Nhắm mắt, liều mạng cho phép hoạt động khoáng sản vàng tại xã Hợp Châu, Lương Sơn, ​Hòa Bình

(PLO) - Xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) là vùng chưa được Bộ Công thương quy hoạt hoạt động khoáng sản. 
Nhắm mắt, liều mạng cho phép hoạt động khoáng sản vàng tại xã Hợp Châu, Lương Sơn, ​Hòa Bình

Ngày 12/8/2016, UBND tỉnh Hòa Bình có Công văn số 924/UBND-NNTN xin ý kiến cơ quan chức năng về địa điểm thực hiện dự án Điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản vàng tại xã Hợp Châu. Theo đó, sẽ quy hoạch 3 khu đất với diện tích 13ha tại khu vực đồi Băng, xóm Rế và xóm Trong xã Hợp Châu để thực hiện dự án, do Công ty CP chế biến khai thác khoáng sản Hòa Bình làm chủ đầu tư.

Ngày 3/11/2016 và ngày 15/2/2017, UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục có các Công văn số 1461/UBND-NNTN và 144/UBND-NNTN xin ý kiến cơ quan chức năng về địa điểm thực hiện dự án Nhà máy chế biến quặng đa kim Hòa Bình tại đồi Chám và đồi Cổ Cò, thôn Băng Hợp, xã Hợp Châu do Công ty CP chế biến khai thác khoáng sản Hòa Bình làm chủ đầu tư, quy mô sử dụng đất khoảng 1ha.

Ngày 23/11/2016, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình có Công văn số 6208/VPUNBND-NNTN do Chánh văn phòng Nguyễn Văn Thắng ký truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Văn Khánh- Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Hòa Bình giao Sở tài nguyên và Môi trường hướng dẫn doanh nghiệp là Công ty CP khai thác và chế biến  khoáng  sản Hoà Bình lập thủ tục triển khai, thực hiện dự án điều tra đánh giá thăm dò khoáng sản vàng tại xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chỉ 5 ngày sau, ông Đinh Văn Hòa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình ký văn bản số 1973/STNMT-KS gửi Công ty CP khai thác và chế biến  khoáng  sản Hoà Bình  có nội dung “Công ty được đầu tư bằng nguồn vốn tự có để tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò quặng vàng tại xã Hợp Châu”.

Nhắm mắt, liều mạng cho phép hoạt động khoáng sản vàng tại xã Hợp Châu, Lương Sơn, ​Hòa Bình ảnh 1
Văn bản do ông Đinh Văn Hòa Giám đốc Sở TNMT ký bật đèn xanh cho doanh nghiệp thăm dò vàng
Nhắm mắt, liều mạng cho phép hoạt động khoáng sản vàng tại xã Hợp Châu, Lương Sơn, ​Hòa Bình ảnh 2
Các văn bản “cho phép” của tỉnh Hòa Bình là không đúng quy định của pháp luật 

Đối chiếu theo các quy định của pháp luật thì các văn bản “cho phép” nêu trên của tỉnh Hòa Bình là không đúng quy định của pháp luật và ngay trong các văn bản trên đã thể hiện sự bất bình thường ở chỗ ngày 29-11-2016, Sở TNMT tỉnh Hòa Bình mới đồng ý cho doanh nghiệp “khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò quặng vàng” thì cơ sở nào để đề xuất xây dựng nhà máy chế biến quặng đa kim? Căn cứ nào để UBND tỉnh Hòa Bình gửi công văn tới các bộ, ngành dự kiến lấy 13 ha trong vùng quy hoạch CT229 mang ý nghĩa quốc phòng an ninh quan trọng để khai thác vàng?

Xin nói rõ hơn, theo quy định của Luật khoáng sản thì hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản. Điều kiện để tổ chức, cá nhân được phép tham gia hoạt động thăm dò khoáng sản, đó là: tổ chức, cá nhân đó có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản. Để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp phép thăm dò khoáng sản, tổ chức, cá nhân nêu trên phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản, trong đó Đề án thăm dò phải có trong quy hoạch loại khoáng sản có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% vốn thực hiện Đề án thăm dò tại khu vực đề nghị cấp phép.

Về cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản được quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản năm 2010, cụ thể là: (1) Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tất cả các loại khoáng sản trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ); (2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Nhắm mắt, liều mạng cho phép hoạt động khoáng sản vàng tại xã Hợp Châu, Lương Sơn, ​Hòa Bình ảnh 3
Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Hòa Bình thăm dò tiến tới khai thác quặng vàng tại xã Hợp Châu là vi phạm pháp luật

Như vậy, khi mà Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa cấp phép hoạt động khoáng sản ở địa bàn này thì lấy căn cứ nào để UBND tỉnh Hòa Bình cấp phép (nếu có) cho Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Hòa Bình được tiến hành điều tra, khảo sát thăm dò vàng tại xã Hợp Châu?

Cũng theo Khoản 1 Điều 26 Luật khoáng sản quy định: “Khu vực hoạt động khoáng sản là khu vực có khoáng sản đã được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khoanh định trong quy hoạch loại khoáng sản”. Như vậy, một khu vực chưa có kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản như ở xã Hợp Châu thì chưa đủ điều kiện để khoanh định là khu vực hoạt động khoáng sản để đưa vào quy hoạch khoáng sản. Vậy chính quyền tỉnh Hòa Bình cho phép Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Hòa Bình được tiến hành hoạt động khoáng sản ở đây thì có đúng theo quy định của pháp luật?

Cũng cần phải nói thêm rằng, ngày 21-7-2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3672/BTNMT-ĐCKS do Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc ký gửi UBND tỉnh Hòa Bình nêu rõ: “Bộ TNMT nhận được công văn số 333/UBND-NNTN ngày 28-3-2017 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản vàng tại xã Hợp Châu”. Bộ TNMT cho biết: Các khu vực quặng vàng 1,2,3 nêu tại Công văn số 333/UBND-NNTN không thuộc danh mục các dự án đầu tư, thăm dò quặng vàng mà Bộ Công Thương phê duyệt nên không có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản. Các số liệu thăm dò trước đây cũng chưa được điều tra, đánh giá nên chưa xác định được quy mô, triển vọng khoáng sản. Trường hợp có nhu cầu hoạt động khoáng sản, UBND tỉnh Hòa Bình hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ góp vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất  về khoáng sản đối với khu vực 1 và khu vực 2 theo Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC. Sau khi có kết quả điều tra, đánh giá, xác định chất lượng, quy mô khoáng sản, Bộ TNMT sẽ hướng dẫn thủ tục theo quy định…”

Với các quy định chặt chẽ của pháp luật nêu trên cũng như quan điểm của Bộ TNMT thể hiện rõ ràng tại Công văn số 3672/BTNMT-ĐCKS  gửi UBND tỉnh Hòa Bình đã dẫn, thì không hiểu căn cứ vào đâu để các ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình và ông Đinh Văn Hòa, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Hòa Bình cho phép Công ty CP khai thác và chế biến khoáng sản Hòa Bình được phép thăm dò tiến tới khai thác quặng vàng tại xã Hợp Châu?

Báo Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Nhóm PV
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An tạm ngừng thi công do chủ đầu tư không có tiền trả nợ nhà thầu

Dự án khu nhà ở cao tầng Eden- Thuận An tạm ngừng thi công do Chủ đầu tư không có tiền trả nợ. Ảnh: Mỵ Châu
(PLVN) -  Theo lãnh đạo đơn vị nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Hà Gia An và Xí nghiệp xây dựng số 4 thuộc Công ty cổ phần Xây dựng số 5, đến nay 2 đơn vị này đã tạm ngừng thi công tại dự án Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An do chủ đầu tư Công ty TNHH Kim Đại Dương  không thanh toán các khoản nợ cho 2 bên đơn vị này.

Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm khi để chủ đầu tư vi phạm về quản lý sử dụng đất tại khu chung cư 170 Đê La Thành

Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm khi để chủ đầu tư vi phạm về quản lý sử dụng đất tại khu chung cư 170 Đê La Thành
(PLVN) - Đai diện Sở TN&MT thành phố Hà Nội khẳng định, việc để Công ty Cổ phần đầu tư dầu khí Toàn Cầu vi phạm về công tác quản lý đô thị, sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp và hạ tầng kỹ thuật trường học tại 170 Đê La Thành  là trách nhiệm của người đứng đầu UBND quận Đống Đa và Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa.

Kiểm tra mỏ đá không phép sau phản ánh của PLVN

Xe chở vật liệu từ một mỏ đá trái phép.
(PLVN) -  Sau khi PLVN có bài “Cận cảnh mỏ đá trái phép tại Sơn La” phản ánh hoạt động khai thác đá trái phép tại bản Bon, xã Mường Chiên và bản Le, xã Pá Ma Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La); UBND huyện đã thành lập tổ kiểm tra vào cuộc xác minh sự việc.

Sơn La: Cựu Chủ tịch UBND huyện nhiều năm kêu oan

Ông Lường Văn Định.
(PLVN) -  Nhiều năm qua, ông Lường Văn Định, cựu Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) có đơn gửi các cơ quan chức năng cho rằng việc ông bị các cấp tòa án tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là oan.

Tiền Giang: Hi hữu vụ gán nhà đất trả nợ rồi “phản tố” đòi lại

Sau khi cấn đất và nhà để trừ nợ, bà Liên ký hợp đồng thuê nhà đất với bà Chi.
(PLVN) - Cấn trừ nhà đất để trả nợ cho con trai và ngân hàng; sau đó ký hợp đồng thuê lại nhà để ở nhưng không trả tiền thuê, bị kiện đòi giao nhà thì “phản tố” đòi lại nhà. Vụ kiện hi hữu xảy ra tại huyện Chợ Gạo, Tiền Giang khiến bà Võ Thị Kim Chi (SN 1965, ngụ ấp Thuận Phong B, Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang) cho rằng phải khốn khổ suốt 3 năm qua.

Quảng Ninh: Chậm giải quyết vụ chiếm giữ đất trái phép tại Dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch phường Quang Hanh (bên phải) trao đổi với báo chí ngày 29/4.
(PLVN) - Mặc dù dự án đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả nằm trên phần đất của hộ gia đình bà Phạm Thị Nhẫn, Tường Thị Hà, đồng thời dự án này đi vào sử dụng từ đầu năm 2022 nhưng đến nay khu đất này vẫn bị nhiều người ngang nhiên chiếm giữ, chính quyền chậm giải quyết sự việc.

Cận cảnh mỏ đá trái phép tại Sơn La

Bóc cả mảng núi để khai thác đá trái phép tại bản Bon (Mường Chiên, Quỳnh Nhai).
(PLVN) - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiên Lừ Văn Toản xác nhận việc khai thác đá của đơn vị doanh nghiệp trên là không được cấp phép. Hiện nay, trên địa bàn xã cũng không có mỏ đá nào được cấp phép khai thác. Theo ông Toản, hoạt động khai thác đá tại đây đã diễn ra hơn một tháng qua. Xã đã xuống kiểm tra nhưng phía Cty có ý kiến “xin phép khai thác tận dụng một ít”.

Làm Quốc lộ 13C qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai: Đề xuất bị giới chuyên gia phản đối quyết liệt

Kiểm lâm khu bảo tồn Đồng Nai tuần tra, bảo vệ rừng.
(PLVN) - Tỉnh Bình Phước vừa đề xuất xây cầu Mã Đà và mở QL13C kết nối với Đồng Nai xuyên qua vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học và UBND tỉnh Đồng Nai đã lên tiếng phản đối đề xuất này.

Kỳ án “lướt cọc” nhà đất ở Đà Nẵng: Sao CQĐT lại “phân xử” cả chuyện ai được thừa kế?

Căn nhà 27 đã được bà Châu thỏa thuận mua lại, đặt cọc 3 tỷ cho ông Nam trước khi nhận cọc 2,5 tỷ để bán cho bà Luận.
(PLVN) -  Như PLVN phản ánh, KLĐT số 40 ngày 03/05/2022 của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho rằng bị can Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ 48 Nguyễn Văn Huyên, Cẩm Lệ) lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ tiền “đặt cọc” của bà Cao Thị Thúy Luận (SN 1982, ngụ quận Thanh Khê) khi thỏa thuận mua bán căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy (quận Hải Châu). KLĐT này bị đánh giá có một số điểm chưa phù hợp, “lấn sân” tòa án.

Nguyên Phó Chủ tịch xã bị tố tự ý “cắt” đất của dân

Phần diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận cho con ông Thực.
(PLVN) -  Cho rằng nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã lợi dụng chức quyền làm sai trong quá trình nhận chuyển nhượng đất của gia đình, một công dân địa phương đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Phú Yên: Nghi án san gạt đất rừng sản xuất để... phân lô, bán nền

Cán bộ chức năng kiểm tra hiện trạng khu đất.
(PLVN) -  Một mảnh đất trồng lúa và một phần đất có diện tích cấp đất ở cho người dân ở khu phố Trường Xuân (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã được cán bộ chức năng ở Chí Thạnh “hô biến” thành đất rừng, rồi tiếp tục tách thửa thành nhiều diện tích đất sử dụng riêng.