Công tác dân vận góp phần đưa vị thế Quảng Ninh xứng tầm khu vực

(PLO) - Quảng Ninh xác định chủ đề công tác dân vận năm 2018 là “Năm công tác dân vận chính quyền gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. 
Công tác dân vận góp phần đưa vị thế Quảng Ninh xứng tầm khu vực

Vượt qua những khó khăn thách thức, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh có chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Ðể đạt được những kết quả trên, có sự đóng góp rất quan trọng của công tác dân vận.

Trong năm qua, công tác dân vận tiếp tục được các cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng kể. Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nội bộ nhân dân.

Chính quyền các cấp đã chú trọng hơn đến công tác dân vận, quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo. Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Buổi lắng nghe ý kiến nhân dân tại phường Giếng Đáy, Tp Hạ Long.

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện các đề án về công tác dân vận, như: “Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh”, “Tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công” đã huy động sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Một số cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động chỉ đạo thực hiện cơ chế đặt hàng trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia GPMB. Qua đó, góp phần thống nhất quy trình, cách thức tổ chức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đền bù GPMB. 14/14 địa phương đã xây dựng quy chế tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đặc biệt một số địa phương xây dựng quy định về việc tiếp thu ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cơ sở.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực. Năm 2017, toàn tỉnh có 2.705 điển hình “Dân vận khéo” đăng ký các cấp. Qua thẩm định đã lựa chọn 922 điển hình “Dân vận khéo” đề nghị UBND các cấp khen thưởng. Đối với công tác dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Việc thực hiện công khai, minh bạch có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều địa phương có cách làm mới sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức công khai, mang lại hiệu quả cao.

Cán bộ chiến sỹ đơn vị 43 Đoàn B95 giúp dân làm đường giao thông tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh)

Công tác cải cách hành chính nhất là cải cách TTHC đạt được nhiều kết quả; số TTHC đưa vào thực hiện tại các Trung tâm HCC và thực hiện theo nguyên tắc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm HCC ngày càng cao. Nhờ vậy, năm 2017, Quảng Ninh đã xây dựng được thương hiệu cải cách hành chính khi tỉnh xuất sắc vươn lên vị trí quán quân toàn quốc về chỉ số Par Index (chỉ số cải cách hành chính) với 89,54 điểm, tăng 6,72 điểm so với năm 2016 và bỏ xa địa phương đứng thứ hai là Hà Nội 4 điểm. Qua cải cách hành chính cho thấy mức độ hài lòng và sự tín nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể.

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Đây là động lực để công tác dân vận của hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Ban Dân vận Tỉnh ủy xác định chủ đề công tác dân vận năm 2018 là “Năm công tác dân vận chính quyền gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Từ đây, tập trung sự lãnh đạo của các cấp uỷ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đối với công tác dân vận. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phải thực sự “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cũng được các cơ quan Nhà nước thực hiện nghiêm túc, đúng luật, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Qua đó, đã giúp công dân hiểu rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời có biện pháp giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, qua kiểm tra, giám sát cho thấy, đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh từng bước tuân thủ các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện đầy đủ, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đã chủ động phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không còn biểu hiện nhũng nhiễu với tổ chức, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ.

Có thể nói, công tác dân vận trong thời gian qua đã có bước đột phá và đạt được những kết quả quan trọng. Người dân yên tâm, phấn khởi sản xuất, kinh doanh. Cũng nhờ dân vận tốt mà một số dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã được triển khai suôn sẻ.

Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài đã giảm đáng kể. Từng bước một, các cấp ủy đảng, chính quyền cùng hệ thống dân vận trong tỉnh đang nỗ lực để ngày càng đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Công tác dân vận trong năm qua đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khá rõ nét, giúp Quảng Ninh hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đặt ra, góp phần đưa vị thế Quảng Ninh xứng tầm với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Công Thành

Cùng chuyên mục

Tân Sơn, Phú Thọ: Xã Minh Đài đạt chuẩn nông thôn mới

Tân Sơn, Phú Thọ: Xã Minh Đài đạt chuẩn nông thôn mới

(PLVN) - Là xã miền núi của huyện Tân Sơn, có diện tích đất tự nhiên 1.687,43ha; có 1.595 hộ với 6.054 người, gồm 11 khu dân cư; thu nhập của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông-lâm nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Năm 2011 qua rà soát, khảo sát xã có 6/19 tiêu chí đạt chuẩn nhưng chất lượng chưa cao ở một số tiêu chí.

Đọc thêm

Căng thẳng gia tăng, ông Trump cấm nghị sỹ sử dụng máy bay công

Căng thẳng gia tăng, ông Trump cấm nghị sỹ sử dụng máy bay công
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt những hạn chế mới đối với việc di chuyển của các nghị sỹ Quốc hội, theo đó cấm họ sử dụng máy bay của Chính phủ nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa.
New York Times chọn Đà Nẵng là điểm đáng đến nhất thế giới năm 2019

New York Times chọn Đà Nẵng là điểm đáng đến nhất thế giới năm 2019

(PLVN) - Đứng thứ 15 trong danh sách 52 điểm phải đến trên thế giới năm 2019 mà tờ báo uy tín hàng đầu của Mỹ- New York Times bình chọn, Đà Nẵng được ngợi ca như Miami của Việt Nam, với hệ thống resort đẳng cấp, trong đó phải kể đến khu nghỉ dưỡng InterContinentl Danang Sun Peninsula Resort.

Tân Sơn, Phú Thọ: Xã Minh Đài đạt chuẩn nông thôn mới

Tân Sơn, Phú Thọ: Xã Minh Đài đạt chuẩn nông thôn mới
(PLVN) - Là xã miền núi của huyện Tân Sơn, có diện tích đất tự nhiên 1.687,43ha; có 1.595 hộ với 6.054 người, gồm 11 khu dân cư; thu nhập của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông-lâm nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Năm 2011 qua rà soát, khảo sát xã có 6/19 tiêu chí đạt chuẩn nhưng chất lượng chưa cao ở một số tiêu chí.

Tín dụng đen hành hung người đến chết, đánh phụ nữ sẩy thai

Tín dụng đen hành hung người đến chết, đánh phụ nữ sẩy thai
(PLVN) - Đứng ra nhận trả tiền thua cá độ đá gà cho 2 người cháu, sau đó bị xiết nợ chiếc xe ôtô nhưng người đàn ông vẫn bị nhóm giang hồ hành hung đến chết. Trong khi đó, một phụ nữ vì chậm trả nợ khi vay nặng lãi đã bị đánh đến sẩy thai. Những sự việc này mới diễn ra tại tỉnh Gia Lai khiến dư luận hoang mang.

Giết bạn rồi bình thản lên facebook “khoe”- chuyên gia tâm lý nói gì?

Giết bạn rồi bình thản lên facebook “khoe”- chuyên gia tâm lý nói gì?
(PLVN) - Sau khi gây án, nghi phạm thản nhiên đưa thông tin vụ việc lên facebook, thậm chí còn hẹn “10 năm là về”... Theo PGS Đỗ Cảnh Thìn, đây là đặc điểm tâm lý của lứa tuổi chưa hoàn thiện về tâm lý và tính cách nhưng đã sớm bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu, độc.

Vingroup khai trương khách sạn 45 tầng cao nhất Đông Bắc Bộ

Vingroup khai trương khách sạn 45 tầng cao nhất Đông Bắc Bộ
(PLVN) - Ngày 19/01/2019, Tập đoàn Vingroup chính thức khánh thành toà tháp 45 tầng, cao nhất Đông Bắc Bộ tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Tòa tháp khai trương là sự kiện đánh dấu sự ra mắt thành viên thứ 32 của thương hiệu Vinpearl và TTTM Vincom thứ 66 trên toàn quốc.

Cẩn trọng khi “tân trang” đón Tết

Cẩn trọng khi “tân trang” đón Tết
(PLVN) - Trước tình trạng nhiều bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng khi thực hiện làm đẹp ở các cơ sở thẩm mỹ, PGS - TS Đỗ Quang Hùng, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM đã cảnh báo về việc thẩm mỹ thiếu an toàn, “tiền mất tật mang”.
Bộ Công Thương nói chưa tăng giá điện ngay sau Tết

Bộ Công Thương nói chưa tăng giá điện ngay sau Tết

(PLVN) - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 18/1, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, năm 2019 cơ quan này sẽ xem xét việc tăng giá điện, nhưng thời điểm “chốt” chưa được quyết định. “Chắc chắn giá điện chưa tăng ở thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2019”, ông Hải khẳng định.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%