Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ trí thức

(PLO) - Sáng qua (27/5), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cho lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: HM Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: HM

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng giúp các đồng chí là lãnh đạo liên hiệp các hội, tổng hội, các hội khoa học và kỹ thuật, đội ngũ trí thức nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân, đưa Nghị quyết, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

 Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nhấn mạnh, trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, các đại biểu cần bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. “Sau hội nghị lần này, đề nghị các đồng chí theo chức năng và trách nhiệm được giao tiến hành chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội của cấp mình sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của cơ quan đơn vị. Xác định rõ mỗi tập thể, từng cá nhân, cán bộ đảng viên, người lao động phải làm gì để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng”- ông Phạm Văn Linh đề nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu 3 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị trình Đại hội 12 của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2021.

Vân Anh
Cùng chuyên mục
Hình minh họa.

Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19 đã nhận được 4.851 tỉ đồng

(PLVN) - Theo báo cáo của Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19, tính đến 17 giờ 00 ngày 13/6/2021 Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID -19 đã nhận được tổng số tiền ủng hộ là 4.851 tỉ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) từ 291.818 tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Đọc thêm

UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới
- Tại Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. -

Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải thực hiện nêu gương

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -  Một trong ba đột phá đã được Bộ Chính trị xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ Đại đại hội XIII lần này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo… Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.
(PLVN) -  Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.