Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Phá sản

(PLO) -Hôm nay (26/5), Quốc hội  thảo luận về Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) để xem xét thông qua Dự án Luật.
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Internet Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII. Ảnh: Internet

TANDTC khẳng định, trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, việc triển khai xây dựng Luật Phá sản (sửa đổi) là cần thiết để khắc phục các quy định của Luật Phá sản chưa phù hợp, gây khó khăn cho việc áp dụng, nhất là đưa thủ tục tuyên bố phá sản về đúng “chiều”, cũng như giải quyết các vấn đề mới phát sinh vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các yêu cầu tuyên bố phá sản DN, hợp tác xã; bảo đảm sự bình đẳng trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của DN, hợp tác xã, cá nhân, cơ quan, tổ chức; đảm bảo trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản công khai, rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng và phù hợp quy định pháp luật…

Đảo qui trình phá sản về chiều thuận

Luật Phá sản hiện hành quy định thủ tục tuyên bố phá sản theo quy trình ngược, tức là xử lý tài sản trước khi Tòa án được quyền tuyên bố phá sản. Điều này khiến thực tế có nhiều DN đã thực hiện phá sản và muốn chấm dứt hoạt động theo thủ tục phá sản nhưng mất gần 10 năm vẫn lâm vào tình trạng “chết nhưng không chôn được” khiến DN đã khó khăn còn khó khăn hơn vì phải “thoi thóp sống” như phản ánh của nhiều Đại biểu (ĐB) Quốc hội khi thảo luận về Dự thảo Luật này. 

Chính vì vậy, việc Dự thảo lần này đã thay đổi quy định quy trình tuyên bố phá sản theo thứ tự là tuyên bố phá sản chấm dứt hợp đồng của DN, sau đó mới tiến hành thanh lý và chia tài sản được đánh giá “là một thay đổi rất quan trọng để giải quyết sự bất cập hiện nay”. Tuy nhiên, theo ĐB Thân Đức Nam (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), vấn đề quan trọng nữa là Dự thảo Luật phải làm rõ hơn nữa quy trình, thủ tục tuyên bố phá sản trước thủ tục thanh lý tài sản.

Dẫn ra ví dụ về tình trạng DN bỏ trốn, đặc biệt là các DN FDI rất nhiều, riêng trên địa bàn TP.HCM có 7 DN mà chủ DN bỏ trốn nợ lương của công nhân chưa xử lý được, tổng số người lao động bị ảnh hưởng là 1.172 người. Tổng số tiền mà các DN bỏ trốn nợ lương của công nhân là 7.342.000.000 đồng, chưa kể nợ bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm y tế và các khoản nợ khác, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng thấy rằng: “Cần phải giải quyết như thế nào để thủ tục phá sản nhanh chừng nào thì bảo đảm được quyền lợi của chủ nợ và người lao động hơn, tạo điều kiện về thủ tục để những DN đã lâm vào tình trạng phá sản thì phá sản dễ dàng, nhưng đồng thời chúng ta cũng làm một hàng rào để cho các DN  chưa lâm vào tình trạng phá sản lại muốn phá sản thì không thể phá sản được”.

Hạn chế nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tràn lan

Từ thực tiễn cho thấy vẫn còn tình trạng tùy tiện trong việc thụ lý đơn, trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do các qui định về việc nhận, xử lý, thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản chưa minh bạch, rõ ràng. Vì vậy, để hạn chế sự tùy tiện này và bảo đảm hơn nữa quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản cho mọi chủ thể cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho DN, hợp tác xã có khoảng thời gian nhất định để thanh toán nợ, TANDTC đề xuất qui định: “Chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN, hợp tác xã khi DN, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán được khoản nợ đến hạn trong thời gian ba tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu” nhằm bảo vệ tối đa cho các chủ nợ, bất cứ khoản nợ nào dù lớn hay nhỏ mà DN, hợp tác xã không có khả năng thanh toán thì đều thuộc đối tượng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Song, nếu qui định như vậy thì số lượng đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản sẽ là thách thức lớn cho đội ngũ thẩm phán vốn đang “mỏng cả về số lượng và chất lượng” và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của DN, hợp tác xã, nên căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, TANDTC cho rằng có thể qui định: “Chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN, hợp tác xã khi DN, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán được các khoản nợ đến hạn từ 200 triệu đồng trở lên trong thời gian ba tháng, kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu” để giảm bớt yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với khoản nợ dưới 200 triệu đồng nhằm hạn chế nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tràn lan. Mặt khác, quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án khi giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Theo TANDTC, đối với khoản nợ dưới 200 triệu đồng sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Chưa mở rộng đối tượng áp dụng vì... chất lượng thẩm phán

Theo nhiều ý kiến khi thảo luận về Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi), nên bổ sung đối tượng áp dụng là cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình, xí nghiệp có đăng ký kinh doanh, trường đại học và trường ở các cấp học khác nếu lâm vào tình trạng phá sản thì đều có thể giải quyết theo thủ tục phá sản.

Tuy nhiên, trong rất nhiều lý do được TANDTC đưa ra để cho rằng trong điều kiện kinh tế, xã hội của đất nước hiện nay không nên mở rộng đối tượng áp dụng của Luật Phá sản bao gồm cả các đối tượng là cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình, xí nghiệp có đăng ký kinh doanh và các trường đại học, trường ở các cấp học khác thì chính số lượng, chất lượng thẩm phán hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu nếu mở rộng đối tượng được áp dụng Luật Phá sản.

Huy Anh
Cùng chuyên mục
Khép lại một kỳ họp đầy thành công - mở đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ Quốc hội mới

Khép lại một kỳ họp đầy thành công - mở đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ Quốc hội mới

(PLVN) - Kỳ họp thứ nhất với tính chất quan trọng cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã diễn ra trong bối cảnh cũng hết sức đặc biệt khi cả nước đang chung tay đồng lòng, đồng sức để chống dịch COVID-19. Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Kỳ họp đã hoàn thành rất thành công toàn bộ chương trình đề ra, dù rút gọn tới 8 ngày làm việc so với dự kiến.

Đọc thêm

Triển khai các giải pháp mới quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn để dập dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, động viên các lực lượng phòng chống COVID-19 trên địa bàn TP HCM ngày 11/7/2021. Ảnh: VGP
(PLVN) - Thủ tướng yêu cầu, lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, chuyên sâu ở tầm quốc gia; trong tình hình mới phải hết sức tránh quan liêu, “xa dân”, phải có cách tiếp cận mới và triển khai các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, quán triệt phương châm “rõ, nghiêm, chắc, hiệu quả”. 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy giá trị văn hóa trong phát triển đất nước

Văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
(PLVN) - Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nền văn hóa và con người Việt Nam trong phát triển đất nước, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã yêu cầu: Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững, là động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Cần chấm dứt cơ chế xin – cho trong lĩnh vực đầu tư công

Cần chấm dứt cơ chế xin – cho trong lĩnh vực đầu tư công
(PLVN) -  Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai nêu thực trạng có những cá nhân khi được giao nhiệm vụ phân bổ vốn đầu tư công đã tự cho mình quyền ban phát và câu chuyện về cơ chế xin-cho không biết khi nào mới kết thúc. Đây là vấn đề cần hết sức lưu tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), ngày 27/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh (thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

TP HCM: Nhiều hoạt động tri ân, tưởng niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Lãnh đạo TP HCM thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM (phường Long Bình, TP Thủ Đức).
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), tại TP HCM đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ đến các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh vĩ đại, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do - hạnh phúc cho nhân dân.

Pha Long - khúc tráng ca về bức điện tín “bất hủ”

Pha Long - khúc tráng ca về bức điện tín “bất hủ”
(PLVN) - Đồn biên phòng Pha Long nằm trọn trong thung lũng bốn bề bát ngát xanh rì. Nhìn cảnh vật nơi mảnh đất biên cương này bây giờ, ít ai biết cuộc chiến đấu anh dũng 42 năm trước của những người lính đã nắm chắc tay súng, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng bảo vệ biên cương. Bức điện cuối cùng gửi về Sở chỉ huy vào lúc 11h ngày 19/2/1979 viết: “Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn. Xin vĩnh biệt các đồng chí.”