Quy định dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trình dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Căn cứ nhu cầu từng tỉnh

Theo dự thảo Thông tư, UBND cấp tỉnh căn cứ thực tế việc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) tại địa phương, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội xác định nguyện vọng, nhu cầu học tiếng DTTS của người DTTS.

Bộ chữ tiếng DTTS được dạy và học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên là bộ chữ cổ truyền đã được lưu hành và sử dụng rộng rãi trong cộng đồng dân tộc, được cơ quan chuyên môn xác định; là bộ chữ được Chính phủ ban hành hoặc UBND cấp tỉnh phê chuẩn. Đối với các tiếng DTTS có nhiều bộ chữ, việc lựa chọn bộ chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quyết định.

Chương trình, sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng DTTS được tổ chức biên soạn và thẩm định theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Giáo viên dạy tiếng DTTS đạt trình độ chuẩn đào tạo của cấp học tương ứng về chuyên môn dạy học tiếng DTTS theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục. Các tỉnh thiếu giáo viên dạy tiếng DTTS được sử dụng đội ngũ giáo viên của từng cấp học, có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng DTTS tham gia giảng dạy tiếng DTTS ở cấp học đó hoặc người có trình độ cử nhân, có chứng bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng DTTS và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Về quy trình đưa tiếng DTTS vào dạy học, dự thảo Thông tư nêu rõ, hằng năm vào đầu năm học, cơ sở giáo dục tổng hợp nguyện vọng, nhu cầu học tiếng DTTS của người học, báo cáo cơ quan chuyên môn có thẩm quyền (Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT). Sở GD&ĐT tổng hợp nguyện vọng, nhu cầu học tiếng DTTS của người học từ các Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh; căn cứ vào các điều kiện tổ chức dạy học cụ thể của địa phương xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT về việc dạy học tiếng DTTS trên địa bàn.

Nội dung, phương pháp và kế hoạch dạy học tiếng DTTS được quy định trong từng chương trình tiếng DTTS hiện hành do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Hỗ trợ tối đa học sinh và giáo viên

Về hình thức học, theo dự thảo Thông tư, môn tiếng DTTS được thực hiện theo chương trình của từng cấp học, sử dụng thời lượng tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Hình thức tổ chức dạy học theo lớp học được quy định tại chương trình giáo dục phổ thông; chương trình giáo dục thường xuyên; điều lệ trường tiểu học; điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Việc tổ chức lớp học tiếng DTTS được quy định như sau: Trường hợp tất cả số người học trong một lớp học theo cấp học đều có nguyện vọng học một thứ tiếng DTTS và cùng một trình độ thì lớp học tiếng DTTS đồng thời với lớp theo cấp học. Trường hợp lớp học chỉ có một số người học có nguyện vọng học một thứ tiếng DTTS thì lớp học sẽ được tách riêng và người học của lớp bao gồm: Người học của một lớp hoặc người học của nhiều lớp khác nhau trong cùng một trường, một cấp học, có nguyện vọng học cùng một thứ tiếng DTTS và cùng một trình độ. Số người học của lớp học tiếng DTTS tối thiểu không dưới 10 người/lớp.

Người học hoàn thành chương trình tiếng DTTS theo cấp học (từ lớp 9 trở lên) được kiểm tra, đánh giá, xếp loại và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành trình độ của cấp học.

Giáo viên dạy tiếng DTTS được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về dạy học tiếng DTTS tại các cơ sở đào tạo (trường đại học sư phạm, đại học có khoa sư phạm) được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS theo hình thức giáo dục chính quy hoặc hình thức giáo dục thường xuyên. Các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy tiếng DTTS tổ chức xây dựng chương trình và giáo trình đào tạo phù hợp với từng tiếng DTTS theo thẩm quyền. Nếu giáo viên dạy học tiếng DTTS chưa đạt chuẩn đào tạo dạy học tiếng DTTS được bồi dưỡng ngắn hạn để có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng DTTS theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hải Thanh
Cùng chuyên mục
Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022

Chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7/2022

(PLVN) - Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng; Bổ sung quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ; Các điều kiện mà danh mục các khu công nghiệp phải đáp ứng; Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành TT&TT…là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2022.

Đọc thêm

Lý do Luật giá đã đến lúc cần phải sửa đổi

Ảnh minh họa
(PLVN) - Luật giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Tuy nhiên, sau 9 năm thi hành Luật bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế cần phải sửa đổi.

Không được bỏ quy định có lợi cho lao động khi tăng lương

Ảnh minh họa
(PLVN) - Triển khai Nghị định 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và T ổ ng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản thống nhất chỉ đạo tiếp tục tăng 7% lương tối thiểu cho người lao động (NLĐ) đã qua học nghề.

Luật Giá sửa đổi: Đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với dự án Luật giá sửa đổi. Một trong những nội dung mà dư luận quan tâm là Dự thảo Luật giá đã đề xuất xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu để mặt hàng này được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường và tôn trọng các nguyên tắc thị trường.

Từ 22/7: Giảng viên học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài được hỗ trợ học phí tối đa 25.000 USD/năm

Ảnh minh họa
(PLVN) - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Thông tư 30/2022/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Đề xuất thêm hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số

Ảnh minh họa
(PLVN) - Để hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP.

Hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ảnh minh họa
(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/6/2022

Quy định công khai giá cước dịch vụ bưu chính là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ 1/6/2022
(PLVN) - Điều kiện thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Sửa quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Quy định công khai giá cước dịch vụ bưu chính; Bộ máy và trụ sở hoạt động của Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2022.

Công chức cấp xã có thể không bắt buộc phải tốt nghiệp đại học

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực cuối tháng 5/2022

Công an xã, phường, thị trấn được cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy là một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu cuối tháng 5/2022 (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Công an cấp xã được cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy; tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ Công an đã thôi việc, xuất ngũ; bổ sung quy định về lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư….là một số chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ cuối tháng 05/2022 (từ ngày 21 - 31/5/2022).

Người có chức vụ ở Bộ Tài chính sẽ không được thành lập điều hành doanh nghiệp tư nhân?

Trụ sở Bộ Tài chính
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.