VKSND tỉnh Quảng Nam: Nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo động lực cho phong trào TĐKT

Đoàn công tác Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương làm việc với VKSND tỉnh Quảng Nam.
Đoàn công tác Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương làm việc với VKSND tỉnh Quảng Nam.
(PLVN) - Ngày 12/10, Đoàn công tác Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, đã làm việc với Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Nam.

Để xảy ra vi phạm, người đứng đầu không được bình xét thi đua

Theo báo cáo của VKSND tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm, đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và ban hành Kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động toàn Ngành triển khai thực hiện. Tại buổi làm việc, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam Trần Hoài Nam đã nhấn mạnh người đứng đầu các đơn vị phải tăng cường trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác, nếu đơn vị nào chất lượng công tác chưa cao, để xảy ra oan, sai; có công chức, Kiểm sát viên vi phạm, người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tỉnh. Người đứng đầu cũng như tập thể đơn vị đó không được bình xét thành tích thi đua cao trong năm.

Trong năm, ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam đã tổ chức phát động và VKSND tỉnh Quảng Nam đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; 29 đơn vị trực thuộc đăng ký danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó có 14 đơn vị đăng ký “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”; 122 đồng chí đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 160 đồng chí đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Nam chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác TĐKT

Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Nam chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác TĐKT

Năm 2022, ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo đợt do Trung ương, địa phương và VKSND tối cao phát động, lấy phong trào thi đua làm động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;

Nổi bật, phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, VKSND tỉnh Quảng Nam đã tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định Chính phủ, địa phương và của Ngành; chủ động làm việc với Trung tâm phòng chống dịch và kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam khẩn trương tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho công chức, người lao động trong thời gian sớm nhất để công chức, người lao động vừa thực hiện tốt công tác chuyên môn vừa thực hiện tốt phòng chống dịch; tổ chức test nhanh cho công chức, người lao động vào mỗi sáng Thứ 2 hàng tuần.

Xác định các Trại giam là nơi tiềm ẩn nguy cơ dễ lây lan dịch bệnh, vì vậy, căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Viện đã ban hành văn bản để cùng phối hợp với các Trại triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: đề nghị tổ chức cho CBCS trực chiến 100% quân số trong thời gian dịch bùng phát phức tạp trên địa bàn tỉnh, thành lập tổ y tế thường xuyên giám sát dịch bệnh tại cổng đối với tất cả mọi người đến các Trại làm việc, bố trí khu giam cách ly đối với số phạm nhân mới vào Trại, đề xuất Trại thiết kế bàn làm việc có vách ngăn và kính chắn giọt bắn (cho cả cán bộ tố tụng và người bị tạm giữ, tạm giam) để phục vụ cho cán bộ làm việc với người bị tạm giữ, tạm giam.

Thành viên Đoàn công tác góp ý công tác TĐKT với VKSND tỉnh Quảng Nam

Thành viên Đoàn công tác góp ý công tác TĐKT với VKSND tỉnh Quảng Nam

Đại diện Kiểm toán Nhà nước chia sẻ kinh nghiệm để công tác TĐKT đơn vị Quảng Nam đạt nhiều kết quả như mong muốn

Đại diện Kiểm toán Nhà nước chia sẻ kinh nghiệm để công tác TĐKT đơn vị Quảng Nam đạt nhiều kết quả như mong muốn

Phối hợp cùng với cơ quan chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không bị bất ngờ trong mọi tình huống, đấu tranh với các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây rối, chống phá.

Bên cạnh việc tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua nêu trên, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh Quảng Nam còn phát động phong trào thi đua “Nâng cao kỹ năng soạn thảo các văn bản hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam”.

Tìm ra những kinh nghiệm hay, khen thưởng đúng mức

Ngoài yếu tố khách quan, minh bạch, công tác khen thưởng cũng được VKSND tỉnh Quảng Nam đảm bảo tính kịp thời. Đối tượng được khen thưởng, lĩnh vực được khen thưởng được mở rộng và ưu tiên cho công chức và người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, không giới hạn ở các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ mà những tập thể, cá nhân lập thành tích trong các phong trào thi đua như thể dục, thể thao, văn nghệ hay các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên... đều được xét khen thưởng. Công tác khen thưởng được thực hiện có nền nếp, đáp ứng được yêu cầu phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng khen thưởng được nâng lên và có sự chuyển biến rõ nét.

Đại diện Bộ Tư pháp đặt câu hỏi về các chỉ tiêu khen thưởng trong phong trào TĐKT của VKSND tỉnh Quảng Nam

Đại diện Bộ Tư pháp đặt câu hỏi về các chỉ tiêu khen thưởng trong phong trào TĐKT của VKSND tỉnh Quảng Nam

Ngoài ra, nhận thức đúng vị trí, vai trò của phong trào thi đua đối với việc xây dựng đơn vị và con người vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, Viện trưởng VKSND tỉnh đã chỉ đạo quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; coi đây là biện pháp quan trọng tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào. Để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả hoạt động thi đua, khen thưởng cũng như thực hiện quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam, VKSND tỉnh Quảng Nam đã thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kiện toàn Hội đồng khi có sự thay đổi về nhân sự.

Kết thúc mỗi đợt thi đua đều có tiến hành sơ kết, đánh giá biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, nhiều cá nhân tiêu biểu tạo nên sự lan toả trong toàn Ngành, qua đó thu hút đông đảo công chức, người lao động tích cực hưởng ứng, ra sức thi đua lập nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, góp phần phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Vấn đề mấu chốt trong công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua là đúc rút tìm ra những kinh nghiệm hay, chọn được tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc, đồng thời khen thưởng đúng mức để động viên công chức, người lao động phấn đấu thực hiện tích cực hơn nữa.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ thi đua- Khen thưởng (Bộ Tư pháp), kết quả công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Nam thời gian qua có nhiều sáng kiến, cách làm hay. Tuy nhiên, bà Nga cũng chia sẻ khó khăn, vướng mắc như hiện nay, công tác thi đua, khen thưởng của VKSND tỉnh Quảng Nam chưa có công chức chuyên trách, chỉ có công chức kiêm nhiệm nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào.

Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng và Đoàn công tác ghi nhận kiến nghị của VKSND tỉnh Quảng Nam.

Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng và Đoàn công tác ghi nhận kiến nghị của VKSND tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng và Đoàn công tác cũng ghi nhận kiến nghị của VKSND tỉnh Quảng Nam mong muốn các cơ quan Trung ương quan tâm, sửa đổi các quy định về xét sáng kiến ngành để tạo điều kiện cho các cá nhân đạt được các danh hiệu thi đua cao. Đơn cử như, quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng cũng như những quy định của Ngành liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng quy định cá nhân để được xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ngành”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” phải đảm bảo điều kiện “có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đem lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn Ngành, được Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, công nhận…”, gây khó khăn cho các cá nhân đã có sự nỗ lực, phấn đấu, đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác nhưng không được xét tặng danh hiệu nêu trên, nhất là các cá nhân công tác ở cấp huyện do hầu hết sáng kiến chỉ dừng lại ở cấp sáng kiến cơ sở, phạm vi áp dụng hẹp, chủ yếu áp dụng được ở địa phương.

Đọc thêm

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng

Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng
(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), hôm qua (18/06), Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tạo đàm với 2 chuyên đề: Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về các vấn đề an ninh đối ngoại và Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú

An Giang: Nhiều mô hình hay, cách làm mới của Tư pháp Châu Phú
(PLVN) -  Ngoài những công việc “truyền thống” được giao, Tư pháp Châu Phú (tỉnh An Giang) luôn nỗ lực hoàn thành những công việc được lãnh đạo địa phương giao. Từ đó khẳng định vị thế và tầm quan trọng của công tác tư pháp đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, ngành tư pháp Châu Phú luôn có cách làm hay, mô hình mới, nâng cao hiệu quả công tác.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đăng ký bảo đảm tài sản đất đai tại TP Hồ Chí Minh

Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 17-18/6
(PLVN) -  Ngày 17/6/2024, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị “Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” do Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức tại Việt Nam (Dự án GIZ) tổ chức.

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa: Thượng tôn pháp luật, tất cả vì lợi ích khách hàng

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa xây dựng “thương hiệu” bằng sự nhiệt tình, chu đáo, chặt chẽ pháp lý.
(PLVN) - “Chúng tôi luôn lấy sự nhiệt tình, chu đáo, đảm bảo chặt chẽ pháp lý để xây dựng, giữ vững niềm tin của khách hàng dành cho đơn vị - một “thương hiệu” đã trở thành truyền thống và khẳng định vị thế của mình trong suốt những năm qua” , Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Quảng Bình: Bồi dưỡng kiến thức về giám định tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về giám định tư pháp. Ảnh: Nguyên Phong
(PLVN) - Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về giám định tư pháp là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng cũng như nhu cầu xã hội về giám định tư pháp.

An Giang tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý cho luật sư, tư vấn viên, trợ giúp viên

An Giang tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý cho luật sư, tư vấn viên, trợ giúp viên
(PLVN) -  Ngày 13/6, Sở Tư pháp tỉnh An Giang phối hợp Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho luật sư và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024. Hội nghị có 100 đại biểu là luật  sư, tư vấn viên, trợ giúp viên pháp lý tham gia.

Thanh Hóa tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Báo TH)
(PLVN) - Sáng 12/6, Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); đồng thời cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Cần Thơ: Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho Đoàn viên Thanh niên và học sinh, sinh viên

Cần Thơ: Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho Đoàn viên Thanh niên và học sinh, sinh viên
(PLVN) -  Ngày 4/6, ông Lê Việt Sĩ – Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) học sinh, sinh viên (HSSV)” trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2024. Thành viên Ban Tổ chức có lãnh đạo nhiều Sở, Ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Hoạt động tư pháp với người chưa thành niên: Cần quan tâm đến nhạy cảm giới

Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dưới góc độ giới với dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên. (Nguồn: PV)
(PLVN) - Thực tế đã và đang cho thấy, người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất, tình cảm, nhận thức dẫn tới thiếu kiến thức xã hội, pháp luật, khó kiểm soát cảm xúc, hạn chế trong việc bảo vệ bản thân, phòng, tránh rủi ro và các hành vi nguy hiểm... Đây là nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội nên cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, nhất là trong hoạt động tư pháp.

Bạc Liêu: Hơn 200 Tổ trưởng, Hòa giải viên tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Bạc Liêu: Hơn 200 Tổ trưởng, Hòa giải viên tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở
(PLVN) - Nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở, ngày 29/5, tại Huyện ủy Hòa Bình, Sở Tư pháp Bạc Liêu phối hợp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hòa Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở.

Hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính của Tư pháp Đồng Tháp

Hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính của Tư pháp Đồng Tháp
(PLVN) -  Thời gian qua, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp có nhiều giải pháp tích cực đẩy mạnh hiệu quả và chất lượng công tác Cải cách hành chính (CCHC). Nổi bật là giảm thủ tục, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Từ đó, góp phần giảm nhẹ “gánh nặng” về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Anh
(PLVN) - Sáng 24/5, đoàn công tác Tổng Cục THADS do ông Nguyễn Văn Sơn-Phó Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với Cục THADS Hà Tĩnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS và triển khai thực hiện văn bản số 693-CV/BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(PLVN) -  Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL của Bộ Chính trị khóa XIII khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.