Nơi “gác cổng” chất lượng những cung đường

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thị sát và kiểm tra tình hình thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, tháng 7/2020.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thị sát và kiểm tra tình hình thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, tháng 7/2020.
(PLVN) - Dù đối mặt với nhiều khó khăn của dịch bệnh và thiên tai bão lụt nhưng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông (Bộ Giao thông Vận tải- GTVT) vẫn cơ bản hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ năm 2020.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông (QLXD&CLCTGT), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục đã bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Cụ thể, trong công tác xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu góp ý 02 dự án Luật, 10 Nghị định, 10 Thông tư và 10 văn bản QPPL; chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến phân cấp, ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án do Bộ quản lý.

Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Bộ ban hành Đề án “đổi mới công tác quản lý đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực GTVT” có hiệu lực từ 01/6/2020 và quy định phân cấp ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư, để kiện toàn tổ chức, thiết lập hệ thống kiểm tra, kiểm soát, giám sát, quy chế quản lý nội bộ, đảm bảo chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hoá theo lĩnh vực và chuyên ngành.

Đặc biệt, đối với dự án quan trọng quốc gia đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Cục tham mưu Bộ ban hành quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc tổ chức thực hiện dự án.

Cục đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Bộ GTVT tổ chức hội nghị “Phổ biến đến các chủ thể tham gia dự án nhằm nâng cao trách nhiệm, phòng ngừa, khắc phục các khiếm khuyết đã được các cơ quan chức năng chỉ ra trong quá trình triển khai dự án, để rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để các tồn tại khi triển khai các dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Cầu Cửa Hội nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sắp được thông xe (Ảnh: Phan Nam/Cienco4)

Cầu Cửa Hội nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sắp được thông xe (Ảnh: Phan Nam/Cienco4) 

Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ các công trình, năm 2020, Cục QLXD&CLCTGT đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường 98 đợt. Tham gia các đoàn công tác do lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Bộ GTVT chủ trì kiểm tra hiện trường các dự án 56 đợt. Đồng thời, Cục đã tham mưu Bộ GTVT ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, phê bình các đơn vị còn tồn tại, khiếm khuyết về tiến độ, chất lượng.

Năm 2020, Cục đã tham mưu hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công 19 dự án (cao tốc Bắc - Nam; cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành; Kênh nối Đáy - Ninh Cơ; Cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất…); Kiểm tra, đôn đốc hiện trường, giải quyết xử lý các vấn đề kỹ thuật để hoàn thành 21 dự án (Hầm Hải Vân 2; cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long; cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất giai đoạn 1…).

Về công tác quản lý giá thành xây dựng, quản lý đấu thầu, Cục QLXD&CLCTG đã thẩm định 12 dự án đầu tư mới và điều chỉnh 24 dự án đầu tư. Thẩm định, điều chỉnh 228 bộ hồ sơ thiết kế, dự toán, giá trị dự toán sau thẩm định giảm 1.995 tỷ đồng (tương ứng 2,58%). Phê duyệt 132 quyết định, văn bản chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của 129 gói thầu với tổng giá gói thầu/tổng giá trúng thầu là 20.237,8/19.967,7 tỷ đồng, tổng giá trị tiết kiệm là 270 tỷ đồng (tương đương 1,33%).

Lãnh đạo Cục QLXD&CLCTGT cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện để từng bước hoàn thiện hệ thống định mức, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh, xây dựng mới để hoàn thiện hệ thống định mức của ngành GTVT, đang rà soát hoàn tất thủ tục để công bố 138 định mức.

Năm 2021, Cục QLXD&CLCTGT sẽ tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT, kiện toàn tổ chức, thiết lập hệ thống kiểm tra, kiểm soát và xây dựng quy chế quản lý nội bộ về quản lý dự án, quy định phân cấp ủy quyền trong quản lý dự án, đảm bảo chuyên môn hóa, chuyên nghiệp theo lĩnh vực và khu vực. Nêu cao vai trò, trách nhiệm các chủ thể, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Cầu Cửa Hội do PMU6 làm chủ đầu tư; liên danh Tập đoàn Cienco4-Thuận An thực hiện gói thầu xây lắp XL.02 (Ảnh: Phan Nam/Cienco4)
Cầu Cửa Hội do PMU6 làm chủ đầu tư; liên danh Tập đoàn Cienco4-Thuận An thực hiện gói thầu xây lắp XL.02 (Ảnh: Phan Nam/Cienco4)

Cục cũng sẽ rà soát hệ thống các văn bản QPPL để bổ sung những quy định còn thiếu, sửa đổi những quy định còn chồng chéo, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện. Tham mưu Bộ GTVT ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự án.

Đồng thời, Cục sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch xây dựng, chuyển đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành GTVT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường áp dụng công cụ quản lý mới (mô hình thông tin công trình - BIM, quay chụp ảnh quản lý tiến độ, chất lượng,…).

Đặc biệt, trong năm 2021, Cục sẽ khẩn trương hoàn thành việc rà soát hệ thống định mức xây dựng ngành GTVT, đồng thời triển khai ngay việc điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện bộ định mức xây dựng ngành GTVT. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng để triển khai Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức KTKT và giá xây dựng” đã được Chính phủ phê duyệt.

Một nhiệm vụ khác trong năm 2021 được cục QLXD&CLCTGT  quan tâm là việc chỉ đạo các CĐT/ban QLDA tăng cường quản lý công tác đấu thầu qua mạng, xây dựng hồ sơ mời thầu đảm bảo các tiêu chí đánh giá, xét thầu phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp điều kiện thực tế của dự án, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm,... đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu phụ, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của ngành như Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Quản lý chặt chẽ hệ thống quản lý chất lượng tại từng dự án, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có vi phạm về chất lượng công trình. Tập trung, quyết liệt chỉ đạo tiến độ thực hiện các dự án đã đăng ký khởi công, hoàn thành năm 2021...

Tin cùng chuyên mục

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: NHNN)

Ngân hàng Nhà nước “bác” thông tin thay đổi điều hành tỷ giá

(PLVN) - Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (CSTT), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, với cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm và biên độ ±5% hiện nay, tỷ giá thị trường đã có đủ dư địa để diễn biến linh hoạt. Như vậy, một số thông tin gần đây về thay đổi điều hành tỷ giá của NHNN là không chính xác.

Đọc thêm

Hợp tác giám sát thị trường Việt Nam - Lào

Hợp tác giám sát thị trường Việt Nam - Lào
(PLVN) - Nhằm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ hợp tác, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương Việt Nam) tích cực phối hợp với Vụ Cạnh tranh kinh doanh và Kiểm tra thương mại (Bộ Công Thương Lào) để triển khai nội dung của Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác trong công tác quản lý nhà nước và phòng, chống vi phạm pháp luật trong kinh doanh, thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hai Bên tiếp tục tổ chức các Đoàn công tác để học tập, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong công tác quản lý thị trường.

Cơ giới hóa trong sản xuất góp phần tăng trưởng ngành nông nghiệp

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương phát biểu tại diễn đàn.
(PLVN) - Ngày 23/5, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Diễn đàn Khuyến nông Nông nghiệp với chủ đề "Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên".

Chuyên nghiệp công tác quản trị dự án

Ảnh minh họa.
(PLVN) - “Huy động tổng lực, quyết không lùi tiến độ”, là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi chủ trì cuộc họp về việc triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, các phương án bảo đảm cung ứng điện trong thời kỳ cao điểm năm 2024 - 2025 và các năm tiếp theo, vừa diễn ra hôm qua (23/5).

Cạnh tranh về giá có còn hiệu quả?

Nhiều siêu thị dùng chiến lược giá để hút khách. (Ảnh minh họa: PV).
(PLVN) - Vinfast nhận được số lượng đơn đặt hàng xe điện VF3 cao hơn 10.000 chiếc so với xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2023 chỉ sau vài chục giờ mở bán. Mức giá thấp có phải là lý do khiến đơn hàng xe VF3 bùng nổ? Và câu chuyện cạnh tranh về giá có luôn mang đến hiệu quả kinh doanh tốt nhất không?

Sẵn sàng cung ứng điện trong mọi tình huống

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp.
(PLVN) - Cùng với việc huy động tổng lực để bảo đảm tiến độ đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị phương án cao nhất, sẵn sàng với khả năng xấu nhất có thể xảy ra để bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thời gian tới.

8 chữ 'vàng' trong quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển bền vững. (ảnh: (ảnh: dantoctongiao)
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định 369/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc (TD&MNPB) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Quy hoạch này thể hiện 8 chữ "Bản sắc - Sinh thái - Liên kết - Hạnh phúc"

Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với 2 ngân hàng và 4 doanh nghiệp

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng chủ trì buổi công bố. (ảnh: NHNN)
(PLVN) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quí Sài gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji, CTCP Vàng bạc đá quí Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu là đối tượng thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng

Công bố kết quả xây dựng Bộ tiêu chí về thẩm định và giám sát dự án FDI thuộc thẩm quyền địa phương

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan liên quan ở TW và địa phương, các tổ chức quốc tế, Hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam và nhiều học giả, chuyên gia về đầu tư quốc tế.
(PLVN) - Ngày 23/5/2024, Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC) phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã tổ chức hội nghị nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí tiêu chí về thẩm định dự án đầu tư nước ngoài (ĐTNN-FDI) thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và và Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá hiệu quả FDI trên địa bàn tỉnh…

Kiểm kê thử nghiệm tài sản công đến 10/6

Cục Hàng không Việt Nam là một trong số các đơn vị thuộc đối tượng kiểm kê thử nghiệm tài sản công.
(PLVN) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định về việc triển khai kiểm kê thử nghiệm tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Giải ngân đầu tư công nguồn vốn ODA gặp khó

Các vướng mắc của tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội vẫn kéo dài. (Ảnh: Tạp chí TCDN)
(PLVN) - Tính đến hết ngày 15/5/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài của các Bộ, ngành đạt 8,58% kế hoạch vốn được giao, còn tỷ lệ này của các địa phương là 5,7%, trong đó nhiều Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa giải ngân kế hoạch vốn 2024.

Đạo đức kinh doanh - Chìa khóa bền vững của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn.
(PLVN) -  Trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, các doanh nhân đóng vai trò trụ cột, là lực lượng tiên phong thúc đẩy phát triển bền vững. Vì thế, cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, đòi hỏi mỗi doanh nhân, doanh nghiệp còn phải có trách nhiệm với cộng đồng bằng tấm lòng nhân ái. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) là một trong những doanh nhân đã làm tốt cả 2 sứ mệnh đó.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn: Tăng thu hàng triệu USD mỗi năm nhờ cải tiến công nghệ

Tàu nhập dầu thô VGO của BSR. (Ảnh: BSR).
(PLVN) - Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất được thiết kế để vận hành 100% dầu thô từ mỏ Bạch Hổ. Tuy nhiên, trữ lượng và sản lượng của mỏ này ngày càng sụt giảm, không đáp ứng đủ nhu cầu của Nhà máy. Đứng trước thách thức này, giới chuyên gia đã cải tiến công nghệ, nhập thêm loại nguyên liệu mới để Nhà máy chạy công suất lên tới hơn 111%.