Nhớ Đại tướng trong mùa thu Cách mạng...

(PLO) - Những ngày tháng Tám này, lòng mỗi người dân đất Việt đều hướng về Thủ đô với khí thế hào hùng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “long trời lở đất” khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, và mỗi chúng ta lại nhớ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh hùng dân tộc, người đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc cách mạng vĩ đại ấy.
Lần lại lịch sử cho thấy, ngày 3/5/1940, Võ Nguyên Giáp với bí danh Dương Hoài Nam cùng Phạm Văn Đồng lên Cao Bằng rồi vượt biên sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Tại đây, Nguyễn Ái Quốc cử ông đi học quân sự tại Diên An, nhưng trên đường lại gọi quay về vì tình hình thế giới có nhiều thay đổi lớn, cần gấp rút về nước chuẩn bị đón thời cơ.
Nhớ Đại tướng trong mùa thu Cách mạng... ảnh 1
Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Biên giới 1950
Gây dựng cơ sở cách mạng
Tháng 6/1940, Võ Nguyên Giáp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và cuối năm ấy, ông về Tĩnh Tây, cùng Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng tổ chức lớp huấn luyện quân sự, chính trị cho 40 thanh niên người Cao Bằng.
Ngày 28/1/1941, Võ Nguyên Giáp cùng Nguyễn Ái Quốc về Cao Bằng, sống và làm việc ở Pắc Bó. Nguyễn Ái Quốc tiên đoán cách mạng Việt Nam sẽ thành công vào năm 1945 và khẩn trương tiến hành xây dựng cơ sở cách mạng, mở lớp huấn luyện quân sự ở Cao Bằng. 
Tháng 5/1941, Việt Nam độc lập đồng minh hội - tổ chức đứng về phía đồng minh giành độc lập cho Việt Nam được thành lập, gọi tắt là Việt Minh. Võ Nguyên Giáp tích cực tham gia xây dựng cơ sở, phát triển phong trào cách mạng, về các địa phương mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ, phát triển các tổ chức cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh, xây dựng thiết lập chính quyền cách mạng. 
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, chiến lược cách mạng của nước ta được xác định là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Trong chiến lược mới đó, ngoài việc đặt vấn đề dân tộc lên trên hết và trước hết còn xác định khởi nghĩa là vấn đề then chốt. Sau khi đồng chí Phùng Chí Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng phụ trách về quân sự - hy sinh, công việc đó được Đảng và Hồ Chí Minh tin cậy trao cho Võ Nguyên Giáp. 
Nhớ Đại tướng trong mùa thu Cách mạng... ảnh 2
Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
“Chú Văn chú trọng quân sự”
Năm 1942, Võ Nguyên Giáp được Nguyễn Ái Quốc giao phụ trách Ban xung phong Nam tiến mở đường từ Nguyên Bình qua Ngân Sơn, Chợ Rã nối liền với Chợ Chu, Đại Từ với lời căn dặn: “Chú Văn phải chú trọng thêm quân sự”. Sau khi hoàn thành việc mở đường Nam tiến, ông trở lại Cao Bằng củng cố xây dựng phong trào cách mạng, đào tạo cán bộ quân sự.  
Tháng 7/1944, Lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ đạo ông lựa chọn cán bộ, đội viên thành lập lực lượng vũ trang và ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt “Đoàn thể”, ông tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Tháng 4/1945, tại Hội nghị quân sự Bắc Kỳ, Võ Nguyên Giáp được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc kì; từ tháng 5/1945, là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới, thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân; tháng 6/1945, ông được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban Chỉ huy lâm thời khu giải phóng và là Ủy viên Ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng Việt Bắc.
Ngày 14/8/1945, Võ Nguyên Giáp trở thành Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Ủy viên Thường vụ Trung ương tham gia Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang, ông được bầu vào Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam. 
Ngày 16/8/1945, một đơn vị giải phóng quân do ông chỉ huy từ Tân Trào, Tuyên Quang kéo về bao vây tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên. Cách mạng Tháng Tám thành công, khi thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ông được cử làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng đoàn Chính phủ.
Nhà kiến tạo chiến lược
Có thể nói, Võ Nguyên Giáp là một nhà chiến lược của cách mạng Việt Nam, người góp phần kiến tạo nên một trật tự thế giới mới. Trước nhiều thời điểm lịch sử của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Võ Nguyên Giáp bàn bạc để đưa ra những quyết định trọng đại.
Mùa hè năm 1945, Hồ Chí Minh quyết định di chuyển trung tâm lãnh đạo cách mạng từ Pắc Bó (Cao Bằng) về Tân Trào (Tuyên Quang). Đồng chí Võ Nguyên Giáp đang công tác tại phía nam căn cứ địa lên đón Người ở Chợ Đồn, Bắc Cạn. Người yêu cầu: “Cần phải chọn ngay trong vùng Tuyên Quang hoặc Thái Nguyên một địa điểm có dân tốt, địa hình tốt làm trung tâm liên lạc giữa miền xuôi, miền ngược, ra nước ngoài, làm nơi ở và làm việc”. 
Đồng chí Võ Nguyên Giáp quyết định chọn Tân Trào, Sơn Dương làm nơi đặt Đại bản doanh. Ngày 21/5/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Tân Trào, dừng chân ở đình Hồng Thái, sau đó vào làng Tân Lập ở gia đình ông Nguyễn Tiến Sự, Chủ nhiệm Việt Minh làng Kim Long một thời gian. Cuộc hành quân lịch sử này là hành trình dẫn đến thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Ở Tân Trào, lãnh tụ Hồ Chí Minh sống và làm việc tại lán Nà Nưa. Hồ Chí Minh đã soạn thảo nhiều văn kiện, chỉ thị, các chủ trương, kế hoạch khởi nghĩa, triệu tập hội nghị cán bộ ngày 4/6/1945, quyết định thống nhất chiến khu thành Khu giải phóng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Giải phóng quân. Lán Nà Nưa thực sự là đại bản doanh của vị Tổng Tư lệnh chỉ huy cuộc khởi nghĩa. 
Cuối tháng 7/1945, giữa lúc công việc khẩn cấp, Hồ Chí Minh bị mệt nặng. Bác sốt liên miên, lúc tỉnh lúc mê, mọi người rất lo lắng, có người vào rừng tìm lá thuốc về sắc nước cho Bác, có người ra sông Phó Đáy bắt được con ba ba đem về cắt tiết nhỏ vào rượu cho Bác uống và cầu mong Bác mau khỏi bệnh. Đồng chí Võ Nguyên Giáp  hàng ngày lên báo cáo Bác. 
Một hôm, thấy Bác rất yếu, đồng chí xin phép ở lại.  Đêm ấy, tỉnh dậy sau cơn sốt, Hồ Chí Minh đã nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.”
Bóng đa Tân Trào đã trở thành biểu tượng của Cách mạng Tháng Tám. Chính nơi đây, chiều 16/8/1945, thi hành mệnh lệnh của Ủy ban Khởi nghĩa, đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 và hạ lệnh xuất quân tiến sang giải phóng thị xã Thái Nguyên rồi từ đó tiến về Hà Nội.  
Gần 70 năm trôi qua, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 vẫn còn đó, khắc sâu trong lòng mỗi người dân nước Việt với những tình cảm chan chứa và còn mãi với non sông đất nước với sự ngưỡng mộ và lòng trân trọng nhất... 
TS. Nguyễn Thành Hữu
Cùng chuyên mục
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm.

Những tấm gương làm theo lời Bác: Hết lòng vì lợi ích cộng đồng, vì Tổ quốc

(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể ngày 17/5 cắt băng khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và trưng bày chuyên đề “Tuổi trẻ - Mùa xuân đất nước” nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đọc thêm

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Những đặc trưng của Nhà nước và pháp luật Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh
(PLVN) -Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật là một trong những nội dung cốt yếu của tư tưởng chính trị, đường lối chính trị của Người, gắn liền chính thể với xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước, với xây dựng hệ thống pháp luật để quản lý Nhà nước và xã hội, với đào tạo đội ngũ công chức chuyên nghiệp có kỷ luật công vụ nghiêm minh, đạo đức công chức tận tụy, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, trong sạch, liêm khiết, giữ được tín tâm trong lòng dân.

Đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Hai lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Việt Nam – Hy Lạp lên tầm cao mới, đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau giữa hai nước, quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời hợp tác chặt chẽ, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
(PLVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần phát huy cao độ truyền thống hợp tác gắn bó, tin cậy; nỗ lực tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Việt Nam - Lào: Tiếp tục vun đắp mối quan hệ "có một không hai"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan.
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihan nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp hiện nay trong tình hình quốc tế và khu vực, hai bên càng thấy rõ giá trị của việc duy trì và vun đắp mối quan hệ láng giềng gắn bó, thủy chung.

Thủ tướng mong kiều bào tiếp tục đóng góp nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York. Ảnh: VGP
(PLVN) - Gặp các trí thức, sinh viên Việt kiều tại New York (Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính mong bà con luôn tự hào về truyền thống văn hóa – lịch sử, về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua, mỗi người là một “đại sứ” tiếp tục đóng góp để nâng cao hình ảnh, ảnh hưởng Việt Nam trong mắt bạn bè, đối tác quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phải thấy rõ tác hại khôn lường của chủ nghĩa cá nhân

Các đại biểu thăm gian trưng bày tại Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: Thành Đạt
(PLVN) - Yêu cầu trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt cộng đồng người Việt ở Bờ Đông Hoa Kỳ
(PLVN) - Sáng 14/5 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại thủ đô Washington, D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và các cơ quan đại diện trực thuộc Đại sứ quán; tiếp đại diện cộng đồng người Việt ở khu Bờ Đông Hoa Kỳ.

Quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, tháng 12/2021.
(PLVN) - Quan hệ Việt Nam - Lào đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử lâu đời, đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng xây đắp nên tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, là tài sản chung vô giá của hai nước.