Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao thành quả 40 năm phát triển của Sở Tư pháp Thanh Hóa

Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao thành quả 40 năm phát triển của Sở Tư pháp Thanh Hóa
(PLVN) - Trải qua 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngày 17/5, Sở Tư pháp Thanh Hoá tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (17/5/1983 - 17/5/2023). Dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, ông Nguyễn Quang Thái Tổng cục trưởng tổng cục THADS, ông Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp một số tỉnh cùng các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Sở Tư pháp Thanh Hoá qua các thời kỳ.

Cách đây tròn 40 năm, ngày 17/5/1983 UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBTH thành lập hệ thống tổ chức tư pháp trong tỉnh, theo đó Sở Tư pháp Thanh Hoá chính thức được thành lập.

Trải qua 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Sở Tư pháp ngày càng giữ vai trò nòng cốt là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá thực hiện công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL, chung tay xây dựng nền tư pháp vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân.

Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng Sở Tư pháp Thanh Hoá 40 năm thành lập

Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng Sở Tư pháp Thanh Hoá 40 năm thành lập

Trong thực hiện nhiệm vụ, Sở Tư pháp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực công tác của ngành như: xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Đặc biệt, vai trò tham mưu về các vấn đề pháp lý của Sở Tư pháp đối với chính quyền các cấp của tỉnh ngày càng hiệu quả. Sở Tư pháp luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là người “gác cổng” về các vấn đề pháp lý cho hệ thống chính trị của tỉnh, từng bước tham mưu xây dựng và hoàn thiện các văn bản QPPL của địa phương trên các lĩnh vực. Tích cực phối hợp với các ngành, các cấp trong xây dựng, thẩm định và tham gia đóng góp ý kiến cho hàng nghìn văn bản QPPL để trình HĐND và UBND tỉnh ban hành; giúp UBND tỉnh đóng góp, tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân và các ngành, các cấp vào dự thảo Hiến pháp và nhiều Bộ Luật quan trọng. Đồng thời, tham mưu cho UBND các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc pháp luật, các tranh chấp, các vấn đề cấp bách, phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Tuấn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp Thanh Hóa đã đạt được trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất cao của cả hệ thống chính trị, trong đó, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã và đang được giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, có tính chiến lược, đột phá. Đây chính là thách thức và đồng thời cũng là cơ hội, vinh dự lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng giao cho ngành Tư pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ để tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ; phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ngành Tư pháp Thanh Hoá

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho ngành Tư pháp Thanh Hoá

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Tư pháp Thanh Hoá qua 40 năm xây dựng và phát triển, qua đó đã và đang tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, là chỗ dựa tin cậy về mặt pháp lý cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Để tranh thủ cơ hội, biến thách thức, khó khăn thành điểm tựa cho sự phát triển, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp Thanh Hoá cần bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành Tư pháp và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ trưởng đề nghị ngành Tư pháp Thanh Hoá tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác tham mưu, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản. Đảm bảo gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngườ dân, doanh nghiệp. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan tư pháp từ Tỉnh đến xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” cho 20 cá nhân đã có nhiều công lao, thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành tư pháp; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong quá trình 40 năm xây dựng và phát triển Sở Tư pháp. UBND tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân vì có nhiều đóng góp nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sở Tư pháp.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng kỷ niệm chương cho Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng
Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng kỷ niệm chương cho Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng
Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo ban ngành tỉnh Thanh Hoá

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo ban ngành tỉnh Thanh Hoá

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ngành Tư pháp Thanh Hoá

Bộ trưởng Lê Thành Long trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ngành Tư pháp Thanh Hoá

Tin cùng chuyên mục

Hậu Giang quyết tâm cao, phát triển tương xứng tiềm năng

Hậu Giang quyết tâm cao, phát triển tương xứng tiềm năng

(PLVN) -  Chiều ngày 23/4, Đoàn Công tác thành viên Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long - Trưởng đoàn công tác Thành viên Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 435 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm

Dấu ấn vị Bộ trưởng qua gần 8 năm “dẫn dắt” ngành Tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.
(PLVN) - Gần 8 năm trên cương vị Bộ trưởng Tư pháp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long luôn là vị Bộ trưởng của hành động, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, truyền lửa đam mê tới mỗi công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách khu vực miền Bắc tại Phú Thọ

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Ngọc Tuyết)
(PLVN) - Ngày 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Bộ Tư pháp đã tổ chức buổi tập huấn “Kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ nguồn trong triển khai đề án giai đoạn 2022-2027.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc tại tỉnh Ninh Bình
(PLVN) - Sáng ngày 4/10 , Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Hoàng Oanh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra về công tác theo dõi thi hành pháp luật (THPL) và xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) tại tỉnh Ninh Bình .

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: “Sứ mệnh” của công chứng là con mắt thứ 3 được xã hội công nhận

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Phiên giải trình "Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng"

(PLVN) - Ngày 7/8, tại Đà Nẵng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình “ Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng”. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Mai Lương Khôi tham dự phiên giải trình.  Về phía Ủy ban Pháp luật có Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng và Phó Chủ nhiệm Nguyễn Trường Giang.

Hợp tác quốc tế của Bộ, ngành Tư pháp: Nhiều hoạt động đánh dấu bước phát triển mới

Bộ trưởng Lê Thành Long hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martínez. (Ảnh: PV)
(PLVN) - Từ đầu năm đến nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ, ngành Tư pháp đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Với việc tiến tới ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các chuyến công tác đã tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và hiệu quả.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2023)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2023)
(PLVN) -  Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự từ Tòa án sang cơ quan trực thuộc Chính phủ (1993-2023).

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng luật, pháp lệnh

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội để tham mưu cho Chính phủ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lập pháp nói chung và xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nói riêng.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp Bình Thuận - Ngọn cờ đầu của ngành tư pháp

Toàn cảnh buổi làm việc
(PLVN) -  Sáng 11/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp Bình Thuận. Bên cạnh việc đánh giá cao kết quả hoạt động của Sở trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, Bộ trưởng đã nêu ra những định hướng dài hơi cho ngành tư pháp Bình Thuận trong thời gian tới.