Những điểm cần làm rõ trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam

(PLVN) - CQĐT Bộ Công an có kết luận bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty lương thực Trà Vinh, theo đó nguyên TGĐ Công ty lương thực miền Nam (LTMN) Huỳnh Thế Năng (Công ty mẹ của Công ty lương thực Trà Vinh) cùng 3 thuộc cấp bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm trong bản kết luận điều tra cần làm rõ. 

Vốn sở hữu là 3.632 tỷ đồng hay 4.456 tỷ đồng?

Một trong những điểm cần sáng tỏ để làm căn cứ luận tội các bị can liên quan đến vụ án là xác định vốn sở hữu của Tổng công ty LTMN tại thời điểm chuyển giao quyền Tổng giám đốc vào tháng 4.2014.

Theo hồ sơ, ngày 14/4/2014, ông Huỳnh Thế Năng (nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty LTMN), người bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Công ty lương thực Trà Vinh, nhận bàn giao công việc từ ông Nguyễn Ngọc Nam (quyền Tổng giám đốc). 

Trước đó 14 ngày (31/3/2014), Tổng công ty xác nhận nguồn vốn chủ sở hữu là hơn 4.456 tỷ đồng.

Việc xác định nguồn vốn chủ sở hữu diễn ra trước khi bổ nhiệm người điều hành mới có hợp lệ không? Và, trách nhiệm khoản lỗ hơn 873,3 tỷ đồng, nguyên nhân gây ra chênh lệch nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về ai? Đây là những vấn đề mà cơ quan điều tra nên làm rõ.

Về vấn đề nguồn vốn chủ sở hữu, theo biên bản xác minh ngày 27/4/2020 của Cơ quan điều tra, trong năm 2014, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Lương thực miền Nam lỗ trước thuế là hơn 873,3 tỷ đồng. 

Trong số hơn 873, tỷ đồng tiền lỗ thì có đến hơn 824,3 tỷ đồng (tức hơn 94%) là do hệ lụy từ thời trước để lại. Điều này đã được thể hiện tại Biên bản Giám sát tài chính năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Báo cáo số 308/TCTKT-BC ngày 31.5.2016 của Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty lương thực miền Nam về việc phân tích nguyên nhân lỗ lũy kế đến thời điểm 31/3/2015. Khoản lỗ này được liệt kê như sau:

Lỗ do hệ lụy từ thời kỳ trước để lại là hơn 574 tỷ đồng, bao gồm: hơn 118 tỷ đồng trong lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất, chế biến thủy hải sản không hiệu quả; hơn 256 tỷ đồng do trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi từ năm 2013; gần 199 tỷ đồng từ việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính không hiệu quả từ những năm trước. 

Ngoài ra còn có khoản lỗ xuất phát từ nguyên nhân khách quan trị giá hơn 250 tỷ đồng bao gồm, hơn 36,4 tỷ đồng do trích lập quỹ dự phòng giảm giá tồn kho và hơn 213, 8 tỷ đồng xuất phát từ việc chấp nhận lỗ để thực hiện đúng cam kết trong việc xuất khẩu 600 ngàn tấn gạo sang Philippines.

Những nguyên nhân và hệ lụy này đã được khẳng định trong kết luận số 155/TB-VPCP ngày 27.04.2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận Thanh tra số 2734/KL-TTCP ngày 25/9/2015 của Thanh tra Chính phủ.

Như vậy, tổng các khoản lỗ do hệ lụy thời trước để lại và do các nguyên nhân khách quan là hơn 824,3 tỷ đồng. Và nếu trừ đi con số hơn 824,3 tỷ đồng này thì vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2014 của Tổng công ty LTMN chỉ còn lại hơn 3.632 tỷ đồng.

Vào thời điểm ông Huỳnh Thế Năng nghỉ hưu, số tiền chủ sở hữu tại Tổng công ty LLMN là hơn 3.895 tỷ đồng, lấy số tiền này trừ đi con số hơn 3.632 tỷ đồng vào thời điểm ông nhậm chức thì vốn sỡ hữu của Tổng công ty LLMN tăng thêm gần 263 tỷ đồng. 

Những điểm cần làm rõ trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Trần Văn Tâm – Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh (ảnh: DĐDN)

Theo Bản kết luận điều tra số 26/C03-P12 ngày 20/3/2019 trong vụ án xảy ra tại Công ty lương thực Trà Vinh thì những hành vi sai phạm khởi phát từ ngày 9/01/2012.

Theo đó, tính đến cuối năm 2012, số lượng tồn kho khống tại Công ty Lương thực Trà Vinh được xác định là hơn 15.778 tấn (trị giá hơn 136,1 tỷ đồng) và đến cuối năm 2013, lượng hàng tồn kho khống tăng lên hơn 16.188 tấn (trị giá hơn 153,7 tỷ đồng), đồng thời tăng nợ khống phải thu cuối năm lên trên 104,6 tỷ đồng.

Đồng thời, cũng theo Bản kết luận điều tra này, trong 2 năm 2012 và 2013, Công ty lương thực Trà Vinh đã kinh doanh thua lỗ với tổng số tiền hơn 392,9 tỷ đồng (năm 2012 là 274,6 tỷ đồng, năm 2013 là trên 118,3 tỷ đồng).

Như vậy có thể thấy rằng, việc xảy ra sai phạm tại Công ty lương thực Trà Vinh xảy ra vào thời điểm năm 2012-2013, thế nên việc Cơ quan điều tra tập trung điều tra vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Tổng công ty LTMN trong giai đoạn này là cần thiết. Bởi chính những sai phạm trong giai đoạn này chính là mấu chốt dẫn đến vụ án sau này.

Vai trò của người phụ trách Phòng Tài chính Kế toán

Theo hồ sơ bản kết luận điều tra, người phụ trách phòng Tài chính Kế toán vào thời điểm 2012 - 2013 là ông Nguyễn Ngọc Nam. 

Theo đó: “Từ năm 2012-2017, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao thì đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công. Ngoài ra, ông Nam đã chủ động phát hiện và phối hợp với cơ quan điều tra  Bộ Công an điều tra làm rõ sai phạm tại Công ty lương thược Trà Vinh nên không đủ cơ sở xem xét xử lý hình sự” – Kết luận điều tra nhận định, và:

“Tuy nhiên, năm 2012, năm 2013, ông Nam được phân công phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty chưa chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán thực hiện đầy đủ nhiệm vụ kiểm tra định kỳ tình hình sử dụng vốn của Công ty lương thực Trà Vinh dẫn đến không kịp thời phát hiện ra sai phạm tại Công ty lương thực Trà Vinh; năm 2015, khi được giao chỉ đạo công tác kiểm tra xử lý hàng tồn kho tại Công ty lương thực Trà Vinh, đã không làm hết trách nhiệm được giao, nên không phát hiện việc nâng khống hàng tồn kho tại Công ty lương thực Trà Vinh. Để xảy ra sai phạm tại Công ty lương thực Trà Vinh trong một thời gian dài, ông Nam cũng có phần liên đới trách nhiệm”.

Từ bản kết luận điều tra có thể thấy rằng, vai trò của ông Nguyễn Ngọc Nam là quan trọng, thế nên việc điều tra lại những sai phạm liên đới là điều cần thiết. Năm 2015, ông Nam đã không làm hết trách nhiệm được giao trong việc kiểm tra xử lý hàng tồn kho tại Công ty lương thực Trà Vinh. 

Về sai phạm này, Bản kết luận điều tra số 26/C03-P12 ngày 20/3/2019 thể hiện, vào thời điểm cuối năm 2014, tổng lượng hàng tồn kho nâng khống lên trên 37.893 tấn (trị giá trên 323,6 tỷ đồng). Giá trị hàng tồn kho nâng khống này tương đương với hàng tồn kho trên sổ sách. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng hàng tồn trong kho sẽ rất ít và theo một số người, điều này có thể nhìn thấy bằng mắt thường!

Cần xem xét thêm trách nhiệm của Hội đồng thành viên 

Kết luận trưng cầu giám định trách nhiệm của Lãnh đạo Tổng công ty LTMN ngày 11/9/2019 của Giám định viên Bộ Tài chính đã xác định rằng: “Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty lương thực Trà Vinh được thể hiện trong báo cáo tài chính của Công ty mẹ- Tổng công ty LTMN. Việc xảy ra sai phạm và hậu quả tại Công ty lương thực Trà Vinh ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty mẹ, việc không phát hiện ra sai phạm tại Công ty lương thực Trà Vinh dẫn đến sai lệch trong báo cáo tài chính của Công ty mẹ. Vì vậy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty LTMN qua các thời kỳ trong giai đoạn năm 2012-2017 chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành chung khi để xảy ra sai phạm và hậu quả tại Công ty lương thực Trà Vinh”.

Đọc thêm

Nhiệt điện Hải Phòng hủy thầu gói thầu mua than cám có giá hơn 1.311 tỷ đồng sau gần 5 tháng đấu thầu

Trụ sở Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.
(PLVN) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng. Lý do hủy thầu được thông báo là do tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. 

Tiếp vụ khu du lịch Ba Khan Village Resort không có giấy phép xây dựng nhưng đã đi vào hoạt động: Có thể yêu cầu ngừng hoạt động

Khu du lịch xây dựng hoàng tráng kiên cố, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Liên quan đến khu du lịch Ba Khan Village Resort (Mai Châu, Hoà Bình) rộng 4ha đi vào hoạt động, thu tiền khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, Luật sư Nguyễn Huy Long, Giám đốc Công ty Luật Legal Gate Việt Nam cho biết, về việc này các cơ quan chức năng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động hợp pháp của công ty, có thể yêu cầu ngừng hoạt động, buộc áp dụng hình phạt hoặc yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết để hợp pháp hóa hoạt động.

Bắc Ninh: Nhiều bất cập trong việc thực hiện Dự án đường tỉnh 295 huyện Yên Phong

Quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún rất nguy hiểm.
(PLVN) - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 (ĐT.295) có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, do Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) làm chủ đầu tư, Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) là nhà thầu thi công chính. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Bài 3: “Cần nghiêm trị” trong vụ khai thác vàng trái phép tại Mường Tè (Lai Châu)

Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Bày tỏ quan điểm trong vụ Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc khai thác vàng trái phép tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh: Tài nguyên khoáng sản là bảo vật quốc gia, là nguồn lực của nhà nước. Nếu ai đó tự ý khai thác, không được phép của Nhà nước là vi phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị.

Hưng Yên: Xã Đình Cao chỉ đạo khắc phục thiếu sót sau phản ánh của Báo PLVN

UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên).
(PLVN) -  Sau khi Báo PLVN đăng tải bài viết “Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: Ai sai người đó chịu trách nhiệm". Ngày 02/11/2023, chủ đầu tư dự án là UBND xã Đình Cao, huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đã có văn bản phản hồi Báo PLVN và chỉ đạo các đơn vị thực hiện dự án nhanh chóng khắc phục những vấn đề thiếu sót mà Báo PLVN phản ánh.

"Vàng tặc" lộng hành tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh "hầm vàng tặc" được các đối tượng dựng lên để nguỵ trang. Nguồn ảnh MC
(PLVN) - Khu rừng sản xuất trên địa bàn bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ lâu được người dân đồn thổi là nơi có trữ lượng vàng sa khoáng lớn. Cũng chính ở đây, đã từ nhiều tháng qua, các đối tượng đã lợi dụng việc thuê đất trồng rừng sản xuất nhưng thực chất đã biến nơi đây thành nơi khai thác vàng trái phép. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã về đây để tìm hiểu xác minh sự việc. Sau nhiều ngày quan sát và ghi nhận thực tế, phóng viên phát hiện một khu mỏ khai thác vàng trái phép quy mô lớn. Ẩn sau các tán lá rừng là một đường dây khai thác vàng rất chuyên nghiệp và hoạt động liều lĩnh.

Thâm nhập "hầm vàng tặc“ tại Mường Tè, Lai Châu

Hình ảnh bên ngoài lán "nguỵ trang"hầm "vàng tặc". Nguồn ảnh MC

(PLVN) - Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là lán đựng đồ của người dân địa phương. Tuy nhiên núp bóng dưới danh nghĩa trồng rừng sản xuất, một số đối tượng đã tập kết máy móc, huy động nhiều nhân lực tại vị trí bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu để khai thác vàng trái phép. 

Dự án 78 tỷ đồng ở Hưng Yên: "Ai sai người đó chịu trách nhiệm"

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.
(PLVN) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng được UBND xã Đình Cao phê duyệt từ năm 2022. Mặc dù dự án đã được thi công đến nay khoảng 2 tháng nhưng có nhiều điểm khó hiểu…Trong khi đó, khi được hỏi về quá trình triển khai cũng như các đơn vị thực hiện dự án, lãnh đạo xã cho biết: “Do xã không có trình độ chuyên môn nên phải đi thuê và cũng không nắm rõ đơn vị thực hiện, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm…”

Vì sao gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đấu thầu gần 4 tháng vẫn chưa có kết quả?

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.
(PLVN) -  Được thông báo mời thầu vào ngày 08/6/2023 và đóng, mở thầu vào ngày 28/6/2023. Tuy nhiên, đến nay đã gần 4 tháng nhưng gói thầu cung cấp than cám 6a. 14 phục vụ sản xuất có giá gói thầu hơn 1.311 tỷ đồng do Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu vẫn chưa có kết quả. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu thầu, một nhà thầu có kiến nghị về những “bất thường” của một số nhà thầu cùng tham dự đấu thầu gói thầu trên.

Ninh Thuận: Sông Dinh tan hoang vì “ma trên đất”: Bài 2: Chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời sai phạm

Đại công trường khai thác, chế biến khoáng sản trái phép trên sông Dinh được người dân xác định là của ông H.X.T
(PLVN) - “Trường hợp địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, suối trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận chỉ đạo quyết liệt.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.

Bài 2: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt vì vi phạm về Quảng cáo.
(PLVN) - Trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết: Công ty Cổ phần tập đoàn Nusee bị xử phạt hành chính về hành vi thực hiện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên trang website: http://myphamnusee.com nhưng không xuất trình được giấy xác nhận nội dung quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bài 1: Công ty cổ phần tập đoàn Nusee chưa được cấp Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
(PLVN) - Thông tin đến Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết Cục mới có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị kiểm tra hoạt động tuân thủ, chấp hành các quy định về quản lý mỹ phẩm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nusee và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

Cựu Bí thư Bến Cát kêu oan, vụ án bị tạm đình chỉ

Sau 7 năm, 7 lần trả hồ sơ, vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư TX. Bến Cát kêu oan tiếp tục bị tạm đình chỉ điều tra
(PLVN) - Ngày 4/10, Thượng tá Bùi Phạm Hải – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 42/QĐ-CSKT tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, cựu Bí thư TX. Bến Cát) bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng và ông Nguyễn Quang Lộc (2 cán bộ Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) đã kêu oan từ ngày khởi tố đến nay .