Chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác tổ chức xây dựng đảng

Với những thành tích nổi bật, năm 2010, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức Xây dựng Đảng”. PV Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn đ/c Nguyễn Đức Thịnh - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 

Với những thành tích nổi bật, năm 2010, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức Xây dựng Đảng”. PV Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn đ/c Nguyễn Đức Thịnh - UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 

PV: Năm 2010, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Đại hội lần thứ XI của Đản…, với khối lượng công việc lớn nhưng ngành tổ chức Lâm Đồng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng Lâm Đồng đạt được trong năm qua?

Đ/c Nguyễn Đức Thịnh: Có thể khẳng định, năm 2010, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh vừa làm tốt vai trò tham mưu vừa triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Đặc biệt là tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Tham mưu chọn 26 tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ huyện Đức Trọng để chỉ đạo tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm trước khi tổ chức ra diện rộng; chọn 16 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ; chọn 4 đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương đã đạt kết quả đáng ghi nhận và được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng tình, dư luận hoan nghênh. Việc tham mưu chuẩn bị nhân sự đại hội có sự đổi mới, dân chủ hơn, cơ bản chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở, hầu hết đại hội bầu một lần đủ số lượng cấp uỷ, chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên đáp ứng được tiêu chuẩn đề ra. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã thành công tốt đẹp, bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 55 đồng chí, tăng 12,24% so với nhiệm kỳ trước.

Đồng thời với công tác tham mưu, Ban Tổ chức các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ và khá hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của ngành về công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ… góp phần xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCS Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá, phân loại năm 2010 có 579/802 TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 72,2%, tăng 56 TCCS Đảng so với năm 2009, trong đó có 115 TCCS Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Toàn Đảng bộ có 3.925 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 21.291 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số TCCS Đảng yếu kém và đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ giảm hơn so với năm 2009. Số thôn, buôn, khu phố chưa có tổ chức Đảng, chưa có đảng viên giảm dần. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Năm qua, xét cử 116 cán bộ tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức, 15 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II – TP Hồ Chí Minh… Nhiều cán bộ được cử đi bồi dưỡng về ngoại ngữ, bồi dưỡng các kiến thức về xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước.

PV: Phấn khởi, tin tưởng trước những thành tích đã đạt được, nhưng thưa đồng chí, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm qua chắc chắn vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém?

Đ/c Nguyễn Đức Thịnh: Phải thẳng thắn đánh giá và nhìn nhận thì công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2010 vẫn còn có những hạn chế, yếu kém, chủ yếu là: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cao, chưa phát huy hết vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương; việc quản lý đảng viên ở một số tổ chức Đảng còn lỏng lẻo, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, tự phê bình và phê bình còn yếu, việc đổi mối nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo chưa đạt yêu cầu; công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên vẫn còn một số hiểu hiện hình thức và chưa thực chất; tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn ít và lúng túng về tổ chức, phương thức hoạt động. Công tác cán bộ chưa kiên quyết và thiếu các quy định, chế tài để sắp xếp,bố trí lại những cán bộ yếu kém về phẩm chất và năng lực công tác; chưa có chính sách khơi dậy tài năng và thu hút nhân tài vào các lĩnh vực quan trọng.

PV: Năm 2011, năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; vừa khẩn trương chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 là những nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra cho công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề. Xin đồng chí cho biết những công tác trọng tâm của ngành?

Đ/c Nguyễn Đức Thịnh: Với một khối lượng công việc lớn được đặt ra trong năm 2011 đòi hỏi các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực phấn đấu với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp công tác và lề lối làm việc. Nhiệm vụ trước mắt là tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ, BTVTU lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới; công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; hướng dẫn việc phân công bố trí, sắp xếp và thực hiện chính sách cán bộ sau đại hội Đảng và sau bầu cử. Phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện tốt việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ. Phối hợp nghiên cứu sắp xếp, chuyển đổi khu phố, thành tổ dân phố, theo đó hình thành tổ chức Đảng tương ứng, phù hợp với Nghị định số 92 của Chính phủ. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCS Đảng, nhất là tổ chức Đảng trong các đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và xây dựng, phát triển đảng viên. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, phát huy sử dụng tốt đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu ở cấp trên cơ sở và cấp tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu; xây dựng môi trường làm việc tốt, nội bộ đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp vững mạnh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!
HỒ LAN (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.