Kỳ bí tiếng đàn bầu… “giảm đau“

Ông Hân biểu diễn phục vụ các bệnh nhân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
(PLO) - Giây phút ông Phạm Văn Hân (60 tuổi, Gia Lộc, Hải Dương) cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời là khi cầm đàn gảy cho những bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nghe. Tiếng đàn của ông như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin đối với những bệnh nhân đang điều trị nơi đây vượt qua những đớn đau của bệnh tật...