Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tới thăm một đơn vị quân đội.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tới thăm một đơn vị quân đội.
(PLVN) - “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản gian khổ, hy sinh anh dũng, góp phần tô thắm thêm truyền thống của quân đội anh hùng và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. 

Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được phát huy, lan tỏa 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cho biết, nhận thức sâu sắc giá trị và ý nghĩa to lớn danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện sự sáng tạo, cách làm mới, sáng tạo của quân đội trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cuộc vận động đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, trọng tâm là: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa, tri thức, dân chủ, kỷ luật; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế. Các đơn vị đã gắn kết chặt chẽ cuộc vận động với các Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Tết quân dân” và nhiều mô hình mới, phù hợp thực tiễn cơ quan, đơn vị trong toàn quân...

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới; thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ ngày càng được phát huy, lan tỏa, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Do đó, các cơ quan, đơn vị cần thông qua thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, chấp hành tốt kỷ luật... để bộ đội rèn luyện, trưởng thành. Toàn quân cần đề cao trách nhiệm và hành động, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu-thịt, “cá-nước” với nhân dân. 

Cán bộ, chiến sĩ tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, tích cực tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi mặt đời sống xã hội ngay từ cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. 

Cùng với đó, toàn quân tiếp tục thực hiện tốt vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân”- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Luôn xung kích đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thời gian qua, các đơn vị quân đội luôn chủ động, tích cực huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh (QPAN), phát triển kinh tế-xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động cách mạng, các phong trào và nhiệm vụ chính trị ở địa phương; hỗ trợ, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững; phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đưa văn hóa, y tế về thôn, bản. 

Các binh đoàn, đoàn kinh tế-quốc phòng đã gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường QPAN, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới trên các địa bàn chiến lược; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Cùng với đó, quân đội đã tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng với quân đội các nước, đóng góp tích cực vào sự ổn định, hòa bình, phát triển trong khu vực và trên thế giới, quảng bá và làm sâu đậm hơn giá trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế.

Tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc của QĐND Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quân đội đã quán triệt nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chủ động tham mưu với Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh, diễn tập phòng, chống dịch Covid-19; triển khai hàng trăm điểm cách ly, tổ chức cách ly cho gần 140.000 người, có gần 2.000 chốt chặn trên biên giới với hơn 1 vạn cán bộ, chiến sĩ kiểm soát đường mòn, lối mở và tổ chức nhiều khu vực cách ly tập trung; phối hợp với địa phương phong tỏa, cách ly, tiêu độc, khử trùng, dập dịch; thành lập các tổ, đội cơ động phòng, chống dịch tại các đơn vị, lập các bệnh viện dã chiến, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị... được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, quân đội luôn xung kích đi đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Tháng 10 và đầu tháng 11/2020, liên tiếp nhiều cơn bão đổ bộ vào miền Trung, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Với tinh thần “cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã liên tục chỉ đạo các đơn vị quân đội tập trung lực lượng, phương tiện giúp các địa phương và nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; phân công các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu... trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội không quản gian khổ, hy sinh anh dũng, góp phần tô thắm thêm truyền thống của quân đội anh hùng và lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. 

Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, tạo nền tảng để quân đội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ gắn liền với sự trưởng thành, phát triển của quân đội. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội hôm nay cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. 

Toàn quân phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. 

Trước mắt, toàn quân nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mọi lĩnh vực công tác, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đọc thêm

Trung tâm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực: Nơi bình yên tìm về

Ngôi nhà Ánh Dương ở Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2022. (Ảnh: HLHPNVN)
(PLVN) -  Với nạn nhân bị bạo lực giới nói chung và bạo lực gia đình nói riêng, để “bình yên tìm về” là cả một hành trình dài. Nhưng qua mô hình Trung tâm dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực - Ngôi nhà Ánh Dương, trong hành trình đó, họ không đơn độc. Với nhiều người, hạnh phúc, bình yên đã thực sự trở lại.

Ngăn chặn ma túy “núp bóng” thuốc lá điện tử

Hiện nay chỉ có một số ít cơ quan có năng lực xét nghiệm phát hiện ma túy tổng hợp được như: Viện Giám định Pháp y – Bộ Y tế, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. (Nguồn ảnh: Thanh Loan)
(PLVN) -  Trong những năm gần đây, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới hay còn gọi là thuốc lá mới đã xuất hiện trên toàn thế giới với hai dòng sản phẩm chính là thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, khoảng từ năm 2015, các sản phẩm thuốc lá mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng thu hút giới trẻ.

Thuốc lá điện tử gây ảo giác, loạn thần

4 trường hợp là học sinh nhập viện do ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử. (Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy)
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số bệnh viện đã tiếp nhận một số bệnh nhân đến điều trị có liên quan đến hút thuốc lá điện tử. Điều đáng lưu ý là hầu hết, bệnh nhân đến bệnh viện do có dấu hiệu đau đầu, lo âu, mất ngủ, rối loạn hoảng sợ, có một vài trường hợp có dấu hiệu loạn thần, ảo giác. Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm thần của người sử dụng.

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu

Sôi nổi Hội thi “Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh” tỉnh Bạc Liêu
(PLVN) - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiếu nhi Bạc Liêu đã và đang ra sức thi đua rèn luyện, học tập, thực hiện các công trình, phần việc Măng non lập thành tích chào mừng để kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023), làm quà nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Đừng coi thường say nóng, say nắng

Ảnh minh họa. (Nguồn: baochinhphu.vn)
(PLVN) -  Dù miền Bắc mới bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng thứ 2 kể từ đầu mùa nhưng nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi mấy ngày qua đều chạm hoặc vượt ngưỡng 40 độ C. Dự báo, thời gian tới sẽ xuất hiện nắng nóng nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc.