Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nói về Báo Pháp luật Việt Nam

(PLVN) - Gửi trọn tình cảm, niềm tin vững chắc đối với Báo PLVN, cán bộ và công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) luôn mong muốn Báo PLVN tiếp tục phát huy thành tựu, năng động, sáng tạo hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ, Ngành, nhất là trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng; hoàn thiện thể chế, giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của người dân, doanh nghiệp…
Báo PLVN thường xuyên phối hợp với Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các buổi Tọa đàm trực tuyến về các vấn đề pháp lý mà bạn đọc quan tâm Báo PLVN thường xuyên phối hợp với Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các buổi Tọa đàm trực tuyến về các vấn đề pháp lý mà bạn đọc quan tâm

Vượt qua khó khăn, thách thức và vươn lên mạnh mẽ

35 năm xây dựng và trưởng thành của Báo PLVN là một chặng đường đầy khó khăn, thách thức với việc hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về việc đưa nền pháp luật, tư pháp đến gần dân hơn.

Quá trình phát triển của Báo là một minh chứng sống động về sự đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc, vừa có sự thận trọng cần thiết trong tư duy chính trị - pháp lý vừa có những bứt phá trong cách làm báo, ra báo của những người cầm bút trong bối cảnh cải cách pháp luật và cải cách tư pháp thời kỳ quá độ, khi cái cũ chưa mất đi, cái mới chưa định hình vững chắc. 

Với việc ra số báo đầu tiên, từ một bộ phận của Vụ Tuyên truyền giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật thường thức đã tách ra thành đơn vị độc lập, được trao sứ mệnh vinh quang, trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, rồi vươn lên với tên gọi đầy tự hào – Báo PLVN, khi mới 17 tuổi căng đầy sức sống (năm 2002). 

Báo PLVN đã trở thành tờ báo có số lượng ấn phẩm đa dạng (báo in, báo điện tử, truyền hình pháp luật…) và có nhiều bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước. Việc đa dạng, phong phú các ấn phẩm cũng đồng nghĩa với sự lan tỏa rộng rãi trong công chúng bạn đọc tư tưởng, triết lý mà người làm báo PLVN đã lựa chọn. 

Cầu nối gần gũi, hữu ích, thiết thực, gắn kết cuộc sống với pháp luật

Với vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, hoạt động của các Báo, Tạp chí ngành Tư pháp đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), phục vụ kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật trong nhân dân; tăng cường phát huy dân chủ và pháp chế XHCN  tuyên truyền có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cải cách hành chính Nhà nước, đặc biệt là cuộc vận động cải cách tư pháp, cải cách thể chế hiện nay.

Thời gian qua, Báo PLVN đã cùng toàn ngành Tư pháp bước vào giai đoạn phát triển mới với việc triển khai các chiến lược của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp. Cùng với sự vươn lên của ngành Tư pháp, Báo PLVN với cách nghĩ mới, cách làm mới đã phát huy tốt vai trò trong việc thông tin, tuyên truyền cũng như huy động sự tham gia của toàn xã hội vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Các ấn phẩm, bài viết của Báo cơ bản đã phản ánh chân thực, sinh động và ngày càng đi vào chiều sâu, có hệ thống về các sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước, về những đóng góp thiết thực của cải cách thể chế ở tầm vĩ mô cũng như những tác động tích cực, cụ thể của cải cách tư pháp, cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế. 

Báo đã thông tin kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là những vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở bám sát thực tế đời sống xã hội, Báo cũng đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó kiến nghị, góp phần bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chú trọng phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Bộ, Ngành. 

Đặc biệt gần đây, Báo đã có những đổi mới đáng ghi nhận, thể hiện rõ nét nhất trong việc đề xuất và đã tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình Chung tay xóa nghèo pháp luật hướng về biên giới, biển đảo; Cuộc  thi viết Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân “Thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững”; Chương trình truyền thống Tri ân miền Trung “Những chuyến đi bồi đắp tâm hồn”; thực hiện bình chọn hãng luật và luật sư của năm… 

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nói về Báo Pháp luật Việt Nam ảnh 1
 

Gửi trọn tình cảm, niềm tin vững chắc đối với Báo

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền, đẩy mạnh cải cách pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nhiệm vụ của ngành Tư pháp ngày càng được mở rộng và khó khăn, phức tạp. Báo PLVN - tờ báo chính thống của ngành Tư pháp có vai trò hết sức quan trọng trong việc thông tin, phản ánh và định hướng dư luận, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ, Ngành, nhất là trong việc hoàn thiện thể chế giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của người dân, doanh nghiệp. 

Công tác PBGDPL nói chung, hoạt động của Báo PLVN nói riêng đứng trước cơ hội và trách nhiệm lớn trong việc thông tin, phổ biến kịp thời đến các tầng lớp nhân dân Việt Nam về quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật theo đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp. Báo PLVN tiếp tục đứng trước những cơ hội mới, trách nhiệm mới lớn lao, nhưng cũng đầy thách thức.

Với truyền thống 35 năm xây dựng và trưởng thành, tin rằng Báo PLVN tiếp tục là chỗ dựa pháp lý tin cậy cho bạn đọc, người dân và doanh nghiệp, mãi giữ vững “bút sắc, lòng trong, phò chính, trừ tà”, xứng đáng là tiếng nói của Bộ, ngành Tư pháp đang chuyển mình trong công cuộc cải cách pháp luật và cải cách tư pháp vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

T.H
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý
(PLVN) -Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), Chính phủ đã đưa TGPL lồng ghép vào các chương trình xóa đói giảm nghèo để ưu tiên huy động nguồn lực cho công tác này. Tuy nhiên, kinh phí dành cho hoạt động này vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đề nghị có cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ pháp chế

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) đưa ra tại phiên họp của Quốc hội, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ngày 25/7.