DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH DRT1 TỪ 11/04/2011 ĐẾN 17/04/2011

TỪ 11/04/2011 ĐẾN 17/04/2011

Thứ Hai (11.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 6

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 43

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Thế giới đó đây

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 7

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 6

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 6

- 11h00: Chuyên mục: Cải cách hành chính (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện: Kính thưa Osin - Tập 6

- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 7

- 14h00: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Chat với sao: 4U

- 16h00: Phim truyện: Thư kiếm ân thù lục - Tập 3

- 17h00: Thiếu nhi : Bạn trẻ bốn phương - Tập 132

- 17h30: Chuyên mục : Nông nghiệp và phát triển

- 17h45: Phim truyện : Lối rẽ - Tập 8

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục : Góc nhìn pháp luật

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 7

- 20h50: Phim truyện : Kim đại ban - Tập 5

- 22h40: Ca nhạc

Thứ Ba (12.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 7

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 44

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Chuyên mục: Châu Á huyền bí - CT3

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 8

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 7

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 7

- 11h00: Chuyên mục: Nông nghiệp và phát triển (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện: Kính thưa Osin - Tập 7

- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 8

- 14h00: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Song ca cùng thần tượng : Hồ Ngọc Hà - Tập 1

- 16h00: Phim truyện: Kim Đại Ban - Tập 5

- 17h00: Thiếu nhi: Sự tích bánh chưng bánh dày

- 17h30: Chuyên mục : Lao động – Xã hội

- 17h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 9

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 8

- 20h50: Phim truyện : Kim Đại Ban - Tập 6

- 22h40: Trang Văn nghệ ĐN

Thứ Tư (13.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 8

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 45

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Thiếu nhi : ABC Bakery - Tập 2

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 9

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 8

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 8

- 11h00: Chuyên mục: Lao động – Xã hội (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện: Kính thưa Osin - Tập 8

- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 9

- 14h00: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Bước chân khám phá : Ăng Co - Tập 2

- 15h30: Ca nhạc Quốc tế

- 16h00: Phim truyện: Kim Đại Ban - Tập 6

- 17h00: Ca nhạc Thiếu nhi

- 17h15: Trực tiếp xổ số Đà Nẵng

- 17h30: Chuyên mục : Sức khoẻ cho mọi nhà

- 17h45: Phim truyện : Lối rẽ - Tập 10

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục : Vì chủ quyền ANBG

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 9

- 20h50: Phim truyện : Kim đại ban -Tập 7

- 22h40: Chat với sao : Ái Vân

Thứ Năm (14.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 9

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 46

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Gameshow: Tí hon tranh tài

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 10

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 9

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 9

- 11h00: Chuyên mục: Sức khoẻ cho mọi nhà (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện: Kính thưa Osin - Tập 9

- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 10

- 14h05: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Hát với ngôi sao

- 16h00: Phim truyện: Kim Đại Ban - Tập 7

- 17h00: Thiếu nhi: Bạn trẻ bốn phương - Tập 133

- 17h30: Chuyên mục : Pháp luật và đời sống

- 17h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 11

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Ca nhạc Thiếu nhi

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 10

- 20h50: Phim truyện : Kim Đại Ban - Tập 8

- 22h40: Tạp chí bóng đá TG

Thứ Sáu (15.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Thiếu nhi: Những câu chuyện về thiên nhiên - Tập 10

- 06h50: Phim truyện : Tiền - Tập 47

- 07h30: Ca nhạc

- 08h00: Tạp chí bóng đá TG

- 08h45: Phim truyện: Lối rẽ - Tập 11

- 09h30: Phim truyện: Tây du ký - Tập 10

- 10h15: Phim truyện: Vì yêu - Tập 10

- 11h00: Chuyên mục: Pháp luật và đời sống (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện : Kính thưa Osin - Tập 10

- 12h50: Cười vui mỗi ngày cùng DRT

- 13h20: Phim truyện: Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 11

- 14h05: Ca nhạc

- 14h45: Cười vui mỗi ngày

- 15h15: Khoảnh khắc thay đổi số phận : Đàm Vĩnh Hưng - Tập 1

- 16h00: Phim truyện: Kim Đại Ban - Tập 8

- 17h00: Thiếu nhi: Bạn trẻ bốn phương - Tập 134

- 17h30: Chuyên mục : Hộp thư truyền hình

- 17h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 12

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục : Tìm hiểu chính sách thuế

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 11

- 20h50: Phim truyện : Thư kiếm ân thù lục - Tập 4

- 22h15: Tạp chí quyền anh TG

Thứ Bảy (16.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Phim truyện: Huyền thoại về người mẹ

- 08h00: Trang văn nghệ ĐN

- 08h30: Những bước chân khám phá

- 08h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 12

- 09h30: Phim truyện TQ: Tây du ký - Tập 11

- 10h15: Tí hon tranh tài

- 10h45: Tìm hiểu chính sách thuế

- 11h00: Chuyên mục: Hộp thư truyền hình (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện HQ : Sát thủ hào hoa - Tập 3

- 13h00: Ca nhạc

- 13h20: Phim truyện : Huyền thoại Lý Tiểu Long - Tập 12

- 14h00: Phim truyện: Tuyết Kha - Tập 17,18

- 15h30: Bước chân khám phá : Ăng - Co - Tâp 3,4

- 16h00: Phim truyện: Thư kiếm ân thù lục - Tập 5

- 17h00: Ca nhạc Thiếu nhi

- 17h15: Trực tiếp xổ số ĐN

- 17h30: Chuyên mục: Biển xanh

- 17h45: Phim truyện : Lối rẽ - Tập 13

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục: Theo dòng thời sự

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Phim truyện : Tây du ký - Tập 12

- 20h50: Phim truyện : Thư kiếm ân thù lục - Tập 5

- 21h40: Ca nhạc

Chủ Nhật (17.4)

- 06h00: Thời sự PT-TH

- 06h25: Phim truyện VN: Nổi gió

- 08h00: Truyền hình Hải Quân

- 08h30: Những bước chân khám phá : Ăng Co - Tập 2

- 08h45: Phim truyện VN: Lối rẽ - Tập 13

- 09h30: Ca nhạc quốc tế

- 10h00: Châu Á huyền bí

- 10h15: Hát với ngôi sao

- 11h00: Chuyên mục: Biển xanh (PL)

- 11h20: Thời sự PT-TH

- 11h50: Phim truyện HQ : Sát thủ hào hoa - Tập 4

- 13h00: Song ca cùng TT : Hồ Ngọc Hà - Tập 2

- 13h30: Tạp chí quyền anh TG

- 14h00: Phim truyện: Tuyết Kha - Tập 19,20

- 15h30: Ca nhạc

- 16h00: Phim truyện: Thư kiếm ân thù lục - Tập 5

- 17h00: Thiếu nhi : Bạn trẻ bốn phương - Tập 135

- 17h30: Chuyên mục: Cải cách hành chính

- 17h45: Phim truyện : Lối rẽ - Tập 14

- 18h30: Thời sự PT-TH

- 19h00: Chuyên mục: Đà nẵng phố

- 19h15: Cười vui mỗi ngày

- 19h50: Khoảnh khắc thay đổi số phận: Đàm Vĩnh Hưng - Tập 2

- 20h50: Phim truyện : Thư kiếm ân thù lục - Tập 6

- 21h40: Ca nhạc quốc tế

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.