Đề xuất chức năng, cơ cấu tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy công lập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thành lập, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; nội quy, quy chế; quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; quy định về trang phục của người cai nghiện ma túy và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
Học viên tại một cơ sở cai nghiện ma túy Học viên tại một cơ sở cai nghiện ma túy

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc thành lập, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn tài chính của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy công lập, gồm: nội quy của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; quy chế quản lý, đánh giá kết quả học tập, cai nghiện và khen thưởng, kỷ luật đối với người cai nghiện; quy chế thăm gặp người thân, nhận gửi thư, nhận tiền, quà của người cai nghiện.

Ngoài ra, dự thảo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành của cơ sở cai nghiện ma túy công lập; quy định về trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của người cai nghiện ma túy và viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Theo dự thảo, cơ sở cai nghiện ma túy công lập là đơn vị sự nghiệp công do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập; có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai nghiện ma túy thuộc lực lượng thanh niên xung phong chịu sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Bộ LĐTB&XH.

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập có chức năng tiếp nhận, quản lý, tổ chức cai nghiện ma túy cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị áp dụng cai nghiện ma túy bắt buộc theo Luật Phòng, chống ma túy.

Tiếp nhận, quản lý, tổ chức giáo dục, tư vấn, điều trị hội chứng cai, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh khác đối với người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy; xác định tình trạng nghiện ma túy; cung cấp các dịch vụ cai nghiện ma túy đối với người tự nguyện cai nghiện.

Về cơ cấu tổ chức, cơ sở cai nghiện ma túy công lập có giám đốc và các phó giám đốc theo quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi chức vụ, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với giám đốc, phó giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy công lập thực hiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ sở cai nghiện ma túy thành lập các phòng chuyên môn theo quy định của pháp luật đảm bảo bao quát các lĩnh vực được giao về cai nghiện ma túy. Các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện các giai đoạn của quy trình cai nghiện bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Mục 1, Chương II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc cơ sở cai nghiện ma túy công lập (nếu có) gồm: Đơn vị (cơ sở) cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các khu, đội: thực hiện các nhiệm vụ về điều trị, cai nghiện, hỗ trợ phục hồi, lao động trị liệu cho người cai nghiện ma túy do cấp có thẩm quyền quy định trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương và theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, số lượng người cai nghiện, nhu cầu và khả năng của từng địa phương, giám đốc Sở LĐTB&XH quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập, chia tách, lồng ghép các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc; quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị trực thuộc cơ sở cai nghiện ma túy công lập bảo đảm thực hiện việc cai nghiện ma túy phù hợp với nhu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

Trung Thứ
Cùng chuyên mục
Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022

Chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2022

(PLVN) - Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng; Bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ; Các điều kiện mà danh mục các khu công nghiệp phải đáp ứng; Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành TT&TT…là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2022.

Đọc thêm

Không được bỏ quy định có lợi cho lao động khi tăng lương

Ảnh minh họa
(PLVN) - Triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và T ổ ng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản thống nhất chỉ đạo tiếp tục tăng 7% lương tối thiểu cho người lao động (NLĐ) đã qua học nghề.

Luật Giá sửa đổi: Đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự án Luật giá sửa đổi. Một trong những nội dung mà dư luận quan tâm là Dự thảo Luật giá đã đề xuất xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu để mặt hàng này được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường và tôn trọng các nguyên tắc thị trường.

Từ 22/7: Giảng viên học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí tối đa 25.000 USD/năm

Ảnh minh họa
(PLVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Đề xuất thêm hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số

Ảnh minh họa
(PLVN) - Để hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP.

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ảnh minh họa
(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/6/2022

Quy định công khai giá cước dịch vụ bưu chính là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 1/6/2022
(PLVN) - Điều kiện thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Sửa quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Quy định công khai giá cước dịch vụ bưu chính; Bộ máy và trụ sở hoạt động của Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2022.

Công chức cấp xã có thể không bắt buộc phải tốt nghiệp đại học

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực cuối tháng 5/2022

Công an xã, phường, thị trấn được cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu cuối tháng 5/2022 (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Công an cấp xã được cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy; tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ Công an đã thôi việc, xuất ngũ; bổ sung quy định về lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư….là một số chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022 (từ ngày 21 - 31/5/2022).

Người có chức vụ ở Bộ Tài chính sẽ không được thành lập điều hành doanh nghiệp tư nhân?

Trụ sở Bộ Tài chính
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.