“Mọi người dân hãy tích cực, chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”

(PLO) - PLVN trích đăng bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014 và phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam".
Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Trong công cuộc Đổi mới đất nước, việc đề cao vai trò, tính tối thượng của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan, một đòi hỏi bức thiết. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Cương lĩnh xây dựng đất nước đã khẳng định, cùng với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phải tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, không ngừng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu quả thi hành, mà trước hết là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, theo đó mùng 9 tháng 11 - ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước ta vào năm 1946 - được lấy làm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Ngày Pháp luật hàng năm là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn xã hội...
Trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai thi hành Hiến pháp 2013, hôm nay, chúng ta tổ chức trang trọng Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014 với chủ đề: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thực hiện Hiến pháp và pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” gắn với việc phát động cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. 
Đây là sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tiếp nối những kết quả, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật năm 2013 và kết quả một năm triển khai thi hành Hiến pháp mà còn góp phần thiết thực đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống…
Để Ngày Pháp luật năm 2014 thực sự thiết thực, hiệu quả, tôi đề nghị các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật mà trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Hiến pháp và các luật mới được ban hành, không phô trương, hình thức, tiếp tục tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật; làm tốt công tác phổ biến, giáo dục; tăng cường hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật. 
Mọi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mọi người dân hãy tích cực, chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật để tự giác thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức và lối sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.
Để Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước với chất lượng cao, thu hút sự tham gia của đồng bào, chiến sĩ cả nước, tôi đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, cần nhận thức đúng đắn và toàn diện về vai trò, ý nghĩa của Cuộc thi để tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp đặc thù của Bộ, ngành, địa phương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực.
Thứ hai, chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và Ban Tổ chức cuộc thi ở Trung ương chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi; sớm tổ chức lễ phát động, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm tổ chức thành công cuộc thi; lựa chọn được những bài dự thi có chất lượng cao gửi về Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương. 
Thứ ba, để tạo đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội tích cực hưởng ứng, vận động, tạo điều kiện để thành viên, hội viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật và cuộc thi với chất lượng tốt nhất; đồng thời cùng giám sát, đề xuất mô hình, cách làm hiệu quả, phù hợp thực tiễn của đất nước. 
Thứ tư, ngành Tư pháp cần tiếp tục làm tốt công tác định hướng, tham mưu triển khai thực hiện, hỗ trợ nội dung, tài liệu; kịp thời xử lý vướng mắc; phát hiện các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, rút ra bài học kinh nghiệm. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc dân chủ, khách quan, khoa học, công tâm, chọn ra những bài dự thi có chất lượng cao nhất để khi kết thúc cuộc thi, kịp thời tổng kết, trao giải, khen thưởng, động viên.
Thứ năm, cần khai thác, sử dụng kết quả của Cuộc thi, tạo thành động lực mạnh mẽ để nhân dân hiến kế, tham gia ngày càng sáng tạo và hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa./.
Hoàng Thư
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Việt Nam đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung đẩy nhanh phục hồi kinh tế, phát triển bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu theo hình thức trực tuyến tại buổi lễ. Ảnh: VGP
(PLVN) - Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN và các đối tác liên quan tiếp tục thảo luận, làm rõ hơn nội hàm của các trụ cột hợp tác, đem lại một chương trình nghị sự kinh tế tích cực, hiệu quả, khả thi cho khu vực và cho mỗi nước; vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới.

Làm rõ trách nhiệm, xử lý tổ chức và cá nhân vi phạm trong lập, chấp hành dự toán ngân sách

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý cụ thể đối với tổ chức, cá nhân nhiều năm vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán Ngân sách Nhà nước (NSNN); thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng NSNN theo đúng các Nghị quyết của Quốc hội.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: VGP
(PLVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh khi thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo bổ sung Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH những tháng đầu năm 2022 tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sáng nay, 23/5.

Giải quyết thấu đáo những vấn đề 'tồn đọng' về đất đai do lịch sử để lại

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tại phiên họp.
(PLVN) - Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo giải quyết thấu đáo những vấn đề "tồn đọng" về đất đai do lịch sử để lại, nhất là tình trạng nhiều hộ gia đình đã nộp tiền sử dụng đất hàng chục năm nhưng chưa được giao đất, chưa được xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Hình ảnh tại phiên khai mạc Kỳ họp.
(PLVN) - Đúng 9h hôm nay, 23/5, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gần 500 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trong cả nước.

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thảo luận dân chủ, bảo đảm chất lượng các quyết sách

Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thảo luận dân chủ, bảo đảm chất lượng các quyết sách
(PLVN) - Hôm nay (23/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp trong thời gian 19 ngày. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tập trung vào công tác lập pháp, đồng thời xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và các nội dung quan trọng khác.

Đề nghị quy định Lịch sử là môn học bắt buộc cấp trung học

Các thành viên Ủy ban biểu quyết thông qua các báo cáo tại Phiên họp.
(PLVN) - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thống nhất đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ chuyên gia lịch sử, các đại biểu Quốc hội, quy định môn học Lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai
(PLVN) - Tối ngày 21/5, tại quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/2032- 24/5/2022), công bố di sản thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa: Góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở ATK Định Hóa, năm 1950. (Ảnh tư liệu).
(PLVN) - Chiều qua (20/5), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên – Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”.

Hà Nội bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng cho Dự án đường Vành đai 4

Các đại biểu tại Kỳ họp.
(PLVN) - Sáng nay, 20/5, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã quyết nghị thống nhất chủ trương dự kiến nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bố trí từ ngân sách TP là khoảng 23.524 tỷ đồng.

Hà Nội xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn cho Dự án đường Vành đai 4

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp.
(PLVN) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và đề nghị của UBND TP, sáng nay, 20/5, HĐND TP Hà Nội khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (gọi tắt là Dự án đường Vành đai 4).