THADS tiếp tục chuyển biến cơ bản và bền vững

(PLO) - Hôm qua (28/10), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo về công tác thi hành án và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội. Bộ trưởng  nhấn mạnh: “Công tác thi hành án dân sự năm 2013 tiếp tục có chuyển biến cơ bản và bền vững”.
Thi hành xong gần 500.000 việc
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết: Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành án. Năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, công tác thi hành án dân sự (THADS) và thi hành án hình sự tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đạt được nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
THADS tiếp tục chuyển biến cơ bản và bền vững ảnh 1
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường  trình bày
Báo cáo về công tác thi hành án và kết quả thực hiện
Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.
Cụ thể, về công tác THADS, đã giải quyết xong 492.975 việc, đạt tỷ lệ 86,53% (thấp hơn chỉ tiêu được giao 1,47%). So với năm 2012, tăng 97.691 việc (25%), nhưng giảm 2% về tỷ lệ.  Về tiền, đã giải quyết xong 28.965 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 73,17% (thấp hơn chỉ tiêu được giao 3,83%), so với năm 2012 tăng 18.620 tỷ đồng (180%), nhưng giảm 3,81% về tỷ lệ.
Năm 2013, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận là 9.622 (tương ứng với 7.321 việc), tăng 2.109 đơn (28%) so với năm 2012; đã giải quyết 7.145/7.321 việc, đạt tỷ lệ 97%; đã giải quyết được 41/54 vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, tồn đọng, kéo dài. 
Trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Chính phủ đã ban hành 02 nghị định (Nghị định số 125/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS; Nghị định số 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2009/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại). Bộ Tư pháp đã ban hành và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành 05 thông tư và thông tư liên tịch. Bộ Quốc phòng ban hành một thông tư. Công tác nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2008 cũng đang được tập trung thực hiện.
Công tác tổ chức, cán bộ cũng tiếp tục được quan tâm kiện toàn trong năm 2013. Theo đó, các cơ quan THADS được phân bổ 9.891 biên chế, đã thực hiện được 9.612 biên chế, đã tổ chức thi tuyển và chuẩn bị tuyển dụng 98 biên chế, còn 181 biên chế chưa tuyển dụng. Cả nước hiện có 3.657 Chấp hành viên, 512 Thẩm tra viên, 1.707 Thư ký thi hành án. 
Các cơ quan thi hành án trong Quân đội đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 10 Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án; bổ nhiệm thêm 03 Chấp hành viên, Thẩm tra viên. Bộ Tư pháp đã tập trung chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan THADS; thực hiện biệt phái chấp hành viên về những địa bàn có nhiều án; tập trung hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm trong toàn hệ thống giai đoạn 2013-2015. 
Trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và công tác phối hợp: Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp nghe các ngành báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết một số vụ việc lớn, phức tạp hoặc có khiếu nại, tố cáo kéo dài. Bộ Tư pháp đã giải quyết được 264/275 văn bản đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ. 
Đặc biệt, về công tác phối hợp, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS; Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành văn bản liên ngành giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng Luật THADS; Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo rà soát, xử lý các vụ việc thi hành án có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần giải quyết nợ xấu và tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ. 
Riêng về hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo tập trung kiểm tra, thanh tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra toàn diện đối với các cơ quan thi hành án trong Quân đội. Các cơ quan có thẩm quyền cũng đã thực hiện 1.030 cuộc kiểm sát, giám sát đối với công tác THADS.
Đánh giá chung về công tác THADS năm 2013, theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường: “Mặc dù chưa hoàn thành chỉ tiêu thi hành án xong về việc và về tiền (tính theo tỷ lệ %), song về giá trị tuyệt đối đã giải quyết xong số việc và tiền cao hơn nhiều so với năm 2012. Việc thực hiện các chỉ tiêu về xác minh, phân loại án dân sự, ra quyết định thi hành án, khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án đã được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đạt được kết quả tiến bộ hơn so với năm 2012. Có thể khẳng định rằng, công tác THADS năm 2013 tiếp tục có chuyển biến cơ bản và bền vững. Công tác thi hành án hành chính và mở rộng thí điểm chế định Thừa phát lại cũng đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện”.
Đề nghị tăng cường giám sát công tác THADS
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, công tác THADS còn tồn tại, hạn chế, chưa hoàn thành một số chỉ tiêu Quốc hội giao: Số việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn; thiếu sót, vi phạm trong việc phân loại án, ra quyết định thi hành án chưa được khắc phục cơ bản; cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật còn nhiều; việc xây dựng một số văn bản chưa bảo đảm tiến độ; việc tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại còn chậm.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, giao chỉ tiêu THADS xong về việc và về tiền phù hợp hơn với khả năng hoàn thành và duy trì bền vững kết quả thi hành án, nhất là trong điều kiện kinh tế của đất nước còn khó khăn, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục trầm lắng; xem xét, định lượng các chỉ tiêu mang tính định tính để bảo đảm tính khả thi, thuận tiện cho công tác thống kê, kiểm tra, thanh tra. 
Thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt một số đề án về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác THADS và thi hành án hình sự, đề nghị Quốc hội quan tâm, tạo điều kiện bố trí ngân sách cho việc triển khai thực hiện các đề án này, nhất là cho việc xây dựng kho tang tài vật.
Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát theo thẩm quyền đối với việc thi hành Luật THADS và Luật Thi hành án hình sự; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. 
Bên cạnh đó, Chính phủ đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác thi hành án và triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm sát đối với việc ra quyết định thi hành án, công tác phân loại án (trong công tác THADS) và công tác thi hành án hình sự; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về THADS, thi hành án hình sự tại địa phương, trong đó có việc chấp hành các kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số vụ việc cụ thể trong công tác THADS.
Thu Hằng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình

Đại úy Thái Ngô Hiếu: Tỏa sáng phẩm chất người lính thời bình
(PLVN) - Câu chuyện về đồng chí Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc Đội Chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (CC & CNCH KV) Khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai giành giật lại sự sống cho 4 nạn nhân trong vụ đuối nước tại bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra một thời gian nhưng vẫn để lại dư âm và bài học ý nghĩa về lòng tử tế trong xã hội hiện đại. Và hơn hết, lòng dũng cảm và nghĩa cử cao đẹp của anh đã khắc họa hình ảnh đẹp về người lính thời bình tuy không cầm súng ra trận chiến đấu trực tiếp với kẻ thù nhưng luôn không quản gian khó, không ngại hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ sự sống, sự an toàn cho người dân.

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về công tác THADS, nhằm thống nhất trong công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm các vụ việc đang có khó khăn, vướng mắc.