Nghị quyết số: 25/2010/NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009
và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2010 tỉnh Thái Nguyên

Về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2010 tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 15


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số: 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng thực hiện Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Báo cáo số: 313/KTNN-TH ngày 25/10/2010 của Kiểm toán Nhà nước về việc Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 tỉnh Thái Nguyên;
Xét Tờ trình số: 64/TTr-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và dự toán ngân sách năm 2010 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 tỉnh Thái Nguyên như sau:
Giảm quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và chuyển nguồn sang năm 2010 thực hiện: 2.710.490.038 đồng
1. Khối tỉnh (các đơn vị hành chính sự nghiệp):     1.845.882.000 đồng.
2. Khối huyện:                             864.608.038 đồng.
Điều 2. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2010 tỉnh Thái Nguyên, như sau:
1. Thu ngân sách nhà nước:
a) Dự toán giao đầu năm: 1.535.000 triệu đồng
b) Kế hoạch điều chỉnh: 2.200.820 triệu đồng
c) Tăng thu NSNN: 665.820 triệu đồng, trong đó:
- Ngân sách Trung ương hưởng (thuế XNK): 200.000 triệu đồng
- Ngân sách địa phương hưởng: 465.820 triệu đồng
2. Thu Ngân sách địa phương tăng thêm: 537.871 triệu đồng, gồm:
a) Nguồn vượt thu: 465.820 triệu đồng
b) Nguồn thu ngân sách Trung ương bổ sung tăng: 69.633 triệu đồng
c) Chuyển nguồn thu hồi tạm ứng năm 2009 sang: 644 triệu đồng
d) Nguồn kết dư năm 2009 chuyển sang: 1.774 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách địa ph¬ương tăng: 537.871 triệu đồng
Trong đó: - Chi ngân sách tỉnh: 261.051 triệu đồng
                 - Chi ngân sách huyện: 276.820 triệu đồng
(Có phụ biểu số 01, 02, 03 kèm theo)
Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện  theo đúng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.
Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010./.

  CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vượng   

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.