Kịp thời khắc phục quy định chồng chéo, cản trở đầu tư kinh doanh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chia sẻ về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã đi vào nền nếp, thông qua các đợt rà soát đạt được kết quả cụ thể, nhận thức của các bộ, ngành về công tác này được nâng lên rõ rệt.
Một buổi làm việc giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL. Một buổi làm việc giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Các bộ, ngành và Bộ Tư pháp đã phát hiện ra các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh, qua đó kịp thời bổ sung, khắc phục, góp phần giải phóng nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Theo đó, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), nhất là sau khi có Chỉ thị 209 và 236 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua hoạt động rà soát, bước đầu đã phát hiện một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, từ đó đã kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi những quy định này. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  cũng đã ban hành nhiều nghị định, quyết định để sửa đổi các mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản QPPL.

Trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát văn bản QPPL, yêu cầu các Bộ, ngành tích cực rà soát để phát hiện, từ đó đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung. Bộ Tư pháp sẽ trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung trong tháng 5/2021. Theo đó sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành chủ trì xây dựng các luật hoặc nghị định sửa đổi, bổ sung để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Kịp thời khắc phục quy định chồng chéo, cản trở đầu tư kinh doanh ảnh 1
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cho biết, công tác rà soát văn bản QPPL đã đi vào nền nếp, thông qua các đợt rà soát đạt được kết quả cụ thể, nhận thức của các Bộ, ngành về công tác này được nâng lên rõ rệt, có tác động tích cực đến nâng cao chất lượng của công tác xây dựng văn bản QPPL thời gian tới. Đồng thời, các Bộ, ngành và Bộ Tư pháp đã phát hiện ra các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh. Nhiều Bộ, ngành đã chủ động sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền để kịp thời khắc phục, xử lý các vướng mắc, bất cập đó.

Công tác rà soát văn bản cũng tác động tích cực tới các hoạt động xây dựng văn bản pháp luật và tổ chức thi hành trong thời gian tới. Điều này cũng được Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh là “tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật một cách hiệu quả và nghiêm minh”.

Về công tác xử lý văn bản trái luật, theo Báo cáo số 78/BC-BTP của Bộ Tư pháp gửi Thủ tướng Chính phủ, việc xử lý văn bản trái pháp luật đã được thực hiện ngày càng nghiêm túc, hiệu quả hơn. Phần lớn văn bản trái pháp luật sau khi đã được tự phát hiện hoặc do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện, kết luận đều được cơ quan ban hành có phương án xử lý kịp thời.

Với sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và vai trò đầu mối, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, đôn đốc, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực, chủ động triển khai có chất lượng, hiệu quả cao nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành (với gần 8.800 văn bản được rà soát), trong đó trọng tâm là quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Năm 2020, Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo chuyên đề đối với các văn bản QPPL trong lĩnh vực giá do các cơ quan cấp bộ và chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành, qua đó đã phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều văn bản có quy định trái pháp luật, không phù hợp, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của Nhà nước trong lĩnh vực này.

Tiếp tục phát huy trách nhiệm người đứng đầu 

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Tại một số cơ quan cấp bộ và cấp tỉnh, việc phát hiện, xử lý văn bản trái pháp luật, chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp vẫn chưa kịp thời. Còn trường hợp văn bản có quy định trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận, kiến nghị xử lý những cơ quan ban hành chậm xử lý, tiềm ẩn tác động tiêu cực đến xã hội.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan chưa thực hiện đúng quy định về việc gửi danh mục văn bản trái pháp luật đã phát hiện qua công tác kiểm tra, tình hình xử lý đến Bộ Tư pháp; chưa kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện các quy định pháp luật của cơ quan Trung ương…

Theo Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Bộ Tư pháp thường xuyên tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về xác định trách nhiệm của các Bộ, ngành để nợ đọng văn bản cũng như chất lượng ban hành văn bản không cao và có thống kê đầy đủ về tiến độ xây dựng các văn bản của từng Bộ, ngành. Mặt khác, việc xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ban hành văn bản QPPL sai đã được quy định rõ trong Luật Ban hành văn bản QPPL. Tuy nhiên, thực tế là để ra được một văn bản QPPL phải qua nhiều khâu với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Vì thế, việc cá biệt hóa trách nhiệm của cá nhân và tổ chức cụ thể là rất khó.

Trong năm 2021, các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh phải xác định việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản QPPL là công tác trọng tâm, ưu tiên nguồn lực thực hiện; gắn với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và  Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn. Nhất là trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với công tác xây dựng pháp luật.

Bộ Tư pháp cũng sẽ tập trung rà soát các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo phục vụ cho công tác chống dịch Covid-19; lĩnh vực giá; hoạt động giáo dục và đào tạo; việc tham gia vào cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Từ kết quả rà soát, Bộ sẽ trình Thủ tướng ban hành quyết định về danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung thời gian tới.

Lê Sơn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Vương quốc Anh ký Ý định thư hợp tác

Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Anh Dominic Raab đã tiến hành ký Ý định thư về ký mới Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai len
(PLVN) -Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (Vương quốc Anh), vào ngày 30/6/2022, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Anh Dominic Raab đã tiến hành ký Ý định thư về ký mới Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai len (Ý định thư hợp tác).

Sóc Trăng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022

Sóc Trăng bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022
(PLVN) -  Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự và chủ trì hội nghị có bà Phạm Thị Minh Huệ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng và trên 250 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Sơn La: Tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp

Sở Tư pháp Sơn La tập huấn nghiệp vụ cho công chức tư pháp trên địa bàn.
(PLVN) - Trong 4 ngày (từ ngày 27 - 30/6), Sở Tư pháp tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, xử lý vi phạm hành chính và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, cho hơn 200 công chức phòng tư pháp các huyện, thành phố và công chức tư pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Nữ cán bộ hơn hai mươi năm đồng hành với ngành Tư pháp

Nữ cán bộ hơn hai mươi năm đồng hành với ngành Tư pháp
(PLVN) - Về nhận công tác trong ngành Tư pháp tại phường Cửa Bắc (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) từ năm 1998, đến nay đã 24 năm, cũng là chừng ấy thời gian chị Vũ Hồng Anh miệt mài, gắn bó và hết mình với công việc mang nhiều trọng trách này,

Trao bằng tiến sỹ danh dự cho GS. Masanori Aikyo - Chủ tịch Trường Đại học Aichi Nhật Bản

Trao bằng tiến sỹ danh dự cho GS. Masanori Aikyo - Chủ tịch Trường Đại học Aichi Nhật Bản
(PLVN) -  Việc trao bằng tiến sỹ danh dự cho GS. Masanori Aikyo thể hiện sự ghi nhận của Trường Đại học Luật Hà Nội đối với những đóng góp tích cực của GS. Masanori Aikyo trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung và giữa Trường Đại học Luật Hà Nội với các trường đại học của Nhật Bản nói riêng.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở năm 2022
(PLVN) -  Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" của Chính phủ, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho các hòa giải viên trên địa bàn huyện Mường Tè.

Đấu giá biển số xe ô tô: Mức khởi điểm từ 20 triệu đồng/biển số

Biển số xe đẹp hay không còn phụ thuộc vào quan niệm của mỗi người. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Trước thực tế xã hội rất nhiều người có nhu cầu sở hữu “biển số đẹp” nhưng còn vướng mắc liên quan đến một số quy định pháp luật, Chính phủ đang xây dựng để trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.