Nghị quyết số: 29/2010/NQ-HĐND

Về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2011
của HĐND tỉnh Thái Nguyên

Về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2011
của HĐND tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005;
Xét Tờ trình số: 05/TTr-HĐND ngày 06/12/2010 của Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.
(Có các phụ lục 01 và 02 kèm theo)
Điều 2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; UBND tỉnh, các cơ quan Tư pháp và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương, đồng thời báo cáo kết quả với HĐND tại kỳ họp gần nhất.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

  CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Vượng

    PHỤ LỤC SỐ 01
Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên
(Kèm theo Nghị quyết  số: 29/2010/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12  năm 2010
của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

I. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ nhất (Tháng 6/2010):
1. Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
2. Các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
II. Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 2 (Tháng 7/2011):
1. Các nghị quyết thường kỳ:
1.1. Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011;
1.2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2010;
2. Các Nghị quyết chuyên đề:
2.1. Nghị quyết về Quy định mức thu học phí từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quản lý.
2.2. Nghị quyết về qui định mức thu phí vệ sinh môi trường thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2.3. Nghị quyết Thông qua quy hoạch sử dụng đất 10 năm 2011-2020 tỉnh Thái Nguyên;
2.4. Nghị quyết Thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 tỉnh Thái Nguyên;
II.  Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 3 (Tháng 12/2011):
1.  Các Nghị quyết thư¬ờng kỳ:
1.1. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
1.2. Nghị quyết về Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012
1.3. Nghị quyết Quy định về khung giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
1.4. Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2012 tỉnh Thái Nguyên;
1.5. Nghị quyết thông qua kết quả sử dụng đất năm 2011 và kế hoạch sử dụng đất năm 2012 tỉnh Thái Nguyên;
1.6. Nghị quyết về nguyên tắc phân bổ các nguồn vốn đầu tư và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2012 tỉnh Thái Nguyên;
1.7. Nghị quyết phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh.
1.8. Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát năm 2012 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.
2.  Các Nghị quyết chuyên đề:
2.1. Nghị quyết thông qua Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015.

HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN
PHỤ LỤC SỐ 2
Chương trình giám sát chuyên đề năm 2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên
(Kèm theo Nghị quyết  số: 29/2010/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12  năm 2010
của HĐND tỉnh Thái Nguyên)


I. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh:
1. Giám sát công tác quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Giám sát việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;
3. Giám sát kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
4. Tổ chức và tham gia các cuộc giám sát theo chuyên đề do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, và các Uỷ ban của Quốc hội  yêu cầu.
II. Giám sát của các Ban HĐND tỉnh
1.  Ban Kinh tế và Ngân sách:
    - Giám sát việc phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2011 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
    - Giám sát việc quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
    - Giám sát Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2010.
    - Giám sát công tác điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.
 2. Ban Văn hoá - xã hội:
- Giám sát về chất lượng giáo dục tại một số trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
- Giám sát về chất lượng khám, chữa bệnh tại một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện.
- Giám sát về việc thực hiện chuẩn Quốc gia y tế xã
- Giám sát về công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
3. Ban Pháp chế:
- Giám sát các hoạt động tư pháp;
- Giám sát việc thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ;
- Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về người có công.
4.  Ban Dân tộc:
- Giám sát việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2006-2010;
- Giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho ng¬ười nghèo theo chủ trương của Chính phủ.

HĐND TỈNH THÁI NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.