“Tư pháp cần vào cuộc sâu hơn với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, hôm qua (31/1) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã dự Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của Tư pháp, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, hôm qua (31/1) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đã dự Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của Tư pháp, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại Hội nghị

Tư pháp không được “đi sau”

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2012, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, công tác tư pháp Vĩnh Phúc đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, triển khai cơ bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao. Kết thúc năm, các mặt công tác đã đạt kết quả khá toàn diện.

Năm 2013, Tư pháp Vĩnh Phúc xác định tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, tạo bước đột phá về chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác theo dõi, kiểm tra thi hành VBQPPL, hoàn thành việc nhận bàn giao công tác kiểm soát thủ tục hành chính....

Về công tác THADS, năm 2012, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc khó khăn phức tạp đã được giải quyết dứt điểm, tỷ lệ giải quyết về việc đạt 91%, về tiền đạt 79% trên số có điều kiện thi hành. Bước sang năm 2013, với phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”, THADS Vĩnh Phúc đặt mục tiêu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu Bộ giao thi hành xong 88% về việc, 77% về tiền so với số có điều kiện thi hành.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng đánh giá cao tính chủ động trong công tác tham mưu của Sở Tư pháp đối với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Phạm Văn Vọng cũng biểu dương những nỗ lực của Tư pháp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và những đóng góp thiết thực khác của Tư pháp, THADS đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ ra một số hạn chế và yêu cầu Tư pháp, THADS Vĩnh Phúc cần khắc phục như một số hoạt động tư pháp còn “đi sau”, chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; chất lượng thẩm định VBQPPL còn hạn chế; việc củng cố, kiện toàn năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu....

Để công tác tư pháp, THADS tiếp tục bứt phá, thực sự phát huy thế mạnh của mình, ông Phạm Văn Vọng yêu cầu trong năm 2013 này, Tư pháp Vĩnh Phúc cần tập trung làm tốt nhiệm vụ của cơ quan đầu mối giúp thường trực HĐND, UBND tỉnh trong việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; nâng cao chất lượng công tác  thẩm định, kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp, THADS....

Đặc biệt, Bí thư Phạm Văn Vọng yêu cầu Tư pháp Vĩnh Phúc phải tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Bộ trưởng Hà Hùng Cường chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Cần giữ đà chuyển biến tích cực, nổi bật

Nhất trí cao với những nhận định, đánh giá và chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Tư pháp, THADS Vĩnh Phúc đã đạt được trong năm 2012. Bộ trưởng nhận định: “Năm qua, một số mặt công tác của Tư pháp, THADS Vĩnh Phúc tiếp tục có chuyển biến tích cực, nổi bật. Tư pháp, THADS Vĩnh Phúc đã cơ bản bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của Tỉnh”. Tuy nhiên, có chung nhận định như Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Vọng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, so với tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh thì công tác tư pháp, THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Để hòa nhịp cùng sự phát triển đồng bộ, toàn diện với công tác của Ngành trong năm 2013 này, Bộ trưởng yêu cầu Tư pháp và THADS tỉnh Vĩnh Phúc cần quán triệt sâu sắc hơn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013, bám sát hơn 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đã được xác định, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, triển khai một cách đồng bộ, toàn diện công tác tư pháp, THADS.

Trong đó, Bộ trưởng lưu ý Tư pháp Vĩnh Phúc cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật nhằm góp phần hoàn thiện thể chế phục vụ công tác chỉ đạo điều hành các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh, thiết thực cải thiện vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Vĩnh Phúc trong năm 2013 và những năm tới.

Cùng với những lợi thế sẵn có trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ trưởng yêu cầu Tư pháp Vĩnh Phúc phải chuẩn bị thật tốt các điều kiện, từ việc phổ biến tuyên truyền để nâng cao nhận thức đến vệc chuẩn bị các nguồn lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mới đầy khó khăn, thách thức của Ngành. Bên cạnh đó, chú trọng kiện toàn và đào tạo nguồn cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã; nâng cao vai trò và năng lực cho các tổ chức pháp chế các sở, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh để phối hợp triển khai tốt công tác tư pháp trên địa bàn Tỉnh.

 Bộ trưởng cũng nhắc nhở Tư pháp Vĩnh Phúc cải thiện và thực hiện nghiêm công tác thống kê, báo cáo, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định, không để ảnh hưởng chung đến thành tích của Ngành.

Đối với công tác THADS, Bộ trưởng yêu cầu Cục THADS tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án bảo đảm chính xác về số án có điều kiện và số án không có điều kiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân loại không chính xác hoặc xếp lại. Bộ trưởng cũng đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác THADS trên địa bàn và đề nghị HĐND các cấp tăng cường giám sát, Viện Kiểm sát nhân dân tăng cường kiểm sát việc THADS, nhất là việc phân loại án có điều kiện thi hành, án chủ động.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cam kết sẽ đồng hành cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc trong việc phối hợp chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Tư pháp, THADS địa phương vào cuộc sâu hơn nữa, đóng góp thiết thực hơn nữa vào thành quả phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc

Nhân chuyến công tác tại Vĩnh Phúc, hôm qua (31/1), Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới thăm và thắp hương tại chùa Tùng Vân, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng ngày, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác đã tới thăm và chúc Tết huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường, nơi Bộ trưởng Hà Hùng Cường sinh ra và lớn lên. 

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Sáng 1/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.