Thành phố Đông Hà (Quảng Trị): Vững tin cho những bước tiến mới

(PLVN) - Đi qua một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức, nhưng bằng niềm tin, quyết tâm và sự nỗ lực, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã đạt nhiều kết quả khá nổi bật. Những thành công đó đã và đang mở ra một chu kỳ phát triển mới của thành phố với những mục tiêu và định hướng mới. 
Thành phố Đông Hà (Quảng Trị): Vững tin cho những bước tiến mới

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Đông Hà, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, đây cũng là năm gặp nhiều thách thức do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hạn hán kéo dài, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; đặc biệt, đợt mưa lũ cuối năm đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, sản xuất và đời sống. Nhưng với tinh thần vượt lên thử thách, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà đã bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, nỗ lực tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân.

Một trong những dấu ấn đậm nét của năm 2020 là thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn để tập trung đầu tư, phát triển sản xuất, đến nay tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện, cơ sở vật chất, hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, chất lượng, hiệu quả của sản xuất kinh doanh được nâng lên.

Cụ thể, thành phố có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm các ngành dịch vụ tăng 8,5%, tổng sản phẩm sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp cá thể tăng 2% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 ước tăng 7,43% so với năm 2019. Cơ cấu ngành dịch vụ chiếm 65,4%, công nghiệp - xây dựng chiếm 33,4% và nông nghiệp chiếm 1,2% trong tổng giá trị các ngành kinh tế; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 125,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 chiếm 1,79%, giảm 0,49% so với cuối năm 2019.

Thu ngân sách trên địa bàn 542,577 tỷ đồng, đạt 109,21% kế hoạch tỉnh giao và 97,45% dự toán HĐND thành phố giao. Công tác kêu gọi, huy động nguồn lực đầu tư được đẩy mạnh và có nhiều kết quả; trong năm thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện GPMB các công trình trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là các dự án từ nguồn vốn TW, nguồn vốn tỉnh và các doanh nghiệp; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Các công trình thuộc dự án GMS, Công trình Cầu kết nối khu đô thị bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà (GMS)...

Phối hợp với các ngành cấp tỉnh chuẩn bị triển khai các dự án kêu gọi đầu tư các khu đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 28 của UBND tỉnh. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình XDCB năm 2020, danh mục vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư năm 2021, xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,4% so với năm 2019; công tác đấu giá quyền sử dụng đất vượt so dự toán đề ra.

Thành phố Đông Hà (Quảng Trị): Vững tin cho những bước tiến mới ảnh 1

Hạ tầng đô thị ở Đông Hà ngày càng phát triển đồng bộ

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, đã tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; y tế, giáo dục - đào tạo tiếp tục giữ vững tốp đầu của tỉnh; tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ; chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính được đổi mới; tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, được giữ vững...

Bước sang năm 2021, để tạo không khí thi đua sôi nổi, hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố đã phát động các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác; tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững;

Tiếp tục huy động nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh; khai thác tốt các yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, chỉnh trang đô thị; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các chế độ chính sách an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của Nhân dân;

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; cơ quan, đơn vị văn hóa, văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Thành phố Đông Hà (Quảng Trị): Vững tin cho những bước tiến mới ảnh 2

Nhiều tuyến phố ở Đông Hà đã sáng, xanh, sạch, đẹp

Theo đó, thành phố tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài thành phố, nguồn vốn trong Nhân dân, doanh nghiệp, các dự án, nguồn vốn ngân sách, nhất là nguồn hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 13% (Trong đó: Dịch vụ tăng 12%; công nghiệp và xây dựng tăng 16%; nông nghiệp tăng 8,7%); Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 5.200 tỷ đồng, tăng 18% so với ước năm 2020; Thu ngân sách trên địa bàn 495 tỷ đồng; Giá trị trên 1 ha canh tác đạt 85 - 90 triệu đồng.

Về các chỉ tiêu xã hội: Phấn đấu công nhận 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Xây dựng 1-2 tuyến phố đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3%; Tạo việc làm mới trên 1.850 lao động; Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 96,6%. Về chỉ tiêu môi trường: phấn đấu chất thải rắn được thu gom đạt 99%; Tỷ lệ số hộ dân tham gia nộp phí rác thải đạt 96%...

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tin tưởng rằng, bằng quyết tâm cao và việc triển khai các giải pháp đồng bộ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà đoàn kết một lòng, tiếp tục nỗ lực vươn lên, tạo bước chuyển biến tích cực và toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II trong thời gian sớm nhất, đồng thời từng bước xây dựng thành phố Đông Hà thông minh.

Minh Phương
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Sáng 1/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ dưới hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.