Một nhiệm kỳ thành công trong công tác xây dựng pháp luật

(PLO) - Bộ Tư pháp cho biết, nhiệm kỳ 2011-2015 được đánh giá là nhiệm kỳ gặt hái được nhiều thành công nhất trong lĩnh vực xây dựng pháp luật. 
Kết quả trình ban hành hoặc ban hành VBQPPL theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ từ năm 2012-2015 Kết quả trình ban hành hoặc ban hành VBQPPL theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan ngang bộ từ năm 2012-2015
Với những chuyển biến tích cực, thể hiện tư duy lập pháp mới trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, công tác xây dựng pháp luật đã giúp cho hệ thống pháp luật Việt Nam được định hình một cách rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, làm nền tảng cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.
Nhiều đạo luật “rường cột” đã được thông qua
Chỉ tính riêng trong năm 2015, các bộ, cơ quan đã tích cực tham mưu giúp Chính phủ chủ trì, phối hợp xây dựng, chỉnh lý, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua 19 dự án luật và nhiều pháp lệnh (trong đó có nhiều đạo luật quan trọng, được coi như “rường cột” của hệ thống pháp luật như Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương...), qua đó đưa tổng số các luật, pháp lệnh được Quốc hội, UBTVQH thông qua từ năm 2011-2015 là 100 văn bản. 
Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) (hợp nhất) đã góp phần hoàn thiện thể chế cho công tác xây dựng VBQPPL. Đây được coi là công cụ quan trọng để thiết lập một mặt bằng thể chế thống nhất cho hệ thống pháp luật quốc gia, củng cố trật tự ban hành pháp luật của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia, phản biện và giám sát của nhân dân trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống pháp luật.
Bộ Tư pháp cũng nhận định, trong thời gian này, công tác xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện nghiêm túc hơn, việc điều chỉnh tiến độ trình các văn bản đã từng bước được khắc phục. Đặc biệt, công tác theo dõi, đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh luôn được Bộ Tư pháp chú trọng kể từ khi công tác này được chuyển giao từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp (từ giữa năm 2013). 
Trong năm 2015, các bộ, cơ quan đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1.001 văn bản, (gồm nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư, thông tư liên tịch), giảm 11 văn bản so với năm 2014, trong đó có 53 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nâng tổng số văn bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành ban hành trong nhiệm kỳ 2011-2015 là 3.571 văn bản. 
Chất lượng các văn bản, đề án nhìn chung được nâng lên, có tác động tích cực tới đời sống xã hội. Riêng Bộ Tư pháp đã trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 38 văn bản; hoàn thành 9/9 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, đạt tỷ lệ 100%. 
Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2015 đã ban hành 3.080 VBQPPL, giảm 15,24% so với năm 2014. Tính cả nhiệm kỳ 2011-2015, các địa phương (cấp tỉnh) đã ban hành 16.860 VBQPPL, việc ban hành VBQPPL cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ và quy trình soạn thảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
Cũng trong năm 2015, Bộ Tư pháp đã chủ trì, cùng với các bộ, ngành, địa phương giúp Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoàn thành tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Một nhiệm kỳ thành công trong công tác xây dựng pháp luật ảnh 1
Kết quả trình ban hành hoặc ban hành VBQPPL theo thẩm quyền của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2012-2015 
Chưa khắc phục được tình trạng xin lùi, xin rút
Tuy nhiên, có một hạn chế đã được chỉ ra từ nhiều năm, đến năm 2015 vẫn chưa được khắc phục là tình trạng xin lùi, xin rút các dự án luật khỏi Chương trình của Quốc hội. Một số dự án phải xin rút khỏi Chương trình, xin lùi thời hạn trình như Luật Biểu tình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Dân số. Bộ Tư pháp nhận định trong nhiệm kỳ 2011-2015, mặc dù có thời điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết được khắc phục khá tốt, nhưng nhìn chung tình trạng nợ đọng còn phổ biến. 
Đến cuối năm 2015 còn nợ 34 văn bản, tăng 16 văn bản so với năm 2014. Trong số văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, rất ít văn bản bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh. Tình trạng này đã có tác động không nhỏ, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh, đến quyền, lợi ích của các cơ quan, tổ chức cá nhân, nhất là tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp. 
Việc ban hành các thông tư, thông tư liên tịch còn chậm tiến độ, ít có chuyển biến trong cả nhiệm kỳ.  Bên cạnh đó, chất lượng thẩm định VBQPPL tuy đã được cải thiện một bước nhưng vẫn còn để lọt nội dung thiếu tính khả thi, chưa hợp lý. 
Lan Phương
Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đọc thêm

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc
(PLVN) -Ngày 24/6 Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng giám đốc Đào Việt Ánh cùng đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc.

Sở Tư pháp Đà Nẵng: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm chi phí

Sở Tư pháp Đà Nẵng: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm chi phí
(PLVN) -Vừa qua, tại Hội nghị công bố kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tư pháp thành phố được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2021.

Sơn La: Tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người dân

Người dân tham gia nghe tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý.
(PLVN) - Nằm trong kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022, trong thời gian 5 ngày (từ ngày 13/6 đến 17/6 vừa qua), Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về TGPL tại 5 xã nghèo của huyện Mai Sơn cho gần 500 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số.

Dành trọn đam mê với sự nghiệp tuyên truyền vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Dành trọn đam mê với sự nghiệp tuyên truyền vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
(PLVN) -Cả cuộc đời cống hiến cho nghề luật, khi được nghỉ hưu ông lại tiếp tục miệt mài hành nghề luật sư. Ông đã tham gia hàng ngàn vụ bào chữa, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; hàng trăm buổi nói chuyện chuyên đề với các chức sắc tôn giáo... với tất cả lòng say mê, nhiệt huyết của người cả đời gắn bó với sự nghiệp tuyên truyền vì Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022
(PLVN) -Ngày 06 tháng 06 năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Trên cơ sở Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội đã ra Quyết định số 2311/QĐ-ĐHLHN ngày 10 tháng 6 năm 2022 về việc ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022. Theo đó, có những điều chỉnh về phương thức tuyển sinh; chỉ tiêu tuyển sinh; đối tượng được cộng điểm khuyến khích; quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển
(PLVN) - Ngày 17/6, tại Lào Cai, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh.