Hiệu quả trong công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Móng Cái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong những năm qua, TP Móng Cái (Quảng Ninh) luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Sau 10 năm triển khai cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương đã gặt hái được những thành công và để thấy rõ những hiệu quả của công tác mang lại Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái về vấn đề này.

- Với vị trí, địa lý và vai trò chiến lược quan trọng của tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Móng Cái nói riêng thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm, triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Hoàng Bá Nam: Thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh nằm ở cực Đông Bắc Tổ quốc. Đây cũng là thành phố cửa khẩu Quốc tế duy nhất vừa có đường biên giới trên bộ, vừa có đường biên giới trên biển tiếp giáp với Trung Quốc và là địa phương có vị trí và vai trò chiến lược về kinh tế - chính trị - quốc phòng - an ninh - đối ngoại

Trong những năm qua, thành phố luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Nhờ đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, trọng tâm, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, thành phố đã thành lập, phát huy vai trò, hiệu quả của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái.

Ông Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái.

- Sau 10 năm triển khai thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Móng Cái đã gặt hái được những thành công, đóng góp cụ thể như thế nào vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương?

Ông Hoàng Bá Nam: Quan điểm của thành phố Móng Cái là từ việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, cho đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần đảm bảo tính thực thi của pháp luật, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Do vậy, những thành quả tích cực, toàn diện của Móng Cái trong 10 năm qua cũng chính là sự khẳng định tính hiệu quả của công tác PBGDPL.

Từ năm 2012 đến nay, địa phương đã tổ chức hơn 36 lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống bạo lực gia đình; pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai,... cho hơn 4.800 lượt người tham dự, trong đó có trên 1.300 người dân tộc thiểu số; tổ chức 21 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động hơn 1.000 lượt người tham dự.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, tuyên truyền pháp luật bằng tiếng dân tộc, nêu cao vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào để truyền tải kiến thức pháp luật… Móng Cái đã đưa 2 xã Hải Sơn, Bắc Sơn thoát khỏi chương trình 135, 03 xã Quảng Nghĩa, Hải Sơn, Bắc Sơn hoàn thành chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân theo các tiêu chí “hạnh phúc” được nâng cao; toàn Thành phố không còn hộ nghèo, Nhân dân có mức sống khá trở lên, trong đó, rất nhiều hộ đồng bào DTTS trở thành những hộ khá, giàu.

Cụ thể hơn, Thành phố đã tập trung phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động trẻ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS và người công tác tại vùng đồng bào DTTS; cho vay giải quyết việc làm được triển khai thực hiện có hiệu quả để đồng bào phát triển kinh tế, tổ chức lại sản xuất, tập trung sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ gắn với phát triển du lịch, trong đó điển hình là Mô hình mẫu chuỗi sản xuất - tiêu thụ dược liệu tại xã Bắc Sơn; mô hình du lịch cộng đồng, du lịch biên giới, tâm linh tại 2 xã Hải Sơn, xã Bắc Sơn; chuỗi giá trị thịt bò hữu cơ Phú Lâm gắn với kinh tế tuần hoàn tại xã Quảng Nghĩa; chuỗi liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn Móng Cái theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ. Cùng với đó, Thành phố tập trung đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể vùng đồng bào DTTS, điển hình là khánh thành, đưa vào sử dụng đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18C) từ KKTCK Móng Cái đến KKTCK Bắc Phong Sinh - Giai đoạn 2, góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tạo động lực để thúc đẩy giao thương hàng hóa, phát triển nhanh, bền vững.

- Ngoài việc đóng góp những thành quả về việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, công tác tuyên truyền PBGDPL trong cộng đồng đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố cũng đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định an ninh biên giới. Xin đồng chí Bí thư Thành ủy Móng Cái có thể chia sẻ thêm những kết quả cụ thể của công tác này?

Ông Hoàng Bá Nam: Hiện nay 100% các xã miền núi, hải đảo trên địa bàn Thành phố được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, công tác hòa giải ở cơ sở cũng được quan tâm chú trọng và hiện Thành phố có 100 tổ hòa giải với trên 597 hòa giải viên (hòa giải viên là người dân tộc thiểu số 33 người), tính từ năm 2013 đến nay các tổ hòa giải đã tiếp nhận 893 vụ, trong đó vụ việc liên quan đến người dân tộc là 54 vụ (chiếm 6%). Tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 90%, không có vụ tồn đọng đơn chưa giải quyết.

Công tác phối hợp và dự báo nắm tình hình an ninh chính trị biên giới, nội địa, công tác quản lý biên giới được các lực lương chức năng thực hiện tốt. Lực lượng dân quân tự vệ tại các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi được kiện toàn, tổ chức biên chế theo đúng Luật Dân quân tự vệ (xã Hải Sơn 52 đồng chí; xã Bắc Sơn 54 đồng chí). Từ việc ổn định kinh tế - xã hội, Nhân dân, đồng bào đã thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày hội Biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân.

Thành phố chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ an ninh - quốc phòng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc thông tin, tình hình an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trên địa bàn; tuyên truyền và thực hiện tốt “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ toàn diện, vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận lòng dân.

Cùng vơis đó Móng Cái linh hoạt, chủ động tham gia công tác đối ngoại “giữ vững trong ấm, ngoài êm”, ký kết, thực hiện tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị, kết nghĩa “cụm cư dân biên giới” giữa các thôn, bản, giữa xã với đơn vị tương đồng phía Đông Hưng, khu Phòng Thành (Trung Quốc), góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, trở thành hình mẫu quan hệ hợp tác Việt- Trung.

- Kế thừa những thành quả trong công tác PBGDPL của thành phố Móng Cái trong những năm vừa qua, trên cơ sở đó cấp uỷ, chính quyền địa phương sẽ có những kế hoạch nào để triển khai công tác này trong thời gian tới? Thưa ông!

Ông Hoàng Bá Nam: Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xác định chủ đề công tác là: “Hoàn thành các quy hoạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Móng Cái”. Do vậy, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thành phố Móng Cái tập trung tuyên truyền gắn với từng chỉ tiêu cụ thể giao cho từng xã, phường, cơ quan, đơn vị để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó là hoàn thành các quy hoạch, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, toàn diện; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng bền vững. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Móng Cái trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển đô thị bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Đặc biệt, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia (về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững), đạt kết quả bằng những con số cụ thể, có như vậy mới chính là thước đo giá trị nhất cho hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục, đưa pháp luật vào cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh hội nghị.

Quảng Ninh sơ kết 3 năm về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo

(PLVN) -Ngày 10/4, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06, “về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm

Bộ Công an trao tặng Công trình liên hợp cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Pa Tần, Sìn Hồ, Lai Châu

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tháo băng gắn biển khánh thành nhà ở bán trú cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần.
(PLVN) -  Chiều ngày 06/01/2024, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao tặng Công trình liên hợp Nhà ở, Nhà ăn, Nhà phụ trợ, phòng máy vi tính, thư viện cho Trường PTDT (Phổ thông dân tộc) bán trú Tiểu học Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.

Các cấp, các ngành, địa phương phải dành sự quan tâm đúng mức đến công tác dân tộc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ, công tác dân tộc là nhiệm vụ khó khăn nên các Bộ, ngành địa phương phải quan tâm đến công tác này bằng cả tấm lòng. (Ảnh: VGP/Hải Minh)
(PLVN) - Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, do Ủy ban Dân tộc tổ chức chiều 2/1, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phải dành sự quan tâm đúng mức đến công tác dân tộc; linh hoạt trong việc triển khai các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi phù hợp với văn hoá, phong tục, tập quán, điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng dân tộc, tránh tư duy máy móc.

Hòa Bình: Phát huy vai trò người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự

Những người có uy tín như ông Sùng A Dếnh góp phần giúp các lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở.
(PLVN) - Với kinh nghiệm, hiểu biết về thực tế tại địa phương, trong những năm qua, những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hòa Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp hiệu quả vào công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Trợ cấp gạo cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng: Chính sách nhân văn cần nhân rộng

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng. (Ảnh minh họa: Nguồn - Báo lao động)
(PLVN) - Hỗ trợ gạo phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc rừng là một chính sách hợp lòng dân, thực sự đi sâu giải quyết lợi ích của nhân dân, đặc biệt là đồng bào nghèo người dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn miền núi, qua đó góp phần quan trọng trong bảo vệ và phát triển rừng, phù hợp với xu thế về chống biến đổi khí hậu thông qua giảm phát thải do suy thoái và mất rừng.

Lâm Đồng: Đột phá trong công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Nguyễn Ngọc Phúc (đứng giữa) trong lần kiểm tra dự án hồ chứa nước Đông Thanh - công trình có ý nghĩa rất lớn đối với người dân huyện Lâm Hà.

(PLVN) -  Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giảm nhanh, bình quân mỗi năm từ 2-3%; 100% xã đạt chuẩn văn hóa; 98% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 82,97%...Đó là những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc tại địa phương được ông Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam.

Huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An): Xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nhờ tiếp cận nhiều chính sách

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho bà con dân tộc thiểu số huyện Quế Phong nhân ngày Đại đoàn kết
(PLVN) - Là huyện vùng núi cao, biên giới nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, huyện Quế Phong có đường biên giới Việt – Lào dài 74,793km, với hơn 90% dân dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của các cấp, cũng như các chính sách hỗ trợ người dân đồng bào dân tộc thiểu số. Quế Phong đã có nhiều chuyển biến tích cực…

Quảng Ninh chú trọng phát triển Đảng trong TKV đối với người dân tộc thiểu số

Lễ kết nạp đảng viên của Đảng bộ Công ty CP Than Mông Dương - đơn vị có nhiều thợ lò người dân tộc thiểu số đang làm việc.
(PLVN) -Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Đảng bộ Than Quảng Ninh, đã chỉ đạo Đảng bộ các công ty khai thác than hầm lò thuộc Tập đoàn chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân lao động người dân tộc thiểu số nói riêng.

10 năm Lễ vinh danh học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc tiêu biểu 2023 - hành trình đến ước mơ

Các đại biểu trao Bằng khen cho các học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023.
(PLVN) - Năm 2023 là năm thứ 10 Lễ tuyên duyên học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức, góp phần khẳng định chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Sốp Cộp vượt khó

Đồng chí Đào Đình Thi chủ trì phiên họp lần thứ 19 của UBND huyện Sốp Cộp.
(PLVN) - Sốp Cộp là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, có gần 125 km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào, với 8 xã, 24 bản biên giới, có 6 dân tộc anh em cùng đoàn kết sinh sống, trong đó hơn 95% dân số là người dân tộc thiểu số (dân tộc Thái chiếm 62,47%; Mông 17,1%; Lào 9,54%; Khơ Mú 6,41%, Kinh 4,19%...).

Cầu nối tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Sa Pa

 Hội nghị Tuyên truyền pháp luật thu hút đông đảo Người có uy tín trong cộng đồng tham gia.
(PLVN) - Tai thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò nòng cốt của mình, là cầu nối vững chắc giữa đồng bào dân tộc thiểu số với cấp ủy, chính quyền địa phương . Người có uy tín tại vùng cao Sa Pa đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Quảng Ninh tích cực chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội CTĐ tỉnh trao nguồn vốn vay hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà). Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp.
(PLVN) -Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền về chủ trương, chính sách bảo vệ vùng biên giới, nâng cao đời sống kinh tế, chăm sóc sức khỏe, thể chất, tinh thần cho người dân vùng đồng bào, đầu tư xây dựng nhiều dự án hạ tầng thiết yếu tại các xã biên giới.

Hòa Bình: Bảo đảm điều kiện cho các hoạt động sinh hoạt tôn giáo

Nhà thờ Giáo xứ Hoà Bình nhìn từ trên cao. (Ảnh: PV)
(PLVN) - Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các kiến nghị, đề nghị của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Các chính sách đã phát huy giá trị, đóng góp cho sự ổn định, phát triển trên địa bàn.