Đường tu khổ hạnh của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

(PLVN) - Tôn giả Ma Ha Ca Diếp (tên gọi khác là Ma Ha, Đại Ca Diếp) là một trong thập đại đệ tử của Tất Đạt Đa Cồ Đàm và là người tổ chức và chỉ đạo đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất. Ma Ha Ca Diếp nổi tiếng có hạnh Ðầu đà (tu khổ hạnh) nghiêm túc nhất và là người đứng đầu Tăng già sau khi Tất Đạt Đa Cồ Đàm mất. 
Đường tu khổ hạnh của Tôn giả Ma Ha Ca Diếp Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

Trước khi hành đạo tu khổ hạnh, Ma Ha Ca Diếp từng cưới vợ 

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp là trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, con của ông Âm Trạch và mẹ là bà Hương Chí, nước Ma Kiệt Đà, khi mẹ sanh ra ngài, ngài toàn màu vàng và sáng ánh. 

Khi 22 tuổi cha me bảo cưới vợ, ngài không chịu, cha mẹ ép quá, nên ngài đặt điều kiện với cha mẹ ngài như sau: Nếu cha mẹ tìm được cô gái nào có nàn da như con, thì con mới bằng lòng cưới vợ.

Cha mẹ ngài liền cho đúc một pho tượng bằng vàng, đẩy đi khắp nơi tìm người nào có nàn da giống như pho tượng. Khi pho tượng đẩy đến thị trấn Hàn Thuật Trung, có gia đình ông Phương Thủy Ái vợ là Liễu Ánh Phương, có nàng con gái 20 tuổi là Hàn Phương Nga, có nàn da y như pho tượng nên ngài đành chấp nhận cưới nàng.

Khi hai người cưới nhau, ngài có trình bày cùng vợ thật tình trong tâm mình không muốn cưới vợ nên đặt điều kiện khó này ra, không ngờ lại gặp được nàng vậy nên ngài mới xin nàng hãy cùng làm bạn tri kỷ với mình, không theo dâm dục thường tình. Nàng Hàn Phương Nga đồng ý, hai người sống chung với nhau được 2 năm. Sau đó ngài xin cha mẹ cho ngài và vợ xuất gia, cha mẹ bằng lòng, hai người vào núi tu hạnh đầu đà, tức tu khổ hạnh.

Ma Ha Ca Diếp là vị tổ thiền tông thứ nhất  

Ngài xuất gia được một năm, một tối nọ ngài nằm mơ có một vị đầu tóc bạc bảo: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời, hiện ở tịnh xá Trúc Lâm, ông nên đến đó để xin dạy pháp môn tu giải thoát. Ngày sau ngài đến tịnh xá Trúc Lâm chí thành đảnh lễ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo: "Lành thanh, này tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp, đến đây, Như Lai nhờ người cạo râu tóc cho ông". Khi ngài được những vị tang trong đoàn cạo râu tóc xong, Đức Phật cho ngài thọ giới tỳ kheo và mặc y cà sa, không bao lâu ngài tu chứng được qủa vị A La Hán. Vì ngài tu khổ hạnh nên thân hình tiều tụy, ăn mặc dánh dưới, nên trong tăng đoàn ai ai cũng chê cười.

Ma Ha Ca Diếp lớn tuổi hơn Đức Phật

Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, Đức Phật đã 78 tuổi còn ngài 79 tuổi. cũng là thời cơ truyền bí mật thiền tông cho vị tổ thứ nhất, nên một buổi sáng mùa xuân trên mặt bằng rộng lớn núi Linh Sơn. Đức Phật tập họp đông đảo đồ chúng, tay phải Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, ngài ngó từ phải qua trái, từ gần ra xa, mọi người ai cũng ngơ ngác, riêng ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng cười, đức phật hỏi ông Ma Ha Ca Diếp: “Tất cả mọi người không cười sao ông lại cười?”

Ngài Ma Ha Ca Diếp trình với Đức Phật: Kính bạch đức thế tôn, nhờ đức thế tôn tay cầm cành hoa sen đưa lên, nên con đã nhận ra tánh thấy chân thật của con, con mừng quá nên con cười.

Đức Phật hỏi: Ông thấy thế nào? Ngài Ma Ha Ca Diếp không trả lời mà trình thưa với Đức Phật bằng 44 câu kệ: Ngài Ma Ha Ca Diếp trình với đức phật 44 câu kệ mà ngài đã đạt được bí mật thiền tông nhân ngài nhìn thấy cành hoa sen trên tay Đức Phật.

Đức Phật nói với các bị tỳ kheo và đại chúng: Này các tỳ kheo và đại chúng, hôm nay Như Lai kiểm thiền thanh tịnh bằng cành hoa sen, 1250 các ông, duy nhất chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp nhận được chánh pháp nhã tạng, Niết bàn diệu tâm. Đây là pháp môn mầu nhiệm mà Như Lai dạy nơi thế giới này.

Như Lai dạy dõ pháp môn thanh tịnh thiền này được truyền như sau:

1- Việc chuyền thiền thanh tịnh này đúng 15 ngày sau, Như Lai sẽ làm lễ truyền thiền thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp, để thay Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này khi Như Lai diệt độ.

2- Ông A Nan Đà cùng các đệ tử lớn của Như Lai, thiết lập bàn hương và vật phẩm, để Như Lai làm lễ truyền thiền thanh tịnh, trước sự chứng minh của 10 phương chư Phật, các ông hãy tựu hội về cho đầy đủ.

Vì sao các ông phải tựu hội? Vì đây là buổi lễ truyền thiền thanh tịnh đầu tiên, cũng đồng nghĩa dòng chảy của mạch nguồn thanh tịnh thiền của Như Lai đã khởi đầu tại đây. Mạch nguồn thanh tịnh này được 35 đời tổ nữa được phân chia như sau: - Ở nước Ấn Độ có 28 đời tổ. -Nước lớn phương đông có 5 đời tổ. -Nước nhỏ phương đông có 3 đời tổ, gọi là nước rồng. Đến đây mạch nguồn thanh tịnh thiền, bị lãng quên, mãi đến đời Mạt thượng pháp, ở tại đất rồng mới có người nhận lại được, người này cho pháp môn thanh tịnh thiền phổ biến đi năm châu.

3. Ông Ma Ha Ca Diếp, khi ông sắp tịch diệt, ông hãy truyền lại pháp môn này cho ông A Nan Đà làm tổ đời thứ 2. Như Lai dạy các ông như sau: Khi ông A Nan Đà nhận tổ vị thứ 2 phải đổi là Thiền Tông.

Vì sao phải đồi?

Vì pháp môn thanh tịnh thiền này, bắt đầu khởi dòng thiền của nó, tức nó được truyền theo tông pháp thiền rõ ràng. Lần đầu tiên Như lai truyền thiền thanh tịnh, người dự bao nhiêu cũng được, nhưng khi ông Ma Ha Ca Diếp truyền lại cho ông A Nan Đà, chỉ có ông A Nan Đà, ông Xá Lợi Phất và các đệ tử lớn của Như lai dự thôi. Vì sao chỉ có ông Xá Lợi Phất và các đệ tử lớn cũng như những cư sĩ hiểu được thanh tịnh thiền mới dự?

Vì ông Xá Lợi Phất đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh, đồng nghĩa ông đã được vượt hơn cả bí mật thiền tông, nhưng vì ông Xá lợi Phất chưa nhanh bằng ông Ma Ha Ca Diếp, hơn nữa ông Xá Lợi Phất đến ngày ông A Nan Đà nhận tổ vị thứ 2 ông Xá Lợi Phất đã trên 90 tuổi rồi, còn các đệ tử lớn cũng như những cư sĩ các vị này đã hiểu được căn bản của pháp môn thiền thanh tịnh. Nếu nói theo thanh tịnh thiền, các vị này chỉ giác ngộ yếu chỉ thiền tông thôi.

Vậy ngày trăng tròn tháng 2 này, như lai sẽ chính thức hành lễ truyền thiền thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp, vậy các ông mỗi người một việc no buổi lễ này cho chu đáo, ai lo việc gì cố gắng cho tốt.

Sáng ngày trăng tròn tháng 2, ban sáng ánh nắng mặt trời nắng gắt chói chang, nhưng khi mặt trời vừa nhô lên lưng chừng núi, cũng là lúc Đức Phật và các đệ tử của ngài, cũng như tất cả các ưu bà tắc ưu bà di tập họp đông đủ. Bất ngờ trên không trung mây ngũ sắc bao quanh núi Linh Sơn, làm bầu trời sáng rực và mát dịu.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc áo choàng lấp lánh ánh hào quang, từ từ bước lên lễ đài và nói: “Kính lạy Đức Phật cổ Nhiên Đăng và mười phương chư phật đã thành phật trước tôi. Hôm nay tại mặt bằng rộng lớn nơi núi Linh Sơn nơi cõi ta bà này. Tôi là Bồ Tát hộ minh, từ cung trời Đâu Suất, xuống trần gian này làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da, được đức vua và hoàng hậu đặt cho cái tên là Tất Đạt Đa, tôi tu đã đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, biết được 6 pháp môn tu nơi thế giới dục giới này, trong đó có 6 pháp môn tu theo vật lý, có kết quả theo chiều vật lý, một pháp môn tu phi vật lý, tức tu để được giác ngộ, dồi giải thoát ra khỏi thế giới dục giới này.

Ông Ma Ha Ca Diếp là đệ tử lớn của tôi, khi tôi kiểm thiền, ông đã đạt được bí mật thanh tịnh thiền, vì vậy hôm nay tại lễ đài nơi núi Linh Sơn nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, trước sự chứng minh của Đức Phật cổ Nhiên Đăng là vị sư phụ đã thọ ký cho tôi sẽ thành phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, cũng như hằng hà sa số chư phật mười phương, tức những vị đã thành phật trước tôi từ vô lượng kiếp trước.

Hôm nay tôi đã hoàn thành dạy 6 pháp môn tu mà các vị phật xưa đã dạy, vì còn một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ nhập Niết Bàn để trở về nguồn cội của chính mình, cũng như các vị trước, vị phật nào trước khi rời thế giới vật lý này đều phải truyền thiền thanh tịnh lại cho các đệ tử nào đạt được bí mật thanh tịnh thiền, để người đó làm tổ sư đời thứ nhất.

Hôm nay nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi tôi kiểm thiền ông Ma Ha Ca Diếp là người đầu tiên nhận được chánh pháp nhãn tạng Niết Bàn diệt tâm, là pháp môn mầu nhiệm không truyền theo kinh điển thông thường, mà phải truyền theo dòng riêng của nó. Do vậy hôm nay tôi kính trình lên Đức Phật cổ Nhiên Đăng cũng như vị phật quá khứ mười phương. Ông Ma Ha Ca DIếp là người đã đạt được bí mật thanh tịnh thiền, có làm kệ nói lên chỗ chân thật những thứ trong bể tánh thanh tịnh phật tánh. Nên hôm nay tôi làm lễ truyền thiền thanh tịnh này. Vậy kính xin Phật Nhiên Đăng và mười phương chư phật chứng minh cho tôi.

Trước khi hành lễ truyền thiền thanh tịnh tôi và các vị có mặt cùng: Dâng hương: “Khói hương bay khắp bầu trời xanh/ Rốt ráo tâm tôi bổn nguyện lành/ Trên khói hương này chư phật ngự/ Tôi xin hành lễ truyền thiền này”

Đức Phật vừa đọc xong 53 câu kệ truyền thiền thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp. Trên hư không, nhạc trời đồng loạt đánh lên. Cùng lúc tiếng pháp của Mười Phương Chư Phật đồng nói vang trùm khắp: - Chúng tôi là các vị Phật xưa, chúc mừng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nay đã truyền xong pháp môn thiền Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp.

Và các Ngài đồng vang nói: “Hạnh phúc thay! Thế giới Nam Diêm Phù Đề này đã có người nhận được chánh pháp thiền thanh tịnh! Hạnh phúc thay! Pháp môn thiền Thanh tịnh bắt đầu lưu hành nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này!Hạnh phúc thay! Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền xong pháp môn thanh tịnh thiền nơi thế giới ta bà này!” 

Diệu Minh (st)
Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Luật lệ thua thời thế

Luật lệ thua thời thế

(PLVN) - Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) vừa mới có động thái không chỉ xưa nay chưa từng có mà còn rất có thể làm thay đổi rất cơ bản bản chất của liên minh này...

Đọc thêm

Ninh Thuận: “Né” thông tin báo chí việc chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp hai lần dùng “vũ lực” lấy đất của người dân?

Ninh Thuận: “Né” thông tin báo chí việc chính quyền làm ngơ cho doanh nghiệp hai lần dùng “vũ lực” lấy đất của người dân?
(PLVN) - Trước sự việc người dân bị hành hung khi có tranh chấp về đất đai với doanh nghiệp phát triển dự án điện mặt trời, lẽ ra chính quyền tỉnh Ninh Thuận cần quan tâm giải quyết nhưng UBND tỉnh Ninh Thuận tỏ ra "vô cảm", không trả lời phóng viên bằng bất cứ hình thức nào về những thông tin được phản ánh trên địa bàn.

Có một… “chú chó đen” trong tâm hồn

Có một… “chú chó đen” trong tâm hồn
(PLVN) - Rất nhiều đứa trẻ, nhìn thì hạnh phúc bởi sự đủ đầy về vật chất, chăm nom của gia đình, nhưng đằng sau đó là cả một khoảng tối tâm hồn, nơi mà trẻ nhiều tổn thương, cô đơn và lạc lối…

Khi người yêu tôi khóc…

Khi người yêu tôi khóc…
(PLVN) - Truyền thuyết kể rằng, khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau. Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào, đó là điểm yếu duy nhất của họ…
Loading...
Những “bữa tiệc” tinh thần ý nghĩa đón chào Tết Thiếu nhi

Những “bữa tiệc” tinh thần ý nghĩa đón chào Tết Thiếu nhi

(PLVN) - Nhân dịp Tết Thiếu nhi, nhiều chương trình dành cho thiếu nhi như: kịch, xiếc, ca múa nhạc được các nhà hát rộn ràng cho ra mắt phục vụ khán giả nhí. Cũng nhân dịp này, 3000 vé sẽ được Nhà hát Tuổi trẻ tặng cho con em các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Hà Nội. 

Khi tụi nhỏ tất bật “gánh” giấc mơ của cha mẹ

Khi tụi nhỏ tất bật “gánh” giấc mơ của cha mẹ
(PLVN) - Những đứa trẻ ấy, nhìn vào thì rất sung sướng, đủ đầy vật chất, được cha mẹ lo lắng, bảo bọc. Thế nhưng, không mấy ai biết đằng sau đó là những áp lực vô hình đang đè nặng. Bởi giấc mơ các bậc sinh thành quá lớn, đặt lên vai những đứa trẻ bé bỏng...

Nhiều trẻ mơ hồ trước… nguy cơ bị lạm dụng tình dục

Nhiều trẻ mơ hồ trước… nguy cơ bị lạm dụng tình dục
(PLVN) - Một cô cháu gái bị người chú để ý quá mức tới cơ thể. Một cô bé bị các anh học cùng trường đón đường trêu chọc, đụng chạm. Một cậu bé nhờ anh hàng xóm giảng bài nhưng thường xuyên bị anh ta “vô tình” chạm vào “vùng nhạy cảm” trên cơ thể... Đây chính là sự khởi đầu của nạn lạm dụng tình dục. Thế nhưng, hiện không ít thanh thiếu niên, trẻ em không hề biết “sự khởi đầu” thú tính này...

Cẩn thận 101 nguyên nhân gây thương vong cho trẻ ngày hè

Cẩn thận 101 nguyên nhân gây thương vong cho trẻ ngày hè
(PLVN) - Những ngày hè, số lượng trẻ đến cấp cứu vì đuối nước, bỏng, thậm chí là rắn, bọ cạp cắn, ngã từ trên tòa nhà cao tầng, ngộ độc thức ăn, tai nạn giao thông…  nhiều hơn. Hàng ngàn đứa trẻ bị cướp đi sinh mạng, thương vong vì tai nạn thương tích mỗi năm khiến dư luận bàng hoàng, nhức nhối và gây nên nỗi đau tột độ của các gia đình nạn nhân.
Phú Thọ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Phú Thọ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

(PLVN) - Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QQĐ-TTg, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn.

Những ông bố, bà mẹ ác hơn hổ dữ

Những ông bố, bà mẹ ác hơn hổ dữ
(PLVN) - Đánh bầm tím khắp người, gí sắt nóng vào mặt, đánh đến nứt sọ não, gãy xương sườn, thậm chí tử vong… đây là những hành động tàn bạo của một số cha mẹ trút lên người những đứa trẻ tội nghiệp khiến dư luận rùng mình căm phẫn và xót xa. 

Đứa trẻ buộc phải ra tòa để tìm lại sự bình yên cho chính mình

Đứa trẻ buộc phải ra tòa để tìm lại sự bình yên cho chính mình
(PLVN) - Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, K từng có một gia đình đầy đủ cha mẹ. Nhưng rồi người lớn không thể ở được với nhau, chị em K buộc phải chia lìa.  K ở với cha, chị gái ở với mẹ. Sống cùng cha, những tháng ngày bình yên của cậu bé đã bị chính đấng sinh thành tước mất. Để đến ngày hôm nay cậu bé buộc phải ra tòa để đi tìm lại sự yên bình cho chính mình. 

Việt Nam đồng hành cùng bộ luật quốc tế cho trẻ em

Việt Nam đồng hành cùng bộ luật quốc tế cho trẻ em
(PLVN) - Ba mươi mốt năm trước, vào năm 1989, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết mang tính lịch sử cho trẻ em bằng việc thông qua Công ước Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em - một bộ luật quốc tế cho trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em vào năm 1990. 
Một tháng thế giới có thêm hơn 3 triệu người nhiễm virus corona

Một tháng thế giới có thêm hơn 3 triệu người nhiễm virus corona

(PLVN) - Số lượng các trường hợp nhiễm virus corona mới đã vượt qua 6 triệu trên toàn thế giới, theo ước tính của TASS dựa trên các tuyên bố chính thức của chính phủ cùng với các kết luận của các chuyên gia và giới truyền thông ở các nước bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Lời hồi đáp thanh xuân

Lời hồi đáp thanh xuân
(PLVN) - “Rồi ngày nào đó tuổi thanh xuân tươi đẹp này cũng sẽ rời xa/Tựa như những cánh hoa chớm nở rồi cũng sẽ tàn phai/Tuổi trẻ của tôi trôi qua mỗi đêm trăng/Giống như một bản tình ca đượm buồn/Tôi đưa tay cố giữ lại những tháng ngày đang trôi đi/Thời gian đã qua đi như thế/Tôi sẽ tha thứ cho ai đó bỏ tôi lại một mình/ Nhưng cả thời gian cũng dần rời bỏ tôi”… 

Chuyện của mỗi nhà?

Chuyện của mỗi nhà?
(PLVN) - Một cặp vợ chồng mãi mãi là vợ chồng son, không phải vì họ không thể sinh con, mà đơn giản chỉ vì họ không thích đẻ. Chuyện đó giờ đây không còn hiếm và xa lạ trong xã hội nữa. Hay nói cách khác, đẻ hay không là chuyện của mỗi nhà và pháp luật tiến tới cũng sẽ tôn trọng sự quyết định về con cái của mỗi cặp vợ chồng…
Hãy để lòng trắc ẩn thức tỉnh những yêu thương

Hãy để lòng trắc ẩn thức tỉnh những yêu thương

(PLVN) - Những ngày này là những ám ảnh, bàng hoàng khi có hai em nhỏ đã mãi mãi ra đi trên sân trường: Một nam sinh lớp 9 bị điện giật khi nhận lệnh chặt cây đổ ở Hải Dương và một bé trai 12 tuổi tử nạn bởi phượng đổ trong buổi sáng định mệnh 26/5. Cùng với đó, là sự việc đau lòng khi người lớn mải mê đổ lỗi tìm nguyên cớ, mà phớt lờ những tổn thương quá lớn của cô bé 7 tuổi đứng ngoài cổng trường…

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬