Sẽ chỉ giữ lại doanh nghiệp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng

(PLO) - Hôm qua - 13/7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động trong nửa cuối năm 2017; kết quả hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của các doanh nghiệp quân đội và các đoàn kinh tế quốc phòng. 
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - chủ trì cuộc họp báo. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - chủ trì cuộc họp báo.

Doanh nghiệp quân đội không làm kinh tế thuần túy

Liên quan đến vấn đề Quân đội tham gia làm kinh tế, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng khẳng định, Quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế là một hoạt động xuất phát từ bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam và có truyền thống lâu đời trong lịch sử phát triển quân sự của dân tộc.

Quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế là quan điểm nhất quán của Đảng ta được thể hiện trong Hiến pháp. Quân đội thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế là sự cụ thể hóa, thực hiện quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đó cũng là nhiệm vụ do Nhà nước giao cho Quân đội để phù hợp với chiến lược quốc gia phát triển kinh tế, xã hội đất nước song hành với bảo vệ Tổ quốc. 

Thiếu tướng Võ Hồng Thắng tái khẳng định, chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội là thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhất trí đưa ra đề án từ nay đến năm 2020 sẽ chỉ giữ lại 17 doanh nghiệp (100% vốn) là các doanh nghiệp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kết hợp lao động sản xuất xây dựng kinh tế gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. 12 doanh nghiệp nhà nước, chiếm 51% là các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh có phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và khi cần thiết có thể huy động cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Các doanh nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ hoặc các doanh nghiệp không hoặc ít nhiệm vụ quốc phòng sẽ được cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Vì thế, phải hiểu Quân đội thôi làm kinh tế nghĩa là các doanh nghiệp quân đội sẽ không làm kinh tế thuần túy. 

Liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất quốc phòng, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết, Bộ Quốc phòng đã và đang tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý sử dụng đất quốc phòng, cương quyết ngưng các hoạt động cho thuê, sử dụng đất quốc phòng trái phép, trái mục đích. Hoạt động sử dụng đất quốc phòng phục vụ phát triển kinh tế phải đảm bảo đúng luật, đúng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất nhằm tận dụng tối đa giá trị, hiệu quả đất, góp phần cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên quốc phòng và góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho biết, thời gian qua, các Đoàn kinh tế quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực Khu kinh tế Quốc phòng, góp phần cải thiện từng bước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kết hợp đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo.

Các đoàn kinh tế quốc phòng đã đỡ đầu, đón nhận trên 101.000 hộ dân; hỗ trợ 126 tỷ đồng cho 6.000 hộ định cư ổn định và tích cực tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân sản xuất kinh doanh và tham gia giúp chính quyền địa phương nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ địa phương. 

Trong khi đó, các doanh nghiệp quân đội cũng đã được sắp xếp (từ 305 doanh nghiệp năm 2000 còn 88 doanh nghiệp tính đến hết năm 2016) và có những bước phát triển, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế quốc dân.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp quân đội đạt doanh thu 189.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước khoảng 22.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 21.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp quân đội đã trực tiếp thực hiện tích cực và hiệu quả các chính sách hậu phương quân đội, tham gia các chương trình an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo, các chương trình xóa đói giảm nghèo tại các địa phương... 

Hoàn thành tốt vai trò đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới.

Làm tốt công tác dự báo chiến lược làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước trước mọi tình huống; nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ các mục tiêu, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo quyết liệt thực hiện cho được mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quốc phòng trong tình hình mới. 

Trong thời gian tới, toàn quân tiếp tục làm tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiếu đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật của Nhà nước;

Nỗ lực đổi mới xây dựng Quân đội tinh gọn, mạnh, cơ động hiệu quả; tích cực xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân hiệu quả đáp ứng yêu cầu mới và nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; làm tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm. 

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, 6 tháng đầu năm nay, Quân đội đã thực hiện tốt chức năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường hòa bình ổn định cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quân đã nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ “đội quân công tác”, tập trung cùng các bộ, ngành phòng tránh, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn; tham gia cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước phát động, giải quyết các vấn đề tồn đọng còn lại sau chiến tranh.

Trong lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, Quân đội đã có những biện pháp tích cực nhằm góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, hiệu quả đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới. Có thể nói, Quân đội đã làm tốt nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và động quân lao động sản xuất.

X.Khu
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Cuba
Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, sáng nay, 18/9 (theo giờ Việt Nam), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao đã lên đường thăm chính hữu nghị chính thức Cuba từ 18 - 21/9. 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Đảm bảo tính thực tiễn, tính khoa học và thận trọng trong việc sử dụng đất đai

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) -  Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khi chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) ngày 17/9.

Chủ tịch nước đề nghị TP Hồ Chí Minh xem xét chế độ đãi ngộ y, bác sĩ

Chủ tịch nước đề nghị xem xét để có chế độ đãi ngộ và ghi nhận xứng đáng hơn nữa với đội ngũ y, bác sĩ, những người ở tuyến đầu chống dịch.
(PLVN) - Trong thư vừa gửi cử tri TP HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, do bận rộn với chương trình công tác đã lên kế hoạch, ông không thể trực tiếp vào TP dự hoạt động đầu tiên với tư cách là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại hội nghị trực tuyến làm việc với UBND quận 8, quận Gò Vấp, quận Bình Tân và huyện Hóc Môn để thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH trong hoạt động giám sát.

Tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, thực chất hơn giãn cách xã hội

Chính phủ yêu cầu phải tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, thực chất hơn giãn cách xã hội với tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”; giữ vững “vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ”.
(PLVN) - Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2021, Chính phủ yêu cầu phải tổ chức thực hiện nghiêm ngặt, thực chất hơn giãn cách xã hội với tinh thần “ai ở đâu ở yên đó”; giữ vững “vùng xanh”, “xanh hóa vùng vàng, thu hẹp vùng đỏ”; cách ly, phong tỏa triệt để, chặt chẽ các ổ dịch, nguồn lây trong thời gian nhanh nhất, phạm vi nhỏ nhất và xét nghiệm nhanh nhất.

Bộ Chính trị nhất trí báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét cho chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới

Bộ Chính trị nhất trí báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét cho chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới
(PLVN) -  Cho ý kiến về tình hình thực hiện kinh tế-xã hội 2021, Bộ Chính trị đề nghị tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, chủ động các phương án phòng, chống dịch phù hợp, thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, ứng phó mọi tình huống.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước tới Cuba, Mỹ: Triển khai ở cấp cao đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII

Chủ tịch nước sẽ có chuyến công tác quan trọng tới Cuba, Mỹ.
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khi trả lời báo chí về chuyến công tác sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cuba; sau đó dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc Khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thanh Hóa nghiên cứu lại đề án thí điểm thu thuế nhà ở đô thị

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thanh Hóa nghiên cứu lại đề án thí điểm thu thuế nhà ở đô thị
(PLVN) - Tiếp tục chương trình Phiên họp 3, sáng 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Nếu tới đây được Quốc hội xem xét, thông qua thì sẽ áp dụng Nghị quyết từ 1/1/2022 và thực hiện trong 5 năm.

Chống tham nhũng, tiêu cực lợi ích nhóm ngay trong xây dựng và hoàn thiện thể chế

Hội nghị của Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế.
(PLVN) -  Phát biểu khai mạc hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, được kết nối tới tất cả các tỉnh, thành trong cả nước sáng nay (16/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, từ Đại hội XI của Đảng, xây dựng và hoàn thiện thể chế đã được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phòng chống dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
(PLVN) - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” vào chiều 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đội ngũ trí thức cần tích cực nghiên cứu, phát triển các biện pháp, các sản phẩm khoa học và công nghệ chống dịch...