Thanh tra Quảng Nam lấy phong trào thi đua làm động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành

 Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (Bộ Tư pháp) dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với Thanh tra tỉnh Quảng Nam.
Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (Bộ Tư pháp) dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với Thanh tra tỉnh Quảng Nam.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/10, Đoàn công tác Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (Bộ Tư pháp) dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, thông qua Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và Kế hoạch của Thanh tra tỉnh về tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2022, Thanh tra tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới” theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 2022 và Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và Kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Thanh tra Quảng Nam lấy phong trào thi đua làm động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành ảnh 1

Đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam báo cáo công tác TĐKT năm 2022 của đơn vị

Để phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng của ngành đi vào chiều sâu và có sức lan toả, thực hiện tốt phong trào thi đua nêu trên, lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là đề ra các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo đợt do Trung ương, địa phương và Thanh tra Chính phủ phát động, lấy phong trào thi đua làm động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đơn vị triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025.

Thanh tra Quảng Nam lấy phong trào thi đua làm động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành ảnh 2

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đóng góp y kiến về công tác TĐKT của địa phương với Đoàn công tác

Năm 2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức phát động và phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đăng ký hình thức khen thưởng: Bằng khen Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, đã thực hiện tốt việc đăng ký thi đua xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022; cơ quan đạt chuẩn về văn hóa; đăng ký thi đua với Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải Miền Trung. Các phòng Nghiệp vụ, Văn phòng, các cụm thi đua thuộc Thanh tra tỉnh đã ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2022, có 100% công chức, người lao động đã đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Khen thưởng là động lực

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: hưởng ứng phong trào thi đua, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo trong ngành triển khai thực hiện các phong trào thi đua nêu trên gắn với hoạt động thanh tra, hỗ trợ, giúp đỡ, an sinh xã hội, như: tặng 7 suất quà cho học sinh nghèo, khó khăn xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My; tiếp tục chăm sóc, phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia hiến máu nhân đạo tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam với 2 đơn vị máu và tham gia đóng góp ủng hộ đầy đủ các quỹ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo….; phối hợp với Cụm thi đua các cơ quan Tham mưu I thuộc UBND tỉnh tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo, khó khăn ở xã Ba, huyện Đông Giang...

Thanh tra Quảng Nam lấy phong trào thi đua làm động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Tố Nga phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, Chi Đoàn Thanh niên cơ quan đã tham gia cùng Khối thi đua Đảng - đoàn thể - nội chính thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện “Tri thức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang với nhiều hoạt động như tuyên truyền pháp luật, chuyển đổi số; khám bệnh, phát thuốc cho 100 người dân; phối hợp Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh khai giảng lớp nghề hàn điện cho thanh niên; thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời; tặng cây giống cho thanh niên, tặng 30 suất quà cho thiếu nhi (400 nghìn đồng/suất)...với tổng kinh phí gần 21.000.000 đồng. Tiếp tục chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-TTT ngày 15/9/2022 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Xác định khen thưởng là động lực để tập thể, cá nhân trong ngành thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành đăng ký thi đua để có động lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm đạt được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký.

Năm 2022, Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc (đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các cơ quan Tham mưu I thuộc UBND tỉnh), Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; hiên nay, đang trình Thanh tra Chính phủ xem xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho 08 cá nhân; đề nghị công nhận 03 sáng kiến cấp tỉnh cho 06 cá nhân. Việc xét đề nghị khen thưởng và hiệp y cho ý kiến đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng đảm bảo về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng. Công tác bình xét thi đua, khen thưởng luôn kịp thời, khách quan, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; đáp ứng được yêu cầu phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng khen thưởng được nâng lên và có sự chuyển biến rõ nét. Do đó, thời gian qua không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến việc xét khen thưởng.

Thanh tra Quảng Nam lấy phong trào thi đua làm động lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành ảnh 4

Thành viên Đoàn Công tác đóng góp ý kiến về xây dựng phong trào TĐKT với đơn vị tỉnh Quảng Nam

Bên cạnh thuận lợi, trong các năm qua, Thanh tra Chính phủ quy định chung trong ngành về 2 bằng khen để tặng cho 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Thanh tra sở, ban, ngành và Thanh tra cấp huyện. Có thể nói, so với các tổ chức Thanh tra trong ngành, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam có nhiều tổ chức thanh tra: 17 tổ chức Thanh tra sở, ban, ngành và 18 tổ chức Thanh tra cấp huyện. Đối với Thanh tra cấp huyện được chia làm 2 cụm thi đua (Cụm thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng và Cụm thi đua Thanh tra các huyện miền núi); do đó, việc xét đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cũng gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng (Bộ Tư pháp) ghi nhận những kế hoạch cũng như cách làm hay mà Thanh tra tỉnh đã và đang triển khai. Theo bà Nguyễn Thị Tố Nga, do đặc thù công việc của ngành Thanh tra nhưng Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã khắc phục một số trở ngại trong quá trình hoạt động để có được nhưng kết quả như mong muốn trong phong trào TĐKT cũng như công tác chuyên môn.

Đọc thêm

Tăng cường quan hệ đối tác và đẩy mạnh chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ

Tăng cường quan hệ đối tác và đẩy mạnh chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ
(PLVN) -Sáng ngày 08/12/2022, tiếp tục chuyến công tác tại Hoa Kỳ, TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và đoàn công tác đã có mặt tại Đại học Arizona, Hoa Kỳ tham dự Tọa đàm với chủ đề “Chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật và tăng cường quan hệ đối tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ”.

Bạc Liêu tập huấn đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật

Bạc Liêu tập huấn đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật
(PLVN) -  Ngày 8 - 9/12, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng năng lực cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ theo dõi, thực hiện, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tham dự gần 200 đại biểu là lãnh đạo tư pháp cấp huyện, chuyên viên tư pháp phụ trách công tác chuẩn tiếp cận pháp luật...

“Người hùng” cứu hộ, cứu nạn trên QL2

Mỗi khi nghe thông tin có người bị nạn, ông Thọ lại tức tốc lên đường bất kể thời gian.
(PLVN) - Hơn 30 năm qua, ông Phan Tất Thọ, Đội trưởng Đội cứu hộ giao thông xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) không ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng cấp cứu các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông.

TP.HCM: Khối thi đua Văn phòng tổng kết công tác năm 2022

TP.HCM: Khối thi đua Văn phòng tổng kết công tác năm 2022
(PLVN) -Chiều 08.12, Khối thi đua 5 gồm Văn phòng các đơn vị: Thanh tra Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thành phố, Cục Thi hành án Thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề và tổng kết công tác thi đua năm 2022 của Khối thi đua 5.

Phổ biến, giáo dục pháp luật: Chú trọng kết hợp với nâng cao ý thức pháp luật và chấp hành kỷ luật Quân đội

Kiểm tra công tác PBGDPL tình hình chấp hành kỷ luật quân đội và thực hiện Đề án 1371 tại Lữ đoàn 239.
(PLVN) - Ngày 8/12, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tình hình chấp hành kỷ luật quân đội và thực hiện Đề án 1371 tại Lữ đoàn 239 và Lữ đoàn 249, Binh chủng công binh.

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi chia sẻ, kết nối dữ liệu

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi chia sẻ, kết nối dữ liệu
(PLVN) -Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã yêu cầu như trên tại Hội nghị Tổng kết năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra ngày 8/12.

Nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện triển khai Công ước chống tra tấn

Lễ Tổng kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan về Công ước chống tra tấn vào tháng 07/2022.
(PLVN) -Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực trong triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn, khẳng định quyết tâm và chính sách nhất quán, tính nhân văn của hệ thống pháp luật và Nhà nước Việt Nam trong công tác bảo đảm quyền con người; tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tạo điều kiện cho đầu tư quốc tế

Toàn cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Chiều 7/12, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Luật sư Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Sự hỗ trợ pháp lý của luật sư Việt Nam và Nhật Bản để tạo điều kiện tốt hơn cho đầu tư quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản”. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Nhờ lời động viên của cô giáo, cậu học trò hiền lành, nhút nhát quyết tâm trở thành người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc

Nhờ lời động viên của cô giáo, cậu học trò hiền lành, nhút nhát quyết tâm trở thành người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) - Bằng ý chí và nghị lực vượt khó, cậu học trò nghèo Bùi Xuân Tập (hiện là Trưởng phòng Pháp luật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) ngày nào đã hiện thực hoá được ước mơ của mình trở thành người lính của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tham gia tích cực vào công việc bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì buổi làm việc
(PLVN) - Sáng ngày 07/12, tại Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã làm việc với Sở Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc để nắm tình hình kết quả triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

Trao đổi kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
(PLVN) -Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 05-07/12/2022, đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) gồm đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng Cục trưởng và đồng chí Đặng Văn Huy – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 tham dự Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về công tác THADS giữa Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào và Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp Việt Nam.