Chuyển biến tích cực trong hoạt động thi đua khen thưởng

Đoàn công tác các Bộ, ngành Nội chính Trung ương làm việc với Cục Thi hành án Dân sự Tp. Đà Nẵng
Đoàn công tác các Bộ, ngành Nội chính Trung ương làm việc với Cục Thi hành án Dân sự Tp. Đà Nẵng
(PLVN) - Tiếp tục chuyến công tác tại Đà Nẵng, Đoàn công tác các Bộ, ngành Nội chính Trung ương về kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2022 do bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng (Bộ Tư pháp ) làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng.

Nhiều hoạt động, cách làm hay trong TĐKT

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, Cục THADS TP. Đà Nẵng luôn quan tâm phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong hoạt động thi đua, khen thưởng.

Trong năm 2022, Cục THADS thành phố đã triển khai phát động 2 đợt thi đua lớn. Đợt thi đua thứ nhất, thời gian từ đầu năm đến 30/6/2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-30/2/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2022). Đợt thi đua thứ 2 từ 01/7/2022 đến kết thúc năm 2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945–02/9/2022); chào mừng 41 năm tái lập Bộ Tư pháp (7/1981-7/2022), 77 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2022)…

Ngay từ đầu năm, Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng bám sát vào nội dung các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong lĩnh vực THADS được đề ra trong Chương trình hành động của ngành Tư pháp, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục THADS thành phố Đà Nẵng đã cụ thể hóa vào Kế hoạch công tác năm 2022. Ngoài ra, Cục THADS TP. Đà Nẵng và các Chi cục THADS quận, huyện đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2022Đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2022

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua phòng, chống COVID -19, Cục THADS thành phố Đà Nẵng đã triển khai cho toàn bộ công chức, người lao động hưởng ứng và ủng hộ tiền lương nhằm tập trung nguồn lực để giúp đỡ huyện Hòa Vang... Trong năm, công chức, người lao động trong các cơ quan THADS thành phố đã quyên góp ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Công đoàn Cục và các Chi cục THADS quận, huyện đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai thường xuyên chăm lo, giúp đỡ công chức, người lao động trong Hệ thống, trong các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Các cơ quan THADS TP. Đà Nẵng phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, tích cực tham gia các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, nhất là các hoạt động tri ân trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Tại buổi sơ kết công tác thi hành án dân sự 9 tháng đầu năm 2022 và biểu dương, khen thưởng đợt thi đua cao điểm nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Truyền thống THADS, đã bình xét lựa chọn khen thưởng 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và tổ chức trao thưởng kịp thời để biểu dương các tập thể, cá nhân được khen thưởng, đồng thời động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân khác tích cực tham gia.

Ngoài ra, để công tác khen thưởng đạt hiệu quả, khách quan, trên cơ sở Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng đối với hệ thống cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành, Cục THADS thành phố đã triển khai đồng bộ, hiệu quả tới các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc cấp Chi cục tiến hành tự chấm điểm, đồng thời có sự đánh giá xác nhận của đơn vị cấp trên, từ đó căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng làm cơ sở để đề xuất, xét khen thưởng.

Phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Theo bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng, nhìn chung năm 2022, Phong trào thi đua của ngành THADS TP. Đà Nẵng đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động thi đua dưới nhiều hình thức. Đồng thời, các cơ quan Thi hành án trên địa bàn thành phố đã có nhiều cố gắng tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Bộ, Ngành, Khu vực thi đua và địa phương phát động.

Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng đánh giá, năm 2022, phong trào thi đua của các cơ quan THADS TP. Đà Nẵng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng đánh giá, năm 2022, phong trào thi đua của các cơ quan THADS TP. Đà Nẵng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nội dung phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong cán bộ công chức, người lao động, từ đó tạo động lực thúc đẩy, động viên khuyến khích toàn thể công chức, người lao động tích cực chủ động sáng tạo, nổ lực vượt qua khó khăn, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua từ Cục đến Chi cục được thực hiện nghiêm túc. Phong trào thi đua được tổ chức liên tục, các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra đều bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Đại diện Bộ Công an chia sẻ về những khó khăn trong công tác THA

Đại diện Bộ Công an chia sẻ về những khó khăn trong công tác THA

Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng cũng chỉ ra những hạn chế, như việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự đồng đều giữa các đơn vị. Một số đơn vị còn chưa chủ động trong triển khai thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị, chưa tổ chức được các đợt thi đua riêng để góp phần nâng cao kết quả thi hành án. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, có lúc còn lúng túng trong triển khai thực hiện; các gương điển hình được phát hiện, bồi dưỡng chưa nhiều so với tổng số biên chế và đơn vị trực thuộc.

Những hạn chế cũng được chỉ ra nguyên nhân. Về khách quan, lãnh đạo một số Chi cục còn chưa chủ động trong việc tổ chức các phong trào thi đua tại đơn vị mình nhằm động viên, khuyến khích công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công chức làm công tác thi đua khen thưởng tại các Chi cục THADS phải kiêm nhiệm nhiều việc, thiếu ổn định và ít được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua khen thưởng.

Đoàn công tác góp ý về phong trào TĐKT đối với Cục THADS TP. Đà Nẵng

Đoàn công tác góp ý về phong trào TĐKT đối với Cục THADS TP. Đà Nẵng

Nguyên nhân khách quan, Cục THADS thành phố đang thụ lý số lượng việc, tiền trong các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng rất cao, thi hành gặp nhiều khó khăn vướng mắc nên dẫn đến việc tổ chức thi hành án thu hồi tiền tài sản cho Nhà nước gặp nhiều khó khăn, việc hoàn thành chỉ tiêu ngành giao là rất khó, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi đua.

Một số đơn vị có số việc và tiền thụ lý nhiều và ngày càng tăng, trong khi đó số lượng biên chế ít, nhiều vụ việc có số tiền phải thi hành lớn, Chấp hành viên đã làm hết trách nhiệm, đã kê biên tài sản và đưa ra bán đấu giá nhiều lần nhưng không bán được khiến cho việc thi hành án kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả thi đua của cán bộ, công chức. Kinh phí dành cho công tác thi đua còn hạn hẹp, nhất là tại các Chi cục THADS nên khó khăn trong việc chi khen thưởng, tổ chức, duy trì và phát triển các hoạt động phong trào mang tính bề nổi như xây dựng nông thôn mới, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Đọc thêm

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện HLKHXH Việt Nam tặng hoa chúc mừng nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
(PLVN) -Sáng 21/6, Liên Chi hội Nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024) và Hội thảo khoa học “Các Tạp chí thuộc Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với việc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng và gia nhập hệ thống cơ sở dữ liệu quốc tế”.

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn

Thúc đẩy hợp tác về pháp luật và tư pháp Việt Nam - Liên bang Nga ở mức độ sâu sắc hơn
(PLVN) -Chiều ngày 20/6/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin tới Việt Nam, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nga Konstantin Chuychenko đã trao đổi “Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga giai đoạn 2024-2025” (Chương trình hợp tác 2024-2025).

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo pháp luật

Quang cảnh buổi nói chuyện.
(PLVN) -Sáng 20/6, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức trưng bày ảnh giới thiệu đất nước, con người Thụy Điển và nói chuyện chuyên đề với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu về đào tạo pháp luật và kinh nghiệm du học pháp luật tại Thụy Điển.

Vĩnh Phúc: Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ts. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ truyền đạt tại hội nghị
(PLVN) - Mới đây, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, công chức làm công tác pháp chế ở các sở, ban, ngành ở tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã và Chánh thanh tra các huyện, thành phố.

Hội thảo tham vấn về rào cản trong tiếp cận và sử dụng trợ giúp pháp lý

Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân
(PLVN) - Ngày 18/6, tại tỉnh Sơn La, Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) - Bộ Tư pháp đã tổ chức Chương trình hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo nghiên cứu các rào cản về tiếp cận và sử dụng TGPL của người dân. Với sự tham dự của đại Trung tâm Trợ giúp pháp lý các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ.

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng
(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), hôm qua (18/06), Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tạo đàm với 2 chuyên đề: Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú
(PLVN) -  Ngoài những công việc “truyền thống” được giao, Tư pháp Châu Phú (tỉnh An Giang) luôn nỗ lực hoàn thành những công việc được lãnh đạo địa phương giao. Từ đó khẳng định vị thế và tầm quan trọng của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, ngành tư pháp Châu Phú luôn có cách làm hay, mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác.

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài

T.P Hồ Chí Minh: Thi hành án dân sự tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng kéo dài
(PLVN) -Sáng 18.6, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân TP.HCM do đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Cục THADS Thành phố về tình hình, kết quả hoạt động công tác THADS và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực THADS trên địa bàn Thành phố.