Sẽ chỉ giữ lại doanh nghiệp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - chủ trì cuộc họp báo.
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - chủ trì cuộc họp báo.
(PLO) - Hôm qua - 13/7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động trong nửa cuối năm 2017; kết quả hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của các doanh nghiệp quân đội và các đoàn kinh tế quốc phòng. 

Doanh nghiệp quân đội không làm kinh tế thuần túy

Liên quan đến vấn đề Quân đội tham gia làm kinh tế, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng khẳng định, Quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế là một hoạt động xuất phát từ bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam và có truyền thống lâu đời trong lịch sử phát triển quân sự của dân tộc.

Quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế là quan điểm nhất quán của Đảng ta được thể hiện trong Hiến pháp. Quân đội thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế là sự cụ thể hóa, thực hiện quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đó cũng là nhiệm vụ do Nhà nước giao cho Quân đội để phù hợp với chiến lược quốc gia phát triển kinh tế, xã hội đất nước song hành với bảo vệ Tổ quốc. 

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng tái khẳng định, chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội là thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhất trí đưa ra đề án từ nay đến năm 2020 sẽ chỉ giữ lại 17 doanh nghiệp (100% vốn) là các doanh nghiệp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kết hợp lao động sản xuất xây dựng kinh tế gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. 12 doanh nghiệp nhà nước, chiếm 51% là các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh có phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và khi cần thiết có thể huy động cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Các doanh nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ hoặc các doanh nghiệp không hoặc ít nhiệm vụ quốc phòng sẽ được cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Vì thế, phải hiểu Quân đội thôi làm kinh tế nghĩa là các doanh nghiệp quân đội sẽ không làm kinh tế thuần túy. 

Liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết, Bộ Quốc phòng đã và đang tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý sử dụng đất quốc phòng, cương quyết ngưng các hoạt động cho thuê, sử dụng đất quốc phòng trái phép, trái mục đích. Hoạt động sử dụng đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế phải đảm bảo đúng luật, đúng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất nhằm tận dụng tối đa giá trị, hiệu quả đất, góp phần cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên quốc phòng và góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết, thời gian qua, các Đoàn kinh tế quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực Khu kinh tế Quốc phòng, góp phần cải thiện từng bước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kết hợp đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo.

Các đoàn kinh tế quốc phòng đã đỡ đầu, đón nhận trên 101.000 hộ dân; hỗ trợ 126 tỷ đồng cho 6.000 hộ định cư ổn định và tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân sản xuất kinh doanh và tham gia giúp chính quyền địa phương nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ địa phương. 

Trong khi đó, các doanh nghiệp quân đội cũng đã được sắp xếp (từ 305 doanh nghiệp năm 2000 còn 88 doanh nghiệp tính đến hết năm 2016) và có những bước phát triển, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế quốc dân.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp quân đội đạt doanh thu 189.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước khoảng 22.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 21.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp quân đội đã trực tiếp thực hiện tích cực và hiệu quả các chính sách hậu phương quân đội, tham gia các chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo, các chương trình xóa đói giảm nghèo tại các địa phương... 

Hoàn thành tốt vai trò đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.

Làm tốt công tác dự báo chiến lược làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước trước mọi tình huống; nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ các mục tiêu, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện cho được mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quốc phòng trong tình hình mới. 

Trong thời gian tới, toàn quân tiếp tục làm tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiếu đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật của Nhà nước;

Nỗ lực đổi mới xây dựng Quân đội tinh gọn, mạnh, cơ động hiệu quả; tích cực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân hiệu quả đáp ứng yêu cầu mới và nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; làm tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm. 

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, 6 tháng đầu năm nay, Quân đội đã thực hiện tốt chức năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường hòa bình ổn định cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quân đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ “đội quân công tác”, tập trung cùng các bộ, ngành phòng tránh, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn; tham gia cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước phát động, giải quyết các vấn đề tồn đọng còn lại sau chiến tranh.

Trong lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, Quân đội đã có những biện pháp tích cực nhằm góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, hiệu quả đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới. Có thể nói, Quân đội đã làm tốt nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và động quân lao động sản xuất.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính và cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Hà Giang

(PLVN) -  Ngày 28/5, trong chương trình công tác tại Hà Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang để đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Hà Giang.

Đọc thêm

Nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp
(PLVN) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, Nhập cảnh (XC,NC) của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định thị thực điện tử (ký hiệu EV) có giá trị nhiều lần thay vì chỉ có giá trị một lần như trước đây; nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng.

Phó Chủ tịch nước dự Lễ ra quân Thanh niên tình nguyện hè ở Cà Mau

Phó Chủ tịch nước dự Lễ ra quân Thanh niên tình nguyện hè ở Cà Mau
(PLVN) - Tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng 27/5, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 tại Khu du lịch Mũi Cà Mau. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ trong Công nhân công an

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật tại phiên họp.
 (PLVN) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng nay, 27/5, Quốc hội (QH) nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND).

Kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác quy hoạch

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khai trương Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia. Ảnh: VGP
(PLVN) -  Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, kiên quyết chống tham nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách trong công tác quy hoạch; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm. (Ảnh TTXVN)
(PLVN) -  Sáng 26/5, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo, TP HCM nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Đại biểu đề nghị bỏ điều kiện về giá trị tranh chấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận.
(PLVN) - Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại phiên họp sáng 26/5, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc quy định điều kiện giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng trong thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tập trung các giải pháp bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững

Tập trung các giải pháp bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững
(PLVN) -  Đây là ý kiến được đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội ngày 25/5, khi đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Có nên chọn lọc, “khoanh vùng” khi giảm thuế VAT?

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh trình bày tại kỳ họp.
(PLVN) -  Nhiều đại biểu đề nghị cân nhắc mở rộng phạm vi đối tượng được giảm thuế GTGT theo hướng áp dụng thuế suất 8% đối với tất cả các nhóm hàng hoá vì hiện nay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đều đang gặp khó khăn. Cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc nâng tỷ lệ giảm thuế GTGT đến 4% để khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu.

Yêu cầu Trung Quốc rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam

Phó Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.

(PLVN) - Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh, tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giữ gìn hòa bình, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước.

Phải xóa bỏ nhận thức “không làm thì không sai" trong một số cán bộ, công chức

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
(PLVN) - Phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kinh tế - xã hội sáng nay, 25/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng tình trạng không ít cán bộ, công chức, viên chức làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ hiện nay là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đồng thời nêu một số giải pháp để giải quyết.

Cần thống kê cụ thể mức độ thực hiện, chuyển biến trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (đoàn Tây Ninh) phát biểu tại phiên họp.
(PLVN) - Sáng 25/5, cho ý kiến tại phiên họp tổ của Quốc hội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, một số đại biểu đề nghị làm rõ các con số thống kê, mức độ thực hiện qua từng năm và chuyển biến trong công tác sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhà nước.

Tháo gỡ 'điểm nghẽn' trong triển khai Đề án 06: Cần giải pháp khắc phục tình trạng 'manh mún', 'cát cứ thông tin'

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai, thực hiện Đề án đến từng bộ, ngành, địa phương. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới ký ban hành Văn bản về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho NOXH: Đẩy nhanh việc lập quy hoạch, bố trí quỹ đất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cần đẩy nhanh việc lập quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây nhà ở xã hội cho công nhân. (Ảnh VGP-Minh Khôi)
(PLVN) -  Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ… về tiến độ triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, diễn ra ngày 24/5.