Lực lượng vũ trang Long An 72 năm phát huy truyền thống Anh hùng

(PLO) - Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Lực lượng vũ trang Long An 72 năm phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang Long An huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Từ khi thành lập (ngày 22/8/1945) đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng  uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 7; của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; được sự nuôi dưỡng đùm bọc của nhân dân; kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”; truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, LLVT tỉnh Long An đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa chiến đấu, vừa xây dựng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên những thành tích to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, LLVT Long An đã trực tiếp chiến đấu gần 7.000 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt sống trên 10.000 tên địch, phá huỷ, thu giữ nhiều vũ khí trang bị và phương tiện chiến tranh góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vị trí  chiến lược trên chiến trường miền Đông Nam bộ, LLVT nhân dân tỉnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu giỏi, cùng với các đơn vị chủ lực làm nên những chiến thắng oanh liệt.

Đơn vị đã bắn rơi hàng trăm máy bay, tàu chiến, tiêu diệt hàng chục ngàn tên địch cùng với quân và dân cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Từ trong máu lửa 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, LLVT tỉnh xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Trong thời kỳ đổi mới, LLVT nhân dân tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và làm nòng cốt tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; khẳng định được vai trò, vị trí và trách nhiệm nặng nề của LLVT trước nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. LLVT tỉnh đã thường xuyên chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và làm nòng cốt tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc, tiềm lực quốc phòng từng bước được tăng cường; sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng cao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Quán triệt và thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong tình hình mới, LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác dân vận, bảo vệ dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân; tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; giúp dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng tránh và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn bảo đảm an toàn cho nhân dân và góp phần đảm bảo tốt các điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong tình hình mới, thế giới và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi LLVT tỉnh phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Để đáp ứng yêu cầu này, phát huy truyền thống anh hùng, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao chất lượng và sức mạnh chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Hơn bao giờ hết, trong tình hình mới, đòi hỏi LLVT tỉnh phải tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, càng cần phải khẳng định tốt vị trí, vai trò của mình trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh. Để xứng đáng với những thành tích và truyền thống cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị (khóa X), Nghị định số 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong thời kỳ mới; nắm chắc âm mưu thủ đoạn của kẻ thù và tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đẩy mạnh xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm; xây dựng và phát huy tốt các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; tập trung làm tốt hơn nữa công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và toàn dân; chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh.

Vinh dự, tự hào - trách nhiệm của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới cũng hết sức lớn lao, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Long An
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành
(PLVN)- Trả lời PLVN, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Vũ Đại Thắng cho biết, mặc dù số lượng Nghị định hướng dẫn các luật là khá lớn, song Bộ KH&ĐT cam kết cố gắng hoàn thành dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực để Luật thực sự đi vào cuộc sống...

TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020

 TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020
(PLVN) - Ngày 11/7, tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, UBND thị xã phối hợp với Báo Công Thương tổ chức Hội nghị "Đầu tư & Phát triển Thị xã Ba Đồn 2020" nhằm đánh giá lại công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong thời gian qua, hướng thu hút và các giải pháp để thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới.

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập
(PLVN) - Kim tự tháp là lăng mộ mà các vị vua Ai Cập cổ đại xây dựng cho mình. Kim tự tháp Ai Cập được coi là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Mặc dù đã trải qua những tháng năm lịch sử kéo dài 4.000 năm, nhưng Kim tự tháp vẫn bao trùm một bức màn bí ẩn, tràn đầy những sắc thái thần bí.

Đòn hiểm

Đòn hiểm
(PLVN) - Mỹ quyết liệt nhất, nhưng cả Anh, Canada và Australia cũng thể hiện phản ứng rất gay gắt với Trung Quốc sau khi nước này bắt đầu có hiệu lực chính thức bộ luật mới thông qua về an ninh ở Hong Kong. 

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước
(PLVN) - Ngày 11/7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng Hàng không VietJet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người cao tuổi, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại.

Bệnh Bạch Hầu diễn biến phức tạp tại Tây Nguyên: Nguyên nhân và cách phòng tránh

Bệnh Bạch Hầu diễn biến phức tạp tại Tây Nguyên: Nguyên nhân và cách phòng tránh
(PLVN) - Trong thời gian gần đây, bệnh Bạch Hầu trở thành nỗi lo lắng của nhiều người dân trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nói riêng khi  đã phát hiện hàng chục ca nhiễm bệnh… Trước những diễn biến phức tạp cũng như tính chất nguy hiểm của dịch bệnh người dân cần nắm nó nguyên nhân gây bệnh, triệu trứng và cách phòng tránh để tự bảo vệ người thân, gia đình mình.

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người lại gắn với một loại đá quý?

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người lại gắn với một loại đá quý?
(PLVN) - Theo quan  niệm của người phương Tây cổ, tháng sinh của mỗi người sẽ ứng với một loại đá quý và mang một ý nghĩa khác nhau. Bởi vậy, theo người cổ nhân Tây phương, đeo một món trang sức có gắn đá tháng sinh của mình không chỉ để làm đẹp mà còn ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và sức khỏe của bạn.

Tiền Giang ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Tiền Giang ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam
(PLVN) - Ngày 11/7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) phối hợp cùng Bưu điện Việt Nam (BĐVN) tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam với chủ đề: Cả nước chung tay thực hiện BHXH – BHYT toàn dân. Chương trình được tiếp sóng tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân
(PLVN) - Bí thư Lê Cường liên tục thăng tiến và giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của quận Hà Đông trong nhiều năm qua, vừa bị kỷ luật do thời gian làm phó Chủ tịch UBND quận này, để xảy ra một số sai phạm về trật tự xây dựng. Không những thế, với tư cách là người đứng đầu Cấp ủy, UBND quận qua các giai đoạn ông này chưa giải quyết ổn thỏa vấn đề giao đất dịch vụ cho người dân, dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Phát Đạt đứng thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”

Phát Đạt đứng thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”
(PLVN) - Ngày 10/7/2020 tại GEM Center (TP HCM), Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt (Hose: PDR) được vinh danh xếp thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”, do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên. Đây là lần thứ 3 liên tiếp PDR nhận giải thưởng này. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬