Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên: Nhiều phong trào nổi bật hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành

Tặng quà cho người nghèo là một trong những hoạt động thiết thực của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.
Tặng quà cho người nghèo là một trong những hoạt động thiết thực của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.
(PLVN) -Chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020), Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng đến ngày thành lập ngành. 

Nhiều phong trào thiết thực

Nổi bật trong số đó là các phong trào: “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Bên cạnh đó, còn có các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Phú Yên phát động.

Để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nói trên, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên đã quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 18/4/2018 thực hiện Chương trình phối hợp công tác pháp luật giữa Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018 - 2020; phối hợp với Hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên ký kết kế hoạch về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020…

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 62/KH-STP ngày 18/11/2016 của Sở Tư pháp về phát động phong trào thi đua “Ngành Tư pháp Phú Yên chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, Sở đã xây dựng ở 110/110 xã, phường, thị trấn mỗi địa phương 1 tủ sách pháp luật và thường xuyên bổ sung đầu sách theo quy định.

Đồng thời, tiến hành nhiều đợt trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở, trong đó chú trọng các vấn đề liên quan xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn UBND các xã trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch, hướng dẫn các địa phương xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn vận động các doanh nghiệp hỗ trợ bò giống, xe đạp tặng các hộ nghèo xã Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân), vận động công chức, viên chức và người lao động Sở đóng góp, giúp đỡ 12 hộ của xã Xuân Sơn Bắc vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, vận động, giúp Hội Nạn nhân chất độc gia cam xã An Thạch (huyện Tuy An) với số tiền 20 triệu đồng.

Trong 5 năm qua, với tinh thần hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Phú Yên phát động, Sở Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đó, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục tăng cường. Hàng năm, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện, trên cơ sở kế hoạch lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm có tính chất nổi cộm, bức xúc trong quản lý Nhà nước để tiến hành kiểm tra, khảo sát, thu thập, xử lý các thông tin, xây dựng báo cáo và tham mưu biện pháp xử lý. 

Phong trào thi đua của Sở luôn bám sát các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động; các đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Công tác khen thưởng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, đoàn kết; việc thẩm định hồ sơ khen thưởng, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Tập thể Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới.
Tập thể Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được

Với chủ trương hướng về cơ sở ngày càng sâu rộng, công tác tư pháp đã thực sự góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương theo đúng lộ trình đã đề ra. 

Đi đôi với việc phát động và triển khai các phong trào thi đua, công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, tuyên truyền điển hình tiên tiến được lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên quan tâm đúng mức.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp hàng năm và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, ngành Tư pháp Phú Yên đã phát động sâu rộng, thường xuyên phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ quan vững mạnh trong toàn ngành.

Với sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn 2015 - 2020, tập thể Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, năm 2016, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Năm 2017, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2018, 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Năm 2019, 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Phú Phú sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; khắc phục những tồn tại, hạn chế như đổi mới hình thức tổ chức, phương thức hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp, giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến…

Qua đó, tạo sự tác động tích cực, kịp thời động viên công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tư pháp nói riêng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên nói chung.

Có thể thấy, công tác thi đua khen thưởng thời gian qua của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát hiện, khích lệ, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Thông qua đó, đã tạo sự chuyển biến nhận thức về vị trí, tạo động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên, khẳng định vị trí vai trò của cơ quan tư pháp trước yêu cầu đổi mới của đất nước. Đồng thời, lập thành tích thiết thực chào mừng 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.  

Đọc thêm

Ghi nhận nhiều ý kiến thực tiễn, có giá trị cao nhằm hoàn chỉnh Dự thảo Luật Đấu giá tài sản sửa đổi

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
(PLVN) -  Ngày 11/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn chủ trì.

Sớm xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức tình hình thi hành pháp luật giai đoạn 2025 – 2030”

Toàn cảnh hội thảo
(PLVN) - Ngày 10/4, tại TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình hợp tác về tư pháp và pháp luật năm 2024, Bộ Tư pháp và Dự án Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), hợp phần UNDP tổ chức Hội thảo “Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”.

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024”
(PLVN) - Ngày 10/4, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024”. Đây là hoạt động nhằm duy trì, phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng cũng như xây dựng, hình thành văn hoá đọc trong Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và TP Hà Nội nói chung; giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách, những tác phẩm hay và có ý nghĩa…

Hệ thống Thi hành án dân sự: Tăng cường giải pháp trong công tác cán bộ

Hệ thống Thi hành án dân sự: Tăng cường giải pháp trong công tác cán bộ
(PLVN) - Ngày 10/4, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) 6 tháng đầu năm 2024. Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, các Phó Tổng Cục trưởng, lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng Cục, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ cùng dự.

Tập huấn tư vấn pháp luật thân thiện với người chưa thành niên

Toàn cảnh Lớp tập huấn.
(PLVN) - Ngày 9/4, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp phối hợp với UNICEF tại Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn về tư vấn pháp luật thân thiện với người chưa thành niên (NCTN) vi phạm pháp luật cho luật sư (LS), tư vấn viên pháp luật (TVVPL) có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho NCTN tại Khu vực phía Bắc.

Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
(PLVN) - Ngày 9 /4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 31 ngày 14/03/2024 và ý kiến của Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hội nghị lần thứ 5 ngày 26/03/2024.

Nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả thi hành án dân sự

Nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả thi hành án dân sự
(PLVN) -Trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, thị trường bất động sản trầm lắng, tài sản thi hành án khó xử lý nhưng toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả công tác.