn Tỉnh…

Riêng về kết quả thực hiện Đề án 06, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND tỉnh Bình Định kịp thời trang bị máy tính có cấu hình phù hợp trang bị cho 11 Phòng Tư pháp cấp huyện và 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định để trước khi triển khai phần mềm hộ tịch dùng chung và việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, số hoá Sổ hộ tịch, triển khai thực hiện Đề án 06. Sở Tư pháp đã kịp thời chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định trong công tác phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan khác có liên quan trong việc đăng ký, thống kê hộ tịch (đặc biệt là khai sinh, khai tử), trong đó tập trung vào công tác phối hợp giữa cơ quan Tư pháp, công an trong quá trình thu thập dữ liệu xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia; phối hợp xác minh, thực hiện các việc đăng ký hộ tịch có liên quan (đăng ký lại khai sinh, bổ sung hộ tịch…); việc rà soát, đối chiếu dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch và Cơ sở dữ liệu dân cư.

Đặc biệt, tại buổi làm việc, Thứ trưởng cũng như các thành viên Đoàn công tác đã gợi mở, khuyến khích cán bộ Sở Tư pháp cùng thảo luận, trao đổi thẳng thắn về những điểm còn hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các mặt công tác Tư pháp trên địa bàn Tỉnh…

Tập trung làm tốt vai trò, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của Tỉnh

Trước khi giải đáp những ý kiến cũng như kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh có những chia sẻ đầy thấu hiểu. Thứ trưởng cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của công tác tư pháp của Bình Định đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, bám sát chương trình hành động của Bộ, ngành Tư pháp, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của Tỉnh. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng xin ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trong thời gian.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh khẳng định, trong bối cảnh Bình Định là tỉnh đang có sự phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, thu hút nhiều dự án đầu tư, nhiệm vụ của các cơ quan Tư pháp Bình Định vô cùng quan trọng. Chính vì thế, Thứ trưởng đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Bình Định tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: “Nhiệm vụ của Tư pháp Bình Định rất quan trọng trong sự phát triển của Tỉnh”  ảnh 3

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh lắng nghe các ý kiến tại buổi làm việc

Sở Tư pháp cần chủ động rà soát những quy định có nội dung mâu thuẫn, không còn phù hợp với thực tiễn địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp…

Tiếp tục chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, tham mưu, giúp UBND, HĐND chú trọng các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu xử lý các vấn đề pháp lý, kể cả các quyết định hành chính, việc xử lý các sự kiện pháp lý ở địa phương nhất là các lĩnh vực liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư kinh doanh, phòng ngừa các tranh chấp quốc tế khi trên địa bàn tỉnh có nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Bình Định là tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về XLVPHC. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này, Thứ trưởng đề nghị Sở cần chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính và chùm hơn 30 Nghị định sửa đổi, bổ sung gần 80 Nghị định quy định chi tiết về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cụ thể.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, không để xảy ra sai sót.

Sở Tư pháp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp. Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch. Thực hiện tốt Đề án cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Chú trọng phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động với các cơ quan tố tụng tại địa phương, chủ động phối hợp các cơ quan liên quan bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và nhân lực tham gia phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Về tổ chức thực hiện Đề án 06, cần mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Quyết định số 06/QĐ-TTg, nhất là những nhiệm vụ được giao cho ngành Tư pháp trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số. Tăng cường kiểm tra, rà soát, bảo đảm tất cả các sự kiện hộ tịch (đặc biệt đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử) được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật hộ tịch và cập nhật kịp thời trên Phần mềm dùng chung của Bộ. Việc số hóa, điều chỉnh, sửa chữa, huỷ bỏ thông tin, dữ liệu hộ tịch điện tử phải được thực hiện theo quy định pháp luật về hộ tịch.

Ngoài ra, Sở Tư pháp cần tích cực tham mưu cho Tỉnh quan tâm kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ tư pháp, pháp chế; tăng cường biên chế cho Sở, Phòng Tư pháp và Tư pháp hộ tịch cấp xã, đáp ứng được yêu cầu công việc. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (tham mưu UBND chỉ đạo các cấp chính quyền chỉ bố trí cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công tác tư pháp, hộ tịch).

Đọc thêm

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các thông tin pháp lý

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, nhiều địa phương đã sớm ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận.
(PLVN) - Vừa qua, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đã trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận.

Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp

Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp
(PLVN) -Sáng ngày 07/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp giữa nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác con nuôi năm 2023

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác con nuôi năm 2023
(PLVN) - Năm 2023, Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai bao gồm: nghiên cứu, đề xuất xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác xã hội và hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi.

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai
(PLVN) -  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, đối với Sở Tư pháp Lào Cai chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả công việc đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển Chính phủ số, công dân số, xã hội số là tiền đề và cơ sở để thực hiện có hiệu quả năm dữ liệu quốc gia 2023.

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng
(PLVN) -Sáng 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng.

Đẩy mạnh phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho người dân (ảnh MH).
(PLVN) - Thời gian qua, công tác phối hợp Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đã được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng thực hiện, qua đó góp phần bảo đảm tối đa tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL để họ sớm được tiếp cận với dịch vụ TGPL.

Hệ thống Thi hành án dân sự chung sức xây dựng nông thôn mới

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được các cơ quan THADS tích cực hưởng ứng (ảnh minh họa).
(PLVN) - Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên cả nước nói chung và của Ngành Tư pháp nói riêng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong hệ thống các cơ quan THADS giai đoạn 2023 -2025, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
(PLVN) - Thời gian qua, vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ( PBGDPL ), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.