Vững bước trên chặng đường mới

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2005-2010 trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đã tác động trực tiếp đến hoạt động của Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam.  

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2005-2010 trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, đã tác động trực tiếp đến hoạt động của Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam.

Công trình do Tổng Công ty thi công.
Công trình do Tổng Công ty thi công.

Ngoài những khó khăn do tính đặc thù của ngành như phân tán, lưu động, làm việc ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thi công, còn có sự cạnh tranh quyết liệt trong ngành xây lắp, trong hoạt động du lịch – dịch vụ, thời tiết khắc nghiệt, lụt bão thường xuyên... Đặc biệt, giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho thi công như sắt thép, xi-măng, xăng dầu tăng đột biến. Trong lúc lãi suất cho vay của các ngân hàng tăng cao và việc Chính phủ quy định chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm chống lạm phát làm cho nguồn vốn phục vụ thi công gặp nhiều khó khăn, nhất là một số dự án lớn, do đó Tổng Công ty phải tạm dừng hoặc chuyển nhượng cho các đối tác có khả năng.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai nhiều dự án lớn, nhất là trong sơ đồ giai đoạn 4 phát triển điện trong cả nước, việc mở rộng các hệ thống lưới điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 200kV đến 500kV, hệ thống lưới điện nông thôn, thủy điện và hệ thống giao thông đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh các hoạt động trong ngành Du lịch, dịch vụ… đã tạo cơ hội cho Tổng Công ty tham gia, trúng thầu nhiều công trình có giá trị, góp phần giải quyết việc làm, tăng doanh thu, lợi nhuận và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động.

Lãnh đạo Tổng Công ty làm việc với đoàn đại biểu Trung ương liên hiệp Công đoàn Lào.
Lãnh đạo Tổng Công ty làm việc với đoàn đại biểu Trung ương liên hiệp Công đoàn Lào.

Với bề dày kinh nghiệm và truyền thống đoàn kết trên 20 năm, với tinh thần lao động sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, Đảng bộ đã lãnh đạo 25 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (trên 400 đảng viên), các đoàn thể quần chúng; tham gia, phối hợp cùng với HĐQT, Ban Giám đốc Tổng Công ty đề ra các mục tiêu, giải pháp cho từng thời kỳ nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong đó, tập trung nhất là có các giải pháp để nâng cao năng lực và hiệu quả SXKD; tìm kiếm việc làm, nâng cao đời sống của người lao động. Đặc biệt là chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tình thế nhằm khắc phục khó khăn về nguồn vốn, chuyển giao các dự án không có khả năng để tập trung nguồn vốn SXKD có hiệu quả. Giữ vững nội bộ đoàn kết và chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, gương mẫu đi đầu để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập noi theo.

Một số công trình do Tổng Công ty thi công.

Một số công trình do Tổng Công ty thi công.

Để đáp ứng với nhiệm vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, Đảng bộ chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục thực hiện định hướng chiến lược cho cả thời kỳ 2001-2010, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình lớn: Chương trình hiện đại hóa doanh nghiệp, Chương trình nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng các chiến lược về thị trường, công tác đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân; tiếp tục hoàn thiện một số cơ chế phù hợp với mô hình quản lý mới trong cả Tổ hợp, công ty mẹ - công ty con cổ phần.

Toàn đơn vị đẩy mạnh tiến độ thi công và hoàn thành đóng điện bàn giao nhiều công trình đường dây và trạm bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn, góp phần tích cực vào công cuộc CNH - HĐH đất nước. Trong đó một số công trình lớn có giá trị về kinh tế và có ý nghĩa chính trị sâu sắc như: đường dây 500kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh, Hà Tĩnh - Thường Tín, Quảng Ninh - Thường Tín và Ninh Bình - Nho Quan, Rạch Giá - Cà Mau; đường dây 220kV Ô Môn - Thốt Nốt và Trạm 500kV Ô Môn; đường dây 220kV Vinh - Bản Lả...

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao năng lực đáp ứng với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong cơ chế mới, Đảng bộ tập trung chỉ đạo các cấp tăng cường đầu tư chiều sâu, nhất là các trang thiết bị kỹ thuật, xe máy, dụng cụ chuyên dùng hiện đại. Cụ thể, đã đầu tư mở rộng một số hạng mục dây chuyền kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng tại Công ty CP Chế tạo kết cấu thép VNECO SSM - Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng điện Mê Ca VNECO tại thành phố Hồ Chí Minh, dây chuyền quay cột bê-tông ly tâm dự ứng lực tại Công ty CP Xây dựng điện VNECO8...

 

Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có hoạt động du lịch - dịch vụ tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng quảng bá, tiếp thị, xem đây là một mũi nhọn nhằm giải quyết việc làm, tăng doanh thu cho Tổ hợp. Công tác quản lý trên các mặt kế hoạch, kỹ thuật, vật tư, tài chính và công tác tổ chức-nhân sự được chỉ đạo thường xuyên. Xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động, bảo đảm cho các đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như Chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, sử dụng mảng tin học vào công tác quản lý tổ chức, nhân sự, tài chính…, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV, nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm, hạn chế đến mức thấp những sai sót xảy ra. Nhìn chung, từ khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp đến nay đã tạo cho Tổng Công ty, các đơn vị thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động đổi mới trong cách làm, khắc phục tình trạng tập trung bao cấp, ỷ lại cấp trên. Mọi hoạt động SXKD đều được gắn kết với nhau bằng cơ chế vốn linh hoạt và các lợi ích kinh tế trên cơ sở hợp đồng kinh tế giữa công ty mẹ và các công ty con. Hầu hết các đơn vị hàng năm đều đạt giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, vốn điều lệ ở mức tăng trưởng, thu nhập, đời sống của người lao động được nâng lên, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Theo đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy Tổng Công ty, những kết quả trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ, tập thể các cấp ủy chi bộ, đảng bộ bộ phận đã có sự đoàn kết nhất trí cao, luôn đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành. Đó còn là thắng lợi của sự đoàn kết nhất trí, sự phối hợp nhịp nhàng giữa tập thể Cấp ủy với HĐQT, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp; biết tranh thủ và chớp thời cơ khi có đủ điều kiện, biết tôn trọng, lắng nghe và cộng đồng trách nhiệm.

Bên cạnh đó là sự thể hiện ý thức trách nhiệm cao, sự cần cù không ngại khó khăn, gian khổ của cán bộ, đảng viên, CNV. Đặc biệt, Tổng Công ty đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý SXKD và đầu tư thích hợp các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ thi công chuyên dùng hiện đại tạo ra năng suất lao động cao hơn, đẩy nhanh tiến độ trên các công trình. Đảng ủy đã triển khai Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng nhận thức sâu sắc, học tập và làm theo, từng bước hạn chế nhược điểm, phát huy những yếu tố tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Qua nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng ủy đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đi đúng định hướng, góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNV. Củng cố, kiện toàn bộ máy cấp ủy, chính quyền, đoàn thể quần chúng các cấp kịp thời, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Gắn trách nhiệm với quyền lợi hài hòa, dân chủ đi đôi với công bằng xã hội.

Bố trí đúng người, đúng việc và có chế độ khen chê kịp thời. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Đảng ủy Tổng Công ty, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy. Sự phối hợp, tham gia có hiệu quả giữa cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trong thực hành quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, trong giáo dục chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chăm lo vun đắp và giữ gìn đoàn kết nội bộ, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình; tạo được niềm tin yêu thực sự trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

5 năm qua, một chặng đường đầy khó khăn và thách thức, tuy nhiên, vượt lên khó khăn, gian khổ bằng sức mạnh đoàn kết, ý chí quyết tâm và tinh thần tự lực, sáng tạo, Đảng bộ Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII đã đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Tổng Công ty lãnh đạo toàn đơn vị tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII,  nhiệm kỳ 2010-2015.

XUÂN THÀNH

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.