Ngành Thuế cần phải có quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

(PLVN) - Phát biểu tại  Hội nghị Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020 sáng nay - 8/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã nhấn mạnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) còn lại của 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề đòi hỏi ngành thuế phải có quyết tâm cao hơn nữa, phải có quan điểm tài chính phát triển để hoàn thành nhiệm vụ...
Ngành Thuế cần phải có quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt cho Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà ghi nhận và biểu dương kết quả thành tích mà ngành Thuế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng cho rằng có được kết quả đó là sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức của toàn ngành Thuế từ Trung ương đến địa phương, sự phối kết hợp của các bộ ngành, các đơn vị trong Bộ Tài chính, các sở ngành địa phương và là sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, trực tiếp là chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tế cho thấy công tác quản lý thuế vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Cơ hội và thách thức, những kết quả đạt được cũng như hạn chế trên các mặt công tác vẫn còn đan xen nhau đòi hỏi Tổng cục Thuế và hệ thống của mình phải nhận diện để có biện pháp khắc phục.

“Nhiệm vụ thu NSNN còn lại của 6 tháng cuối năm còn hết sức nặng nề (trên 55% dự toán). Kết quả thu 6 tháng đầu năm cho thấy nhiều khoản thu còn thấp hơn so với dự toán, đặc biệt là thu từ khu vực kinh tế quốc doanh, khu vực FDI và khu vực ngoài quốc doanh. Trong khi đó tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung có khả năng phục hồi sau đại dịch, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, song tác động của COVID đến tình hình sản xuất kinh doanh là khá nặng nề, từ đó ảnh hưởng đến thu NSNN, đòi hỏi phải có quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. ..” - Thứ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu ngành thuế cần phấn đấu thực hiện thu NSNN cao nhất có thể để hoàn thành dự toán được giao. 

Theo Thứ trưởng, để đạt được mục tiêu này cơ quan thuế phải nắm chắc đối tượng nộp thuế, nắm chắc nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các biện pháp khai thác triệt để các nguồn thu để bù vào phần thiếu hụt (nếu có), đảm bảo thu NSNN trên địa bàn cũng như thu cân đối ngân sách địa phương. 

Ngành Thuế cũng quan tâm đôn đốc thu hồi nợ đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi; xử lý nợ, xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp thu hồi nợ, báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. “Phấn đấu trong vòng 2-3 năm phải xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng mà Quốc hội đã cho phép, giảm tỷ lệ nợ xuống dưới 5% theo như Nghị quyết của Quốc hội”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh. 

Cũng theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, việc thực hiện các chức năng trong công tác quản lý thuế đã được cải thiện, tuy nhiên đi sâu vào vào từng chức năng từ kê khai, thu nộp, thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, tuyên truyền hỗ trợ, thống kê kế toán cho thấy cần phải tiếp tục làm rõ quy trình một cách bài bản, công khai minh bạch và hiệu quả. 

Cùng với đó, công tác chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận cần được coi trọng. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trực tuyến cấp độ 4 còn thấp; còn hơn 120 thủ tục hành chính chưa được cung cấp trực tuyến; cơ chế một cửa liên thông điện tử chưa được sử dụng một cách đồng bộ; việc xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử chung cho cả nước còn chậm. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức của ngành Thuế về cơ bản là tốt, tuy nhiên cá biệt có nơi, có lúc, cán bộ công chức chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ, chưa chấp hành đúng nội quy, quy định, kỷ cương, kỷ luật của ngành.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 cũng như thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách của cả giai đoạn 2016-2020, Thứ trưởng cho rằng ngành Thuế cần phải có quyết tâm cao hơn nữa, phải có quan điểm tài chính phát triển như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết ngành Tài chính tổ chức sáng ngày 7/7. 

Thứ trưởng nhấn mạnh một số nội dung ngành Thuế cần tập trung triển khai:

Trước hết, toàn ngành Thuế cần tập trung phấn phấn đấu thực hiện thu NSNN cao nhất có thể, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi các cơ quan thuế phải nắm chắc đối tượng nộp thuế, nắm chắc nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các biện pháp khai thác triệt để các nguồn thu để bù vào phần thiếu hụt (nếu có), đảm bảo thu NSNN trên địa bàn cũng như thu cân đối ngân sách địa phương (ví dụ thu từ đất, thu chênh lệch lợi nhuận cổ tức, thu hồi nợ,…)

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, tạo điều kiện khôi phục và phát triển môi trường kinh doanh một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để phát triển kinh tế của đất nước, trong đó có vấn đề xuất khẩu, có vấn đề tiêu dùng nội địa như Thủ tướng Chính phủ.. đã có ý kiến chỉ đạo “Hơn ai hết, ngành Thuế phải có trách nhiệm hỗ trợ DN phục hồi sản xuất kinh doanh, từ đó mới tạo ra được nguồn thu cho NSNN”, Thứ trưởng nói.

Cơ quan Thuế cũng cần tục thực hiện chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020, tạo tiền đề cho giai đoạn 2021-2030, trong đó căn cứ Luật Quản lý thuế sửa đổi để hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế, về hành thu theo hướng chặt chẽ về quy định, đơn giản hóa về thủ tục hành chính, rõ ràng minh bạch trong mọi hoạt động giữa cơ quan thuế và người nộp thuế từ khâu kê khai đến khâu thu nộp, thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế.

Tiếp tục thực hiện Để án mở rộng cơ sở thuế, trong đó chú trọng các đối tượng các DN lớn, các DN vừa và nhỏ, DN siêu nhỏ, các hộ gia định và cá nhân kinh doanh; triển khai Đề án chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận, các hoạt động giao dịch liên kết, các hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số. Các nội dung này cũng đã được đề cập trong Luật Quản lý thuế, vấn đề là có biện pháp triển khai có hiệu quả và phải kết hợp với các Bộ ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng thương mại, các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán để thực hiện.

Một giải pháp được Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh trong quá trình trao đổi thêm với ý kiến các địa phương tại Hội nghị đó là Tổng cục Thuế cũng như cơ quan thuế địa phương cần quan tâm đôn đốc thu hồi nợ đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi; Các cơ quan thuế tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về xử lý nợ, xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp thu hồi nợ, báo cáo cấp ủy chính quyền địa phương phê duyệt và chỉ đạo thực hiện. Đồng thời thống kê, đánh giá các khoản nợ, các hồ sơ xử lý nợ theo Nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện trong 6 tháng cuối năm và một số năm tiếp theo. .

Đặc biệt, ngành Thuế cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để xác định số thuế phải nộp; thanh tra, kiểm tra về việc hoàn thuế nhằm tăng thu cho NSNN và giữ nghiêm kỷ luật tài chính. Các cán bộ thanh tra, kiểm tra cần được tập huấn đầy đủ quy định thanh tra, kiểm tra, cách thức và nội dung biên bản thanh tra, kết luận thanh tra, kiểm tra một cách rõ ràng và minh bạch. Đối với một số cơ chế, chính sách, nhất là ưu đãi thuế đối với các dự án đầu tư, đề nghị xem xét để hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện cho thống nhất.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chế độ công vụ, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong ngành, xử lý nghiêm các biểu hiện sai phạm, đồng thời giữ đoàn kết nội bộ, đồng sức đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao…

Thanh Thanh
Cùng chuyên mục
ADB sẽ dừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện

ADB sẽ dừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện

(PLVN) - Theo Dự thảo chính sách năng lượng vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, sẽ dừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện - nguồn cung cấp năng lượng quan trọng ở các nước đang phát triển.

Đọc thêm

Fusion sáp nhập GLOW hotels & resorts

Fusion sáp nhập GLOW hotels & resorts
(PLVN) - Fusion- tập đoàn khách sạn tiên phong trong lĩnh vực du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam - vừa thông báo đã sáp nhập thành công thương hiệu GLOW Hotels & Resorts - thương hiệu đã phát triển và vận hành các khách sạn tại Thái Lan, Malaysia và Việt Nam từ nhiều năm qua.
“Không thể tha thứ cho những ai đã quên bài học của Thế chiến hai và lại đang ấp ủ những kế hoạch gây hấn”

“Không thể tha thứ cho những ai đã quên bài học của Thế chiến hai và lại đang ấp ủ những kế hoạch gây hấn”

(PLVN) - Trong bài phát biểu tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: “Không thể có sự tha thứ cho những ai đã quên bài học của Thế chiến thứ hai và lại đang ấp ủ những kế hoạch gây hấn”.
Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn về phòng, chống dịch Covid-19

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn về phòng, chống dịch Covid-19

(PLVN) - Bộ GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học; kích hoạt hệ thống phòng dịch, trang thiết bị phòng dịch trong nhà trường.

Để Quảng Ninh sớm trở thành đô thị tầm cỡ quốc tế: Không có chỗ cho những quyết định mang tính tự phát

Để Quảng Ninh sớm trở thành đô thị tầm cỡ quốc tế: Không có chỗ cho những quyết định mang tính tự phát
(PLVN) -Quy hoạch và thực hiện quy hoạch là một phạm trù thống nhất, không thể tách rời để hình thành lên một đô thị đẹp và toàn diện. Hoạt động xây dựng tự phát không phép, sai phép hoặc không đúng với quy hoạch đã được phê duyệt là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến phá vỡ quy hoạch ban đầu gây ra nhiều hệ lụy khôn lường cho đời sống kinh tế - xã hội.

Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất do nguyên nhân chủ quan

Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch bệnh, trì trệ sản xuất do nguyên nhân chủ quan
Tại cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với các tỉnh biên giới Tây Nam, sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp. Chúng ta không thể lơ là, chậm trễ thêm nữa.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376