Thái Nguyên minh bạch công tác đào tạo, sát hạch lái xe

Nhiều đơn vị đào tạo đã trang bị ca bin học lái sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trong sát hạch lái xe ô tô
(PLVN) - Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có vai trò rất quan trọng, giúp người điều khiển phương tiện giao thông có đủ kiến thức, kỹ năng làm chủ tình huống khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.