Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp

Thứ Bảy, 11/8/2018 06:31 GMT+7
(PLO) - Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long vừa ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp
Hình minh họa

Theo đó, Quy chế quy định thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp, cơ quan Thường trực của Hội đồng và Ban Thư ký hội đồng; Quy chế áp dụng với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng, cơ quan Thường trực của Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thuộc ngành Tư pháp có liên quan.

Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập, Hội đồng có 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và các thành viên. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và cơ quan Thường trực Hội đồng được sử dụng từ Quỹ Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp.

 

Tin liên quan

Các tin khác