Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(PLVN) - Qua 2 ngày làm việc tích cực (ngày 13 và 14/8) với tinh thần trách nhiệm cao, với phương châm Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, chiều 14/8, Đại hội đại biểu đảng bộ Thị xã Giá Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ (2020-2025) đã thành công tốt đẹp và đã tiến hành phiên bế mạc. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chỉ đạo Đại hội.

Đại hội được tiến hành với phương châm là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Phát triển”, cùng với chủ đề Đại hội đề ra “Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội; khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; Đảm bảo quốc phòng - an ninh; Xây dựng thị xã đạt đô thị loại 3 và phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025”.

Tham dự Đại hội có bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; ông Dương Thành Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Ông Phạm Văn Thiều - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu; Đại diện Ban Tổ chức TW; Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên là lãnh đạo Thị xã Giá Rai qua các thời kỳ và 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.000 đảng viên trong Đảng bộ Thị xã.

Chủ động sáng tạo trong cách nghỉ, cách làm…

Cụ thể, trong nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Gía Rai đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm và 20 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đến cuối nhiệm kỳ tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt và hoàn thành khá sớm. 

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu – Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá, bình quân hằng năm đạt 12,5%; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 57 triệu đồng/người/năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng; Thương mại - dịch vụ và giảm dần nông nghiệp. 

Cùng với đó, công tác xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao, đột phá mạnh mẽ vượt chỉ tiêu nghị quyết trước thời gian một năm. Từ đó, đã đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 14,61% ở đầu nhiệm kỳ giảm xuống còn 0,93% vào cuối nhiệm kỳ. 

Đến nay, Thị xã Giá Rai có 7/7 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác giáo dục - đào tạo, y tế, chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công luôn được quan tâm theo dõi chặt chẽ chỉ đạo kịp thời, đạt nhiều kết quả quan trọng, Công tác quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, ổn định, góp phần đưa đời sống nhân dân thị xã ngày càng phát triển.

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu – Lữ Văn Hùng tặng bức ảnh Bác Hồ cho Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị xã luôn quan tâm chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ nghiêm tính kỷ luật, kỷ cương, nêu gương của người đứng đầu, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Luôn củng cố niềm tin, uy tín của cán bộ, đảng viên với nhân dân. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. 

Triển khai, quán triệt học tập nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, của thị xã cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Qua học tập, quán triệt nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu thể hiện rõ tính tiền phong gương mẫu, hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành nhiệm vụ ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Giá Rai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xứng tầm đô thị văn minh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng, nhấn mạnh: Thị xã Giá Rai là địa phương có bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang kiên cường qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp nhiều sức người, sức của, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và phát triển quê hương. 

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 3
 Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu trao đổi với các đại biểu.

Dù còn nhiều khó khăn khách quan song với sự nỗ lực trong toàn Đảng, toàn quân và dân nên trong nhiệm kỳ qua Thị xã Giá Rai đã đạt được nhiều thành tự trên các lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích trên.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng, cho rằng: Trong nhiệm kỳ qua, thành tựu nỗi bật của Thị xã Giá Rai đó là kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá cao, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội hoàn thành vượt kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua thị xã vẫn còn những hạn chế nhất định. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị các đại biểu phải phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận làm rỏ những điểm nổi bật và hạn chế để đưa thị xã phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ Thị xã cần phải xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới gắn với thực hiện các khâu đột phá và phù hợp với tình hình phát triển chung của tỉnh. Đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã phải tiếp tục cố gắng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, kịp thời nắm bắt thời cơ, kế thừa những kết quả đã đạt được, kinh nghiệm từ thực tiễn, từ đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đồng bộ và có tính khả thi cao trong tổ chức thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 4
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Giá Rai đã kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm để Ban Chấp hành khóa mới có giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của nhiệm kỳ mới. Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục - y tế, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị, với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Thị xã Giá Rai trở thành thành phố vào năm 2025. 

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 5
 Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 6
 Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu (áo màu đỏ), tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Gía Rai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí (khuyến 2 đồng chí). Bầu Ban Thường vụ Thị xã Gía Rai gồm 11 đồng chí. Bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí; Ông Bùi Tấn Bảy – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020, đắc cử chức danh Bí thư Thị xã Gía Rai lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ông Huỳnh Công Quân và ông Đổ Minh Thắng đắc cử Phó Bí thư Thị ủy Gía Rai lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đại hội tiến hành thảo luận và lấy phiếu biểu quyết, đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gồm 26 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./.

Trọng Nghĩa – Tăng Định
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Sáng 1/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.