Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh: Kon Tum cần vận dụng tối đa các nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Triển)
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Triển)
(PLVN) - Ngày 28/11, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Kon Tum về công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Đại diện UBND tỉnh Kon Tum tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Nguyễn Ngọc Sâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; cùng các Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, thay mặt các Sở, Ban, Ngành của tỉnh ông Trần Minh Thắng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã có những báo cáo chi tiết về công tác điều tra, rà soát các VBQPPL tại tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Kon Tum đã quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL theo quy định; chú trọng công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, không phù hợp…Việc xử lý văn bản có quy định trái pháp luật sau khi tự kiểm tra phát hiện hoặc do cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện đã được cơ quan ban ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum tại buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Triển)
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum tại buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Triển)

Thông qua đó, UBND tỉnh đã kịp thời phát hiện những những vướng mắc, bất cập, những quy định không còn phù hợp. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

UBND tỉnh Kon Tum luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá VBQPPL đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp. Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định của pháp luật qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống VBQPPL của địa phương, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, ổn định chính trị, trật tự xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương. Qua đó, hàng năm đội ngũ cán bộ làm công tác rà soát hệ thống VBQPPL đều được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công việc.

Cũng theo, Lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum trong quá trình thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá VBQPPL tại địa phương còn gặp phải một số hạn chế vướng mắc nhất định như: Đội ngũ cán bộ làm công tác rà soát chưa đồng đều, thiếu kinh nghiệm nên vẫn còn lúng túng trong việc tập hợp văn bản, tổ chức rà soát văn bản…Việc rà soát văn bản phần nào mới dừng lại ở việc rà soát hiệu lực của văn bản mà chưa thực hiện rà soát ở nội dung để kịp thời phát hiện các quy định chưa phù hợp, trái, mâu thuẫn,…Công tác phối hợp rà soát giữa các ban ngành có lúc, có nơi chưa thật sự đồng bộ, hiệu quả. Một số ngành vẫn coi trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát là trách nhiệm riêng của Sở Tư pháp.

Bên cạnh đó, quá trình rà soát, hệ thống hoá các văn bản liên quan đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực được ban hành qua các thời kỳ trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải tập hợp được đầy đủ các văn bản phục vụ rà soát; vì vậy việc tập hợp đầy đủ văn bản gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, một số cán bộ làm công tác pháp chế chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nên gây ảnh hưởng đến chất lượng văn bản.

Ông Trần Minh Thắng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả với đoàn kiểm tra. (Ảnh: Trọng Triển)
Ông Trần Minh Thắng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả với đoàn kiểm tra. (Ảnh: Trọng Triển)

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của UBND, điều đó được thể hiện ở việc chỉ đạo ban hành kịp thời, đầy đủ các kế hoạch để xác định rõ nhiệm vụ, nội dung, trách nhiệm và tạo cơ chế tốt hơn cho việc triển khai công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong thời gian qua, lãnh đạo UBND đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí các điều kiện bảo đảm thực hiện đối với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Qua đó, chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản QPPL của tỉnh Kon Tum đã có những điểm tích cực, đạt nhiều điểm đáng ghi nhận. Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được thực hiện định kỳ hàng năm. Một trong những điểm sáng trong công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh Kon Tum so với các tỉnh khác là đã huy động sự tham gia của các cộng tác viên hỗ trợ thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản để rút ngắn thời gian và giảm tải khối lượng công tác này cho các sở, ban, ngành.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Kon Tum nhân rộng mô hình này cho các Sở Tư pháp trên các nước tham khảo và áp dụng. Nhìn chung, công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền đã được tỉnh Kon Tum thực hiện tốt, bài bản, đúng quy định. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an ninh ổn định, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua nghe báo cáo và trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng nhận thấy, trong công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của địa phương vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Điển hình là vẫn còn tình trạng một số văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành chưa phù hợp với quy định của Luật, Nghị định, Thông tư về nội dung, thẩm quyền, hiệu lực; một số văn bản còn sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày; một số văn bản do Tỉnh ban hành trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền nhưng chưa được phát hiện qua tự kiểm tra; chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, còn xem đây là nhiệm vụ chuyên môn riêng của cơ quan Tư pháp.

Thành viên Đoàn công tác góp ý, trao đổi với địa phương. (Ảnh: Trọng Triển)
Thành viên Đoàn công tác góp ý, trao đổi với địa phương. (Ảnh: Trọng Triển)

Để bảo đảm chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, trong thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị: HĐND tỉnh Kon Tum cần tăng cường giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, thẩm tra, ban hành văn bản QPPL, nhất là nhiệm vụ thẩm tra dự thảo văn bản QPPL theo thẩm quyền.

UBND tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu như Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan thi hành nghiêm, hiệu quả và thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản QPPL, bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhất là những nội dung liên quan đến xây dựng và ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị HĐND, UBND tỉnh cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và đóng góp của công tác pháp chế trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, đề nghị UBND có giải pháp tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và tiếp tục quan tâm, bố trí biên chế, kinh phí hợp lý cho công tác này; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ngành trong công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

Thượng tá Lê Xuân Thủy - Phó Giám đốc công an tỉnh Kon Tum trả lời câu hỏi mà Đoàn kiểm tra đặt ra. (Ảnh: Trọng Triển)
Thượng tá Lê Xuân Thủy - Phó Giám đốc công an tỉnh Kon Tum trả lời câu hỏi mà Đoàn kiểm tra đặt ra. (Ảnh: Trọng Triển)

Đối với các sở, ban, ngành Kon Tum, Thứ trưởng đề nghị tính chủ động, trách nhiệm của các Sở, ngành chuyên môn trong công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản của các cơ quan chủ trì soạn thảo; đề cao tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chủ trì soạn thảo; trách nhiệm của các cơ quan trong việc tự rà soát văn bản QPPL do chính cơ quan mình ban hành; tăng cường phối hợp chặt chẽ và huy động sự tham gia của Sở Tư pháp trong công tác xây dựng và ban hành, thẩm định văn bản QPPL ngay từ khâu lập đề nghị, soạn thảo văn bản để kịp thời đề xuất và xây dựng văn bản chất lượng, phù hợp, khả thi, đúng quy định. Nghiên cứu kỹ các ý kiến góp ý, thẩm định của Sở Tư pháp trong quá trình tham mưu, ban hành văn bản của địa phương.

Đối với các văn bản có sai phạm, sai sót được chỉ ra tại buổi làm việc, đề nghị UBND kịp thời rà soát, khắc phục những sai sót trong việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL đã được Đoàn công tác nêu tại buổi làm việc và thông báo kết quả xử lý văn bản cho Bộ Tư pháp trong thời hạn quy định; rút kinh nghiệm về việc xác định ngày ban hành nghị quyết QPPL của HĐND hay đề xuất ban hành văn bản QPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn xuất ban hành văn bản cần tuân thủ theo Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, về các kiến nghị của địa phương về những khó khăn, vướng mắc về thể chế, quy định trong Luật Ban hành văn bản QPPL và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị cụ thể, mang tính thực tiễn đang triển khai tại địa phương. Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 34/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp và đề xuất sửa đổi, bổ sung để kịp thời xử lý các vướng mắc về mặt thể chế tại địa phương.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh hy vọng thời gian tới những nội dung trao đổi, làm rõ tại buổi làm việc sẽ giúp tỉnh Kon Tum sẽ tiếp thu, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua để thực hiện bài bản, có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn Công tác, ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cảm ơn sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương khi đã góp ý và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của địa phương. Từ đó giúp tỉnh rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Qua đó tỉnh sẽ giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh nội dung, tổng hợp báo cáo những vướng mắc mà Đoàn kiểm tra đã nêu.

Tin cùng chuyên mục

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề tại Hải Phòng

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam sinh hoạt chuyên đề tại Hải Phòng

(PLVN) - Ngày 1/3, Chi bộ Khối Nội dung và Chi bộ Khối Hành chính thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác Đảng tại Hải Phòng và tổ chức dâng hương, nghe giới thiệu về truyền thống lịch sử tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bạch Đằng Giang, dâng hương tại Tượng đài nữ tướng Lê Chân.

Đọc thêm

Quán triệt nội dung 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết)
(PLVN) -Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt 2 cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Công an đang đề xuất xây dựng Luật Dữ liệu. Theo Bộ này, cần có Luật Dữ liệu để điều chỉnh, thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả thông tin trong các cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đảm bảo tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết

Toàn cảnh cuộc họp.
(PLVN) -Ngày 27/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ về tiến độ xây dựng văn bản quy định chi tiết và góp ý Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Tự hào “bác sĩ của pháp luật”

Hoạt động giám định tại Trung tâm Pháp y Hà Nội.
(PLVN) - Cũng là bác sĩ, nhưng những bác sỹ pháp y ngày đêm thầm lặng, miệt mài đi tìm công lý để phục vụ cho công tác điều tra phá án dường như ít được nhắc tới. Đây là một “nghề đặc biệt” mà mỗi người khi lựa chọn đều cần cả sự kiên định lẫn niềm đam mê.

Tham khảo kinh nghiệm của Pháp về hoạt động Thừa phát lại

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì buổi làm việc trực tuyến.
(PLVN) - Ngày 26/2, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Hội đồng Thừa phát lại (TPL) và đấu giá viên quốc gia Pháp. Chủ trì tại điểm cầu Pháp có bà Agnès CARLIER, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TPL và đấu giá viên quốc gia Pháp.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên: Chú trọng triển khai các nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm

Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024
(PLVN) -Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ năm công tác mới, ngay trong tháng 1, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 và Quyết định tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cho Chấp hành viên; thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề và kiểm tra công vụ đối với công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh.

Phát triển hoạt động công chứng theo hướng chuyên nghiệp hóa

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: quochoi.vn).
(PLVN) - Sáng 23/2, tại cuộc làm việc của Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với Bộ Tư pháp, các đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Công chứng nhằm góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành, tạo điều kiện để tiếp tục phát triển hoạt động công chứng theo hướng xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hải Dương: Tăng cường phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thi hành án

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 Cục THADS tỉnh Hải Dương (Ảnh: Cục THADS tỉnh Hải Dương)
(PLVN) -Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2024, với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, các mặt kết quả công tác đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, về việc, đã giải quyết 2.293 việc, tăng 12,12% so với cùng kỳ năm 2023. Về tiền, đã giải quyết 381.028.710.000 đồng, tăng 104,40% so với cùng kỳ năm 2023.