Đường tu khổ hạnh của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

(PLVN) - Tôn giả Ma Ha Ca Diếp (tên gọi khác là Ma Ha, Đại Ca Diếp) là một trong thập đại đệ tử của Tất Đạt Đa Cồ Đàm và là người tổ chức và chỉ đạo đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất. Ma Ha Ca Diếp nổi tiếng có hạnh Ðầu đà (tu khổ hạnh) nghiêm túc nhất và là người đứng đầu Tăng già sau khi Tất Đạt Đa Cồ Đàm mất. 
Đường tu khổ hạnh của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

Trước khi hành đạo tu khổ hạnh, Ma Ha Ca Diếp từng cưới vợ 

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, con của ông Âm Trạch và mẹ là bà Hương Chí, nước Ma Kiệt Đà, khi mẹ sanh ra ngài, ngài toàn màu vàng và sáng ánh. 

Khi 22 tuổi cha me bảo cưới vợ, ngài không chịu, cha mẹ ép quá, nên ngài đặt điều kiện với cha mẹ ngài như sau: Nếu cha mẹ tìm được cô gái nào có nàn da như con, thì con mới bằng lòng cưới vợ.

Cha mẹ ngài liền cho đúc một pho tượng bằng vàng, đẩy đi khắp nơi tìm người nào có nàn da giống như pho tượng. Khi pho tượng đẩy đến thị trấn Hàn Thuật Trung, có gia đình ông Phương Thủy Ái vợ là Liễu Ánh Phương, có nàng con gái 20 tuổi là Hàn Phương Nga, có nàn da y như pho tượng nên ngài đành chấp nhận cưới nàng.

Khi hai người cưới nhau, ngài có trình bày cùng vợ thật tình trong tâm mình không muốn cưới vợ nên đặt điều kiện khó này ra, không ngờ lại gặp được nàng vậy nên ngài mới xin nàng hãy cùng làm bạn tri kỷ với mình, không theo dâm dục thường tình. Nàng Hàn Phương Nga đồng ý, hai người sống chung với nhau được 2 năm. Sau đó ngài xin cha mẹ cho ngài và vợ xuất gia, cha mẹ bằng lòng, hai người vào núi tu hạnh đầu đà, tức tu khổ hạnh.

Ma Ha Ca Diếp là vị tổ thiền tông thứ nhất  

Ngài xuất gia được một năm, một tối nọ ngài nằm mơ có một vị đầu tóc bạc bảo: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời, hiện ở tịnh xá Trúc Lâm, ông nên đến đó để xin dạy pháp môn tu giải thoát. Ngày sau ngài đến tịnh xá Trúc Lâm chí thành đảnh lễ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo: "Lành thanh, này tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp, đến đây, Như Lai nhờ người cạo râu tóc cho ông". Khi ngài được những vị tang trong đoàn cạo râu tóc xong, Đức Phật cho ngài thọ giới tỳ kheo và mặc y cà sa, không bao lâu ngài tu chứng được qủa vị A La Hán. Vì ngài tu khổ hạnh nên thân hình tiều tụy, ăn mặc dánh dưới, nên trong tăng đoàn ai ai cũng chê cười.

Ma Ha Ca Diếp lớn tuổi hơn Đức Phật

Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, Đức Phật đã 78 tuổi còn ngài 79 tuổi. cũng là thời cơ truyền bí mật thiền tông cho vị tổ thứ nhất, nên một buổi sáng mùa xuân trên mặt bằng rộng lớn núi Linh Sơn. Đức Phật tập họp đông đảo đồ chúng, tay phải Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, ngài ngó từ phải qua trái, từ gần ra xa, mọi người ai cũng ngơ ngác, riêng ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng cười, đức phật hỏi ông Ma Ha Ca Diếp: “Tất cả mọi người không cười sao ông lại cười?”

Ngài Ma Ha Ca Diếp trình với Đức Phật: Kính bạch đức thế tôn, nhờ đức thế tôn tay cầm cành hoa sen đưa lên, nên con đã nhận ra tánh thấy chân thật của con, con mừng quá nên con cười.

Đức Phật hỏi: Ông thấy thế nào? Ngài Ma Ha Ca Diếp không trả lời mà trình thưa với Đức Phật bằng 44 câu kệ: Ngài Ma Ha Ca Diếp trình với đức phật 44 câu kệ mà ngài đã đạt được bí mật thiền tông nhân ngài nhìn thấy cành hoa sen trên tay Đức Phật.

Đức Phật nói với các bị tỳ kheo và đại chúng: Này các tỳ kheo và đại chúng, hôm nay Như Lai kiểm thiền thanh tịnh bằng cành hoa sen, 1250 các ông, duy nhất chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp nhận được chánh pháp nhã tạng, Niết bàn diệu tâm. Đây là pháp môn mầu nhiệm mà Như Lai dạy nơi thế giới này.

Như Lai dạy dõ pháp môn thanh tịnh thiền này được truyền như sau:

1- Việc chuyền thiền thanh tịnh này đúng 15 ngày sau, Như Lai sẽ làm lễ truyền thiền thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp, để thay Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này khi Như Lai diệt độ.

2- Ông A Nan Đà cùng các đệ tử lớn của Như Lai, thiết lập bàn hương và vật phẩm, để Như Lai làm lễ truyền thiền thanh tịnh, trước sự chứng minh của 10 phương chư Phật, các ông hãy tựu hội về cho đầy đủ.

Vì sao các ông phải tựu hội? Vì đây là buổi lễ truyền thiền thanh tịnh đầu tiên, cũng đồng nghĩa dòng chảy của mạch nguồn thanh tịnh thiền của Như Lai đã khởi đầu tại đây. Mạch nguồn thanh tịnh này được 35 đời tổ nữa được phân chia như sau: - Ở nước Ấn Độ có 28 đời tổ. -Nước lớn phương đông có 5 đời tổ. -Nước nhỏ phương đông có 3 đời tổ, gọi là nước rồng. Đến đây mạch nguồn thanh tịnh thiền, bị lãng quên, mãi đến đời Mạt thượng pháp, ở tại đất rồng mới có người nhận lại được, người này cho pháp môn thanh tịnh thiền phổ biến đi năm châu.

3. Ông Ma Ha Ca Diếp, khi ông sắp tịch diệt, ông hãy truyền lại pháp môn này cho ông A Nan Đà làm tổ đời thứ 2. Như Lai dạy các ông như sau: Khi ông A Nan Đà nhận tổ vị thứ 2 phải đổi là Thiền Tông.

Vì sao phải đồi?

Vì pháp môn thanh tịnh thiền này, bắt đầu khởi dòng thiền của nó, tức nó được truyền theo tông pháp thiền rõ ràng. Lần đầu tiên Như lai truyền thiền thanh tịnh, người dự bao nhiêu cũng được, nhưng khi ông Ma Ha Ca Diếp truyền lại cho ông A Nan Đà, chỉ có ông A Nan Đà, ông Xá Lợi Phất và các đệ tử lớn của Như lai dự thôi. Vì sao chỉ có ông Xá Lợi Phất và các đệ tử lớn cũng như những cư sĩ hiểu được thanh tịnh thiền mới dự?

Vì ông Xá Lợi Phất đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh, đồng nghĩa ông đã được vượt hơn cả bí mật thiền tông, nhưng vì ông Xá lợi Phất chưa nhanh bằng ông Ma Ha Ca Diếp, hơn nữa ông Xá Lợi Phất đến ngày ông A Nan Đà nhận tổ vị thứ 2 ông Xá Lợi Phất đã trên 90 tuổi rồi, còn các đệ tử lớn cũng như những cư sĩ các vị này đã hiểu được căn bản của pháp môn thiền thanh tịnh. Nếu nói theo thanh tịnh thiền, các vị này chỉ giác ngộ yếu chỉ thiền tông thôi.

Vậy ngày trăng tròn tháng 2 này, như lai sẽ chính thức hành lễ truyền thiền thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp, vậy các ông mỗi người một việc no buổi lễ này cho chu đáo, ai lo việc gì cố gắng cho tốt.

Sáng ngày trăng tròn tháng 2, ban sáng ánh nắng mặt trời nắng gắt chói chang, nhưng khi mặt trời vừa nhô lên lưng chừng núi, cũng là lúc Đức Phật và các đệ tử của ngài, cũng như tất cả các ưu bà tắc ưu bà di tập họp đông đủ. Bất ngờ trên không trung mây ngũ sắc bao quanh núi Linh Sơn, làm bầu trời sáng rực và mát dịu.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc áo choàng lấp lánh ánh hào quang, từ từ bước lên lễ đài và nói: “Kính lạy Đức Phật cổ Nhiên Đăng và mười phương chư phật đã thành phật trước tôi. Hôm nay tại mặt bằng rộng lớn nơi núi Linh Sơn nơi cõi ta bà này. Tôi là Bồ Tát hộ minh, từ cung trời Đâu Suất, xuống trần gian này làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da, được đức vua và hoàng hậu đặt cho cái tên là Tất Đạt Đa, tôi tu đã đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, biết được 6 pháp môn tu nơi thế giới dục giới này, trong đó có 6 pháp môn tu theo vật lý, có kết quả theo chiều vật lý, một pháp môn tu phi vật lý, tức tu để được giác ngộ, dồi giải thoát ra khỏi thế giới dục giới này.

Ông Ma Ha Ca Diếp là đệ tử lớn của tôi, khi tôi kiểm thiền, ông đã đạt được bí mật thanh tịnh thiền, vì vậy hôm nay tại lễ đài nơi núi Linh Sơn nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, trước sự chứng minh của Đức Phật cổ Nhiên Đăng là vị sư phụ đã thọ ký cho tôi sẽ thành phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, cũng như hằng hà sa số chư phật mười phương, tức những vị đã thành phật trước tôi từ vô lượng kiếp trước.

Hôm nay tôi đã hoàn thành dạy 6 pháp môn tu mà các vị phật xưa đã dạy, vì còn một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ nhập Niết Bàn để trở về nguồn cội của chính mình, cũng như các vị trước, vị phật nào trước khi rời thế giới vật lý này đều phải truyền thiền thanh tịnh lại cho các đệ tử nào đạt được bí mật thanh tịnh thiền, để người đó làm tổ sư đời thứ nhất.

Hôm nay nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi tôi kiểm thiền ông Ma Ha Ca Diếp là người đầu tiên nhận được chánh pháp nhãn tạng Niết Bàn diệt tâm, là pháp môn mầu nhiệm không truyền theo kinh điển thông thường, mà phải truyền theo dòng riêng của nó. Do vậy hôm nay tôi kính trình lên Đức Phật cổ Nhiên Đăng cũng như vị phật quá khứ mười phương. Ông Ma Ha Ca DIếp là người đã đạt được bí mật thanh tịnh thiền, có làm kệ nói lên chỗ chân thật những thứ trong bể tánh thanh tịnh phật tánh. Nên hôm nay tôi làm lễ truyền thiền thanh tịnh này. Vậy kính xin Phật Nhiên Đăng và mười phương chư phật chứng minh cho tôi.

Trước khi hành lễ truyền thiền thanh tịnh tôi và các vị có mặt cùng: Dâng hương: “Khói hương bay khắp bầu trời xanh/ Rốt ráo tâm tôi bổn nguyện lành/ Trên khói hương này chư phật ngự/ Tôi xin hành lễ truyền thiền này”

Đức Phật vừa đọc xong 53 câu kệ truyền thiền thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp. Trên hư không, nhạc trời đồng loạt đánh lên. Cùng lúc tiếng pháp của Mười Phương Chư Phật đồng nói vang trùm khắp: - Chúng tôi là các vị Phật xưa, chúc mừng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nay đã truyền xong pháp môn thiền Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp.

Và các Ngài đồng vang nói: “Hạnh phúc thay! Thế giới Nam Diêm Phù Đề này đã có người nhận được chánh pháp thiền thanh tịnh! Hạnh phúc thay! Pháp môn thiền Thanh tịnh bắt đầu lưu hành nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này!Hạnh phúc thay! Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền xong pháp môn thanh tịnh thiền nơi thế giới ta bà này!” 

Diệu Minh (st)
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thương mại Việt – Anh tăng trưởng ngoạn mục ngay sau khi UKVFTA có hiệu lực

Thương mại Việt – Anh tăng trưởng ngoạn mục ngay sau khi UKVFTA có hiệu lực
(PLVN) -Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công Thương) vừa cho biết, trong tháng 1 năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có mức tăng trưởng ngoạn mục khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) vừa mới được áp dụng tạm thời kể từ ngày 01/01/2021.

Thầy và trò Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nỗ lực tham gia phòng chống dịch Covid-19

Thầy và trò Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nỗ lực tham gia phòng chống dịch Covid-19
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tái diễn tại Hải Dương, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã huy động giảng viên và sinh viên của trường tham gia hỗ trợ ngành y tế Hải Dương phòng chống dịch bệnh Covid-19. Suốt những ngày qua, sự đóng góp tích cực, thầm lặng của họ đã phần nào giúp cho công tác phòng chống, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại Hải Dương đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Thị trường nhà ở Hà Nội dự báo sẽ phục hồi

Thị trường nhà ở Hà Nội dự báo sẽ phục hồi
(PLVN) - Theo các chuyên gia Savills, thị trường nhà ở ghi nhận sự bùng nổ về nguồn cung tại tất cả các khu vực của Hà Nội trong 5 năm vừa qua. Mặc dù trầm lắng trong giai đoạn từ năm 2019-2020 do tác động dịch Covid-19 song với những dấu hiệu tích cực trong 6 tháng cuối năm 2020 và diễn biến mới trong Quý 1/2021, thị trường nhà ở được dự báo phục hồi trong năm nay.

CDC Hà Nội xuyên đêm xét nghiệm Covid-19 “đuổi dịch” ra khỏi Thủ đô

CDC Hà Nội xuyên đêm xét nghiệm Covid-19 “đuổi dịch” ra khỏi Thủ đô
(PLVN) - “Trong gần một tháng qua, toàn bộ lực lượng y tế dự phòng của thành phố và 30 quận huyện đã phải làm việc hết sức vất vả với 200% công suất. Có thể nói năm nay chúng tôi gần như không có “Tết” để chạy đua với thời gian”, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) chia sẻ.

Du lịch Đà Nẵng lao đao vì dịch

Du lịch Đà Nẵng lao đao vì dịch
(PLVN) - Có khoảng gần 40.000 lao động trong ngành du lịch tại Đà Nẵng mất việc làm, nghỉ việc tạm thời do dịch Covid-19; các danh lam thắng cảnh nổi tiếng hoạt động cầm chừng. Đặc biệt, những ngày đầu năm Tân Sửu, hàng loạt khách sạn ven biển đăng thông tin rao bán “cắt lỗ”.
Dịch vụ khí hậu, tại sao không?

Dịch vụ khí hậu, tại sao không?

(PLVN) - Những năm gần đây, sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan khiến ngành nông nghiệp ở nhiều địa phương bị tổn thương nghiêm trọng. Do vậy, việc tiếp cận được với các thông tin khí hậu, khí tượng chính xác, kịp thời giúp các nhà quản lý định hướng sản xuất mùa vụ phù hợp, tính toán giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu suất. Nhưng số lượng các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin khí hậu tại Việt Nam hiện nay vẫn còn quá ít ỏi.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬