Ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khóa X

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (2/7), HĐND tỉnh Cà Mau khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất. Tại kỳ họp, 100% đại biểu thống nhất bầu Ủy viên dư khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X Nguyễn Tiến Hải, phát biểu tại Kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X Nguyễn Tiến Hải, phát biểu tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (khóa IX) Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh cũng đã bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó bà Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X với tỷ lệ phiếu bầu 98,04%; ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh uỷ viên tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Tiến Hải, nhấn mạnh: “Chúng tôi ý thức rõ đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm giao phó. Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hết mình cùng với Thường trực và các ban của HĐND tỉnh thường xuyên trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực theo tinh thần đổi mới".

Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình tặng hoa, chúc mừng Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên BCH TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình tặng hoa, chúc mừng Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại Kỳ họp, 100% đại biểu thống nhất bầu Ủy viên dư khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Đồng thời, các ông Lâm Văn Bi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (tỷ lệ phiếu bầu 100%); ông Trần Hồng Quân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (tỷ lệ phiếu bầu 100%); ông Lê Văn Sử - Tỉnh uỷ viên (tỷ lệ phiếu bầu 98,04%) tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 20 Uỷ viên UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X Nguyễn Tiến Hải, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã bầu cử, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của chính quyền tỉnh Cà Mau, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh. Những kết quả đạt được của kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong 5 năm tới. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chuẩn bị nghiêm túc của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hữu quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và phóng viên các cơ quan báo đài đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, phục vụ tốt kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X Nguyễn Tiến Hải tặng hoa, chúc mừng Lãnh đạo UBND và thành viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X Nguyễn Tiến Hải tặng hoa, chúc mừng Lãnh đạo UBND và thành viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X Nguyễn Tiến Hải, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh hãy nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Ông Nguyễn Tiến Hải (sinh ngày 31/8/1965); Quê quán: phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Dân tộc: Kinh.

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật.

Tháng 6/2020 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tháng 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 5/2/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 2/7/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Huỳnh Quốc Việt (sinh ngày 25/9/1976); Quê quán: xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Dân tộc: Kinh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành kỹ thuật công trình.

Tháng 3/2020 - 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 11/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dư khuyết TW Đảng, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 2/7/2021: Đồng chí được bầu đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh Hội nghị

Lai Châu đề xuất xây dựng cảng hàng không

(PLVN) -   Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng đã đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải sớm đề xuất đầu tư cảng hàng không Lai Châu trình Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm

Hà Giang: Khởi sắc trong phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Hà Giang: Khởi sắc trong phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội
(PLVN) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh Hà Giang. Kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc trên các lĩnh vực.

Lạng Giang (Bắc Giang): Điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang

Hệ thống cơ sở hạ tầng huyện Lạng Giang được đầu tư đồng bộ
(PLVN) -  Bằng sự quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt “mục tiêu kép”; vừa triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra mắt Phòng họp không giấy E-cabinet

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra mắt Phòng họp không giấy E-cabinet
(PLVN) - Chuyển đổi số là một xu thế và yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay, tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, mở ra nhiều cơ hội, tạo điều kiện để các địa phương nắm bắt, bứt phá vươn lên.

Hoàn thành mô hình 3D Vườn Quốc gia Cúc Phương

Hoàn thành mô hình 3D Vườn Quốc gia Cúc Phương
(PLVN) - Ngày 5/7, tại Ninh Bình, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng Vườn Quốc gia (VQG) Cúc Phương tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả tham vấn "Xây dựng mô hình 3D có sự tham gia của cộng đồng tại VQG Cúc Phương".

Khảo sát, thống nhất phương án hướng tuyến giao thông kết nối huyện Ba Bể sang huyện Na Hang

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang
(PLVN) -  Ngày 3/7, đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang do ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn để thống nhất phương án hướng tuyến giao thông kết nối huyện Na Hang (Tuyên Quang) sang huyện Ba Bể (Bắc Kạn).

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khen thưởng cho cá nhân đạt thành tích trong Hội thao PCCC

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khen thưởng cho cá nhân đạt thành tích trong Hội thao PCCC
(PLVN) -  Chiều ngày 4/7, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố Quyết định khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II, vòng loại năm 2022 tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì lễ trao thưởng.