Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trường dự bị đại học dân tộc là trường chuyên biệt nhằm thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, là giải pháp cần thiết để tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số. Những cơ sở đào tạo này đã và đang tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, đất nước .

Vai trò của hệ thống các trường dự bị đại học dân tộc

Nhận thấy tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN), ngày 15/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 52/NQ - CP về việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS & MN giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định “phát triển nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số là một trong 3 khâu đột phá chiến lược của đất nước”.

Nghị quyết cũng nêu rõ định hướng đến năm 2030 là “nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”. Một trong những khâu then chốt được xác định để thực hiện mục tiêu này chính là phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vì nhân lực được xem là một yếu tố có tính chiến lược, quyết định quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội...

Bộ Trưởng - Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.
Bộ Trưởng - Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh dự Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Trên thực tế, các vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta có chất lượng nguồn nhân lực, trình độ học vấn thấp nhất cả nước. Lao động dân tộc thiểu số chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉ lệ lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật rất thấp, phần lớn là lao động phổ thông chưa qua đào tạo nghề; nhận thức, kĩ năng sống, khả năng thích ứng với môi trường còn nhiều hạn chế... Thực tế này đang tạo ra nhiều thách thức cho việc phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và miền núi. Chính vì thế, chỉ có phát triển nguồn nhân lực DTTS mới giúp cho kinh tế vùng DTTS & MN phát triển bền vững.

Theo Dự án Điều tra cấp Bộ “Điều tra đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ Dự bị Đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” do Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương thực hiện tại 4 tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang cho thấy, nhu cầu bồi dưỡng dự bị đại học của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở cấp THCS và THPT là rất lớn. Đối với học sinh bậc THPT nhu cầu được bồi dưỡng hệ dự bị đại học là 94%, học sinh bậc THCS là 90.6%.

Bộ Trưởng - Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Ban Giám hiệu Trường DBĐH Dân tộc Trung ương tại một sự kiện của trường.

Bộ Trưởng - Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Ban Giám hiệu Trường DBĐH Dân tộc Trung ương tại một sự kiện của trường.

Trong nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực DTTS & MN, chính sách bồi dưỡng hệ dự bị đại học cho học sinh là người DTTS & MN đã góp phần to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực vùng DTTS & MN suốt thời gian qua. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Những thông tin trên cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống các trường dự bị đại học dân tộc trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hiện cả nước hiện có 5 trường dự bị đại học dân tộc trực thuộc Ủy ban Dân tộc, gồm: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương; Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn; Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; Trường Dự bị Đại học TP HCM; Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc. Các trường đã và đang thực hiện tốt việc đào tạo sinh viên là người dân tộc thiểu số ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đáp ứng yêu cầu bức thiết về đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số và miền núi.

Một hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Một hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng hệ dự bị đại học

TạiDự án Điều tra cấp Bộ “Điều tra đánh giá nhu cầu bồi dưỡng hệ Dự bị Đại học phục vụ cho công tác tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, qua điều tra khảo tại tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn là 2 tỉnh có số học nhu cầu được bồi dưỡng hệ dự bị đại học của các địa phương còn cao. Các tỉnh Tuyên Quang, Sơn La... là những tỉnh có số học sinh vào học hệ dự bị đại học thấp, nhưng nhu cầu học dự bị sẽ còn rất lớn, bởi nếu được sự quan tâm của chính quyền địa phương, đồng thời công tác truyền thông của các cơ sở giáo dục DBĐH được đẩy mạnh thì chắc chắn các đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số tại các địa phương này sẽ có cơ hội tiếp cận với chính sách bồi dưỡng dự bị đại học trong giai đoạn tới.

Để các trường dự bị đại học nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt những vùng khó khăn, nhóm nghiên cứu Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương đã đề xuất 1 số giải pháp nâng cao chất lượng hệ dự bị đại học như: Không ngừng đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng bồi dưỡng hệ dự bị đại học đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong tình hình mới.

Đổi mới năng lực bồi dưỡng: đổi mới nội dung chương trình, phương pháp, kĩ thuật dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá bám sát yêu cầu, mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quá trình bồi dưỡng.

Có mối quan hệ mật thiết với các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN để tạo cơ chế phối hợp giữa các cơ sở dự bị đại học và địa phương trong công tác tuyển sinh, bồi dưỡng và xét chuyển hệ dự bị; Nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục dân tộc trong tình hình mới.

Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, địa phương khảo sát, kiểm định chất lượng đầu vào, đầu ra, vị trí việc làm... của các đối tượng đã được bồi dưỡng hệ dự bị đại học, đại học nhằm đánh giá khách quan năng học người học, chất lượng bồi dưỡng, đào tạo của hệ dự bị đại học và đại học.

“Trong thời gian tới, nhu cầu bồi dưỡng hệ dự bị đối với học sinh DTTS, đặc biệt học sinh DTTS vùng đặc biệt khó khăn sẽ còn rất lớn, yêu cầu hệ thống các trường dự bị đại học dân tộc cần thực hiện tốt hơn nữa tất cả các phương diện của nhà trường để góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào DTTS&MN”, Chủ nhiệm dự án kiến nghị.

Đọc thêm

Bộ Công an trao tặng Công trình liên hợp cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Pa Tần, Sìn Hồ, Lai Châu

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tháo băng gắn biển khánh thành nhà ở bán trú cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần.
(PLVN) -  Chiều ngày 06/01/2024, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng Công trình liên hợp Nhà ở, Nhà ăn, Nhà phụ trợ, phòng máy vi tính, thư viện cho Trường PTDT (Phổ thông dân tộc) bán trú Tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.

Các cấp, các ngành, địa phương phải dành sự quan tâm đúng mức đến công tác dân tộc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ, công tác dân tộc là nhiệm vụ khó khăn nên các Bộ, ngành địa phương phải quan tâm đến công tác này bằng cả tấm lòng. (Ảnh: VGP/Hải Minh)
(PLVN) - Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, do Ủy ban Dân tộc tổ chức chiều 2/1, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phải dành sự quan tâm đúng mức đến công tác dân tộc; linh hoạt trong việc triển khai các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi phù hợp với văn hoá, phong tục, tập quán, điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng dân tộc, tránh tư duy máy móc.

Hòa Bình: Phát huy vai trò người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự

Những người có uy tín như ông Sùng A Dếnh góp phần giúp các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở.
(PLVN) - Với kinh nghiệm, hiểu biết về thực tế tại địa phương, trong những năm qua, những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp hiệu quả vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Trợ cấp gạo cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng: Chính sách nhân văn cần nhân rộng

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng. (Ảnh minh họa: Nguồn - Báo lao động)
(PLVN) - Hỗ trợ gạo phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc rừng là một chính sách hợp lòng dân, thực sự đi sâu giải quyết lợi ích của nhân dân, đặc biệt là đồng bào nghèo người dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn miền núi, qua đó góp phần quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng, phù hợp với xu thế về chống biến đổi khí hậu thông qua giảm phát thải do suy thoái và mất rừng.

Lâm Đồng: Đột phá trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Nguyễn Ngọc Phúc (đứng giữa) trong lần kiểm tra dự án hồ chứa nước Đông Thanh - công trình có ý nghĩa rất lớn đối với người dân huyện Lâm Hà.

(PLVN) -  Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giảm nhanh, bình quân mỗi năm từ 2-3%; 100% xã đạt chuẩn văn hóa; 98% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 82,97%...Đó là những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc tại địa phương được ông Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam.

Huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An): Xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nhờ tiếp cận nhiều chính sách

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số huyện Quế Phong nhân ngày Đại đoàn kết
(PLVN) - Là huyện vùng núi cao, biên giới nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, huyện Quế Phong có đường biên giới Việt – Lào dài 74,793km, với hơn 90% dân dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của các cấp, cũng như các chính sách hỗ trợ người dân đồng bào dân tộc thiểu số. Quế Phong đã có nhiều chuyển biến tích cực…

Quảng Ninh chú trọng phát triển Đảng trong TKV đối với người dân tộc thiểu số

Lễ kết nạp đảng viên của Đảng bộ Công ty CP Than Mông Dương - đơn vị có nhiều thợ lò người dân tộc thiểu số đang làm việc.
(PLVN) -Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Đảng bộ Than Quảng Ninh, đã chỉ đạo Đảng bộ các công ty khai thác than hầm lò thuộc Tập đoàn chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân lao động người dân tộc thiểu số nói riêng.

10 năm Lễ vinh danh học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc tiêu biểu 2023 - hành trình đến ước mơ

Các đại biểu trao Bằng khen cho các học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023.
(PLVN) - Năm 2023 là năm thứ 10 Lễ tuyên duyên học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức, góp phần khẳng định chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Sốp Cộp vượt khó

Đồng chí Đào Đình Thi chủ trì phiên họp lần thứ 19 của UBND huyện Sốp Cộp.
(PLVN) - Sốp Cộp là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, có gần 125 km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào, với 8 xã, 24 bản biên giới, có 6 dân tộc anh em cùng đoàn kết sinh sống, trong đó hơn 95% dân số là người dân tộc thiểu số (dân tộc Thái chiếm 62,47%; Mông 17,1%; Lào 9,54%; Khơ Mú 6,41%, Kinh 4,19%...).