Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh

Chiều ngày 15/7/2010, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XI, Kỳ họp thứ 14 tổ chức phiên bế mạc, đồng chí Phạm Xuân Đương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu quan trọng trước khi các đại biểu HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp, Website Đại biểu dân cử Thái Nguyên gửi đến quí độc giả bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh:

Chiều ngày 15/7/2010, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XI, Kỳ họp thứ 14 tổ chức phiên bế mạc, đồng chí Phạm Xuân Đương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có bài phát biểu quan trọng trước khi các đại biểu HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của Kỳ họp, Website Đại biểu dân cử Thái Nguyên gửi đến quí độc giả bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh:

Kính thưa
    - Chủ toạ kỳ họp,
    - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
    - Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,        
    - Thưa các đồng chí đại biểu và nhân dân trong tỉnh.
Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh ảnh 1
 

Trước hết, thay mặt UBND tỉnh tôi xin gửi tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh thành công tốt đẹp.
Tại kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh khoá XI, UBND tỉnh đã trình các báo cáo, đề án, tờ trình và nhiều vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, đề xuất những quan điểm, giải pháp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh - xã hội còn lại trong năm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng: là năm cuối thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010, là năm phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, là năm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa quan trọng của quốc gia tiến tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; đồng thời cũng tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015.
Qua thảo luận tại các tổ và tại hội trường của các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng như ‎ý kiến tham gia trực tiếp của một số cán bộ, nhân dân trong tỉnh vào các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh. Đa số các ý kiến đều nhất trí cao với các báo cáo, đề án tờ trình; đặc biệt là báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến. Chúng tôi xin tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành, tổ chức thực hiện, theo tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi thông qua.
Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ yêu cầu các Sở, ngành và các cơ quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh mà chưa được trả lời, làm rõ tại kỳ họp này.

Thưa các vị đại biểu!
Trước khi HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết của kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh tôi xin làm rõ thêm một số nội dung và giải pháp để thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 và giai đoạn 2006-2010 cũng như những vấn đề quan trọng tại kỳ họp đã được các vị đại biểu HĐND dành nhiều thời gian thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến. Những nội dung giải pháp làm rõ thêm những nguyên nhân đã đạt kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và làm rõ thêm một số giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ còn lại của năm 2010.
Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội trong năm 2009, những tiền đề vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2010 và những năm tiếp theo; sự nỗ lực, phấn đấu cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chỉ đạo điều hành của các cơ quan Trung ương đi đôi với phát huy tính năng động, sáng tạo tại cơ sở và các địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, trọng tâm là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Thưa các vị đại biểu!
Bước vào năm 2010, trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, kinh tế trong nước và trên địa bàn tỉnh ta có những chuyển biến tích cực, nhưng cũng xuất hiện những nhân tố gây mất ổn định kinh tế vĩ mô, làm chậm đà phục hồi tăng trưởng, các cấp ngành trong tỉnh đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Chính phủ trong chủ động chuyển trọng tâm chỉ đạo, điều hành từ khôi phục đà tăng trưởng, kiềm chế lạm phát sang tập trung bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế; trong đó đã chủ động tham gia, thực hiện hiệu quả các giải pháp về tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư, sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện, thông tin tuyên truyền... nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng kinh tế, thực hiện mục tiêu kép vừa kiềm chế lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng.
Về cơ bản, hoạt động chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng đầu năm của các cấp chính quyền trong tỉnh là đúng hướng, phù hợp với tình hình, có tác dụng thiết thực và hiệu quả rõ rệt. Điều đó được khẳng định qua những kết quả đã đạt được về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010 tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện.
An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, lao động, việc làm, y tế, văn hóa, xã hội... có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại được quan tâm chỉ đạo tích cực. Công tác hoạt động đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế bước đầu được tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả đạt được nêu trên đã tạo tiền đề và niềm tin để chúng ta tiếp tục kiên định và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.
Tuy nhiên, kinh tế vẫn còn một số khó khăn như: sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và giải ngân các nguồn vốn đạt mức dưới 45% kế  hoạch; việc chỉ đạo chưa quyết liệt của một số cấp, ngành trên một số lĩnh vực như: tiến độ quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu Quốc gia; công tác lập, quản lý quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ; việc chấp hành Luật Giao thông của một bộ phận không nhỏ nhân dân còn chưa nghiêm túc nên số vụ việc về tai nạn giao thông vẫn tăng. Tình hình tội phạm và người nghiện ma tuý, tệ nạn xã hội chưa giảm; tình trang thiếu điện sản xuất, công tác bảo vệ môi trường, thiên tai, hạn hán, dịch bệnh diễn biến phức tạp, phần nào đó đã gây ảnh hưởng khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân; một số lĩnh vực xã hội chuyển biến còn chậm...

Kính thưa toàn thể Hội đồng nhân dân tỉnh!
Thời gian vật chất còn lại của năm 2010 vẫn đủ để chúng ta phấn đấu, song khối lượng công việc thì còn khá năng nề; trong thời gian này cả đảng bộ đang tập trung cho Đại hội Đảng bộ cấp huyện để tiến tới Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, vừa tập trung xây dựng những định hướng, chiến lược lãnh đạo, chỉ đạo, vừa cụ thể nhiệm vụ, giải pháp cho cả thời kỳ 5 năm tới. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ còn lại của thời kỳ 2006 - 2010. Do vậy tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND các cấp, các ngành, các địa phương tròng toàn tỉnh với quyết tâm cao chung tay chung sức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại với các nội dung và một số giải pháp trọng tâm sau đây:
Thứ Nhất về phát triển kinh tế
- Tiếp tục tập trung các nguồn lực phấn đấu thực hiện thành công chủ đề của năm là “Tập trung phát triển công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ - du lịch. Tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII”
- Tập trung chỉ đạo giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ để sớm đưa vào sử dụng, khai thác vốn đầu tư có hiệu quả như: Nhà máy xi măng Thái Nguyên, dự án đầu tư mở rộng của Công ty Gang thép Thái Nguyên, Nhà máy cán thép Thái Trung, nhiệt điện An Khánh, nhà máy may Shinwon, nhà máy luyện Fero mangan và các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng; các nhà máy cơ khí chế tạo các loại công cụ phục vụ cho sản xuất tiêu dùng trên địa bàn tỉnh… để tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu.
Các dự án về giao thông như: đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3, các tuyến đường giao thông nông thôn; các dự án là các công trình trung tâm thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh… cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thiết kế kỹ thuật, khởi công xây dựng, để nhanh chóng đưa các dự án này vào sử dụng góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
- Tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân đồng thời với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công trình, dự án, nhất là đối với các công trình xây dựng bệnh viện, trường học, nhà ở sinh viên, giao thông, thuỷ lợi... Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng 52 công trình nhà ở sinh viên trong tháng 8/2010 và hoàn thành 12.000 căn nhà ở cho hộ nghèo theo Chương trình 167 về trước kế hoạch của Chính phủ là 2 năm; chủ động điều chuyển vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2010 và năm 2011; kịp thời thực hiện các thủ tục ứng vốn cho các công trình, dự án đã có trong danh mục đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ đang được triển khai có thể hoàn thành trong năm 2010 - 2011 nhưng thiếu vốn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, kiên quyết đình hoãn, cắt giảm đầu tư các công trình chưa cần thiết, kém hiệu quả; kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện đấu thầu, chỉ định thầu đối với các công trình quan trọng, cấp bách.
- Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; rà soát tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp; phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới… thu hút nhiều lao động, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân; đảm bảo chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn và phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá để chiếm lĩnh các thị trường như: chè các loại, giống cây trồng vật nuôi, dịch vụ phục vụ nhu cầu trong tỉnh, thị trường trong vùng và cả nước.
Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 đạt hiệu quả, chất lượng cao trên cơ sỏ bám sát và cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.
Thứ Hai là, coi trọng công tác quy hoạch và quy hoạch xây dựng, nâng cấp đô thị, phát triển nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm:
Tiếp tục xác định tầm quan trọng và chất lượng của công tác quy hoạch sẽ tạo tiền đề cho sự thúc đẩy mạnh mẽ về công tác quy hoạch xây dựng trên cơ sở đòi hỏi của các nhà đầu tư và là khâu đột phá của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch chính là thực hiện tốt định hướng phát triển của tỉnh; nó là cơ sở pháp lý quan trọng cho các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế yên tâm đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Trong báo cáo của UBND tỉnh đã trình bày cụ thể từng lĩnh vực nhưng trước hết chúng ta cần tập trung vào các quy hoạch đã có: Tiến hành qui hoạch chi tiết, xây dựng các kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng cho 5 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận năm 2009, xây dựng các cơ chế chính sách thu hút và từng bước lấp đầy các khu quy hoạch, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết và quy hoạch các điểm dân cư nông thôn: Cùng với các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch Khu công nghiệp tổ hợp dịch vụ công nông nghiệp đô thị Yên Bình, Khu Công nghiệp và đô thị các thành phố giao lưu quốc tế của Công ty APEC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục công nhận, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng Hồ Núi Cốc, vùng ATK liên hoàn, xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư vào 28 cụm công nghiệp ở các huyện trên địa bàn tỉnh; tiến hành lập đồ án điều chỉnh qui hoạch thành phố Thái Nguyên, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết khu đô thị phía tây thành phố Thái Nguyên, khu đô thị sinh viên, quy hoạch nông thôn mới theo chỉ đạo của Chính phủ... Các quy hoạch này có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với sự bứt phá đi lên của tỉnh nhà trước mắt cũng như lâu dài để Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, nhiều công trình trọng điểm có tầm quốc tế, quốc gia cần có sự chỉ đạo của Chính phủ, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, quyêt tâm  của các địa phương và của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Tập trung các nguồn lực thực hiện đầu tư nâng cấp và chỉnh trang đô thị để phát triển các ngành kinh tế thương mại, dịch vụ; mặc dù thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công đã đạt các tiêu chí trong khung quy định của Chính phủ về nâng cấp đô thị nhưng vẫn còn một số tiêu chí cần phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đảm bảo thành phố Thái Nguyên tương xứng với đô thị loại 1 và thị xã Sông Công là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh, trong tương lai hệ thống đô thị của tỉnh, nhất là quá trình đô thị hoá phải đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công cuộc cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá như trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, phấn đấu đưa tỉnh ta sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020. Thực hiện quy hoạch xây dựng 5 cửa ô vào tỉnh tại đoạn đầu của các quốc lộ vào tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; thi công hoàn thành ngay trong năm 2010 hai cổng chào tại cửa ô trên Quốc lộ 3. Phấn đấu đến năm 2015, thực hiện lập quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt 50%, thị xã Sông Công đạt 30% và đạt 100% các điểm dân cư nông thôn toàn tỉnh.
Xúc tiến quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn mới tại các xã điểm trong năm 2010 và tất cả các xã trên địa bàn tỉnh trong năm 2011 theo hướng phù hợp với quy hoạch chung để lập kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới theo tinh thần nghị quyêt Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuỳ theo điều kiện của từng địa phương, lựa chọn những tiêu chí có đủ điều kiện và khả năng để thực hiện trước.
Thứ Ba; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính:
Tập trung rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản, xây dựng đô thị và khu dân cư mới, xây dựng các cơ chế khuyến khích thực hiện hiệu quả các dự án, công trình, xây dựng cơ chế khuyến khích và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của đề án về cải cách hành chính đã được phê duyệt; rà soát, bổ sung nâng cao hiệu quả các quy trình tại bộ phận “một cửa, một cửa liên thông”; xác định và phân loại các thủ tục hành chính để tránh nhầm lẫn, đùn đẩy, lợi dụng cơ chế trong giải quyết các thủ tục hành chính. Cải cách thủ tục hành chính là phải đơn giản, rút ngắn thời gian, đảm bảo chính xác hiệu quả và gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân được thuận lợi.
Tiếp tục cắt giảm và đơn giản hoá hoá 30% thủ tục hành chính theo đề án 30 của Chính phủ đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của địa phương; triển khai quyết liệt giai đoan 3 Đề án 30 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.
Thứ Tư, tập trung thu ngân sách và chống thất thu ngân sách:
Chủ động kiểm soát chặt chẽ nguồn thu nhằm thu đúng, thu đủ đảm bảo công khai, công bằng về các chính sách thuế của Nhà nước. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thu ngân sách. Quản lý chi chặt chẽ theo đúng Nghị quyết HĐND tỉnh, quy định tiết kiệm chi tiêu của Chính phủ và chính sách hiện hành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ làm việc trong ngành Thuế, Tài chính ở những bộ phận có tính nhạy cảm để đảm bảo sự công bằng, văn minh và thực hiện đúng chức năng, hiệu quả trong thực hiện thu - chi ngân sách Nhà nước. Phấn đấu đến tháng 10 năm 2010 thu ngân sách đạt trên 2.000 tỷ đồng và làm cơ sở hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2010.
Thứ Năm; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp:
Ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong nước, phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo các nguồn lực thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng, an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, ưu tiên đưa hàng hoá về các địa phương phục vụ nhân dân.
Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về an sinh xã hội đã ban hành; tổ chức tổng kết và xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình về giảm nghèo, giải quyết việc làm; triển khai Chiến lược an sinh xã hội đến năm 2020 và Đề án hệ thống an sinh xã hội đối với dân cư nông thôn thời kỳ 2011 - 2020; khẩn trương triển khai Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện xoá đói, giảm nghèo và đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội.
Thứ Sáu, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới:
Để phấn đấu hoàn hành nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực thực tế; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kịp thời thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tuyển dụng biên chế theo chỉ đạo của Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn ở từng cơ quan, địa phương. Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy hành chính Nhà nước từ tỉnh tới huyện, xã. 
Thứ Bảy, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông nhằm giảm cả số vụ, số người chết và người bị thương như: xử lý dứt điểm trên 40 “điểm đen về giao thông” trên địa bàn tỉnh; ngành công an, Ban ATGT và các địa phương tăng cường kiểm tra, hiệu quả thực hiện kiểm điểm, giáo dục người vi phạm Luật giao thông ở nơi cư trú và nơi làm việc. Các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Khiếu nại Tố cáo.
Thứ Tám, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, phấn đấu đạt thành tích cao nhất:
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, điều hành của UBND tỉnh, bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ mục tiêu được giao góp phần vào các thành tựu kinh tế - xã hội đạt được, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên, khuyến khích nhân dân và doanh nghiệp tự tin, tiếp tục phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra; chủ động thông tin và cung cấp thông tin về các sự kiện quan trọng, đột xuất, nhạy cảm để kịp thời định hướng dư luận xã hội, tập trung vào công cuộc xây dựng phát triển tỉnh Thái Nguyên ngày càng văn minh thịnh vượng.

Thưa các đồng chí đại biểu và các vị đại biểu HĐND!
Nhân kỳ họp này, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thông qua giám sát để tham gia ý kiến, kịp thời với các cấp, các ngành, với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường phối hợp có hiệu quả với Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.
Tại kỳ họp này, thay mặt UBND tỉnh tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ngành Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát coa hiệu quả của Đoàn Đại biểu Quốc hội, của HĐND, sự phối hợp tích cực của các Ban xây dựng Đảng, Thường trực HĐND, các đoàn thể trong hệ thống chính trị, các cơ quan Trung ương trên địa bàn, các cơ quan thông tin tuyên truyền, báo chí của Trung ương và địa phương, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà suốt 6 tháng qua luôn quan tâm, tạo điều kiện, cổ vũ động viên, tạo động lực cho sự điều hành, quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh nhà đã đem lại những thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị, nhân dân các dân tộc toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm triển khai thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng sức, đồng lòng thực hiện hoàn thành toàn diện và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm của năm 2010 và giai đoạn 2006-2010. Tập trung cao độ xây dựng nhiệm vụ kế hoạch 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015.
Kính chúc các đồng chí đại biểu, đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, chiến sỹ các lực lượng vũ trang nhân dân, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc tốt đẹp nhất, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn ./.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.