Những cơ sở pháp lý để tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thăng Long

(PLVN) - Thông tin truyền thông phản ánh về việc chính quyền tỉnh Thái Nguyên lách luật, thao túng chính sách pháp luật để giao một số Dự án khai thác khoáng sản và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp cho doanh nghiệp ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai là thật hay chỉ là câu chuyện được “thêu dệt”.
Lãnh đạo xã Thần Sa dẫn phóng viên xuống khu dự án mỏ Khắc Kiệm đã được Nhà nước giao cho Công ty Thăng Long quản lý khai thác Lãnh đạo xã Thần Sa dẫn phóng viên xuống khu dự án mỏ Khắc Kiệm đã được Nhà nước giao cho Công ty Thăng Long quản lý khai thác

Chính phủ đồng ý giao cho UBND tỉnh quản lý cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Ngày 05/12/2008, UBND tỉnh Thái Nguyên đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 3068/GP-UBND cho phép Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) được khai thác khoáng sản vàng sa khoáng Bản Ná, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai. Diện tích đất khoảng hơn 37 hec ta, trong đó: Diện tích khu vực khai thác khoảng 32 hecta, diện tích mặt bằng công nghiệp và phụ trợ khoảng 4,65 hec ta.

Sau khi được cấp Giấy phép khai thác Công ty Thăng Long đã giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh Thái Nguyên cho thuê đất để khai thác với diện tích khoảng 305 nghìn mét vuông tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 05/5/2009. Công ty đã đưa mỏ vào khai thác từ năm 2011 và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định.

Theo Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, khu vực cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thăng Long không thuộc khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản và được Bộ Công Thương phê duyệt. 

Ngày 26/02/2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1201/VPCP-KTN đồng ý giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản vàng sa khoáng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5418/BTNMT-ĐCKS ngày 05/12/2014 về việc phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng tại mỏ vàng Bản Ná, ngày 16/01/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt trữ lượng cát quặng và vàng kim loại tại Quyết định số 141/QĐ-UBND. 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về khoáng sản, Công ty Thăng Long đã lập và hoàn chỉnh Dự án đầu tư (điều chỉnh) theo ý kiến thẩm định của Sở Công Thương. Theo đó, diện tích, chiều sâu khu vực khai thác được giữ nguyên theo đúng giấy phép khai thác đã cấp là 32,60 hec ta; trữ lượng cát quặng huy động vào khai thác khoảng hơn 170 m3 cát quặng (là trữ lượng đã thăm dò bổ sung, nâng cấp và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 141/QĐ-UBND); công suất khai thác là 25.000 m3 cát quặng/năm (được điều chỉnh phù hợp với điều kiện, khả năng khai thác hiện tại); thời hạn khai thác là 08 năm. Ngày 06/12/2013, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án cải tạo phục hồi môi trường Dự án đầu tư (điều chỉnh) mỏ vàng sa khoáng Bản Ná tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND.

Theo Văn bản số 1786/BTNMT-ĐCKS ngày 11/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh một số nội dung trong giấy phép khai thác mỏ vàng Bản Ná, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện điều chỉnh một số nội dung (trữ lượng, công suất và thời gian) trong giấy phép số 3068/GP-UBND ngày 04/12/2008 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Thăng Long khai thác mỏ vàng Bản Ná, xã Thần Sa phù hợp với Dự án đầu tư khai thác mỏ vàng Bản Ná.

Ngày 29/5/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung của giấy phép khai thác khoáng sản số 3068/GP-UBND ngày 04/12/2009 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Thăng Long. Trong đó trữ lượng khai thác là 170.254 m3 cát quặng; công suất khai thác là 25.000 m3 cát quặng/năm; thời gian khai thác đến ngày 06/12/2021. Các nội dung khác tại Giấy phép số 3068/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 được giữ nguyên, không thay đổi.

Những cơ sở pháp lý để tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thăng Long ảnh 1
Đại diện lãnh đạo Công ty Thăng Long làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thần Sa và các đoàn thể trong xã để tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai Dự án mỏ Khắc Kiệm

Đối với khu vực khoáng sản vàng sa khoáng Khắc Kiệm, cũng thuộc xã Thần Sa, có diện tích khai thác khoảng 34 hec ta được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 799/GP-UBND ngày 20/4/2009 cho phép Công ty Thăng Long được khai thác khoáng sản vàng sa khoáng với diện tích khai thác khoảng 34 hécta, thời gian khai thác là 6,5 năm. 

Cũng theo Sở TN&MT, Sau khi hoàn thành công tác thăm dò, Công ty Thăng Long đã nộp báo cáo và hồ sơ về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 21/8/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 3496/BTNMT-ĐCKS chỉ đạo và hướng dẫn về việc phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò nâng cấp trữ lượng tại mỏ vàng Khắc Kiệm. Ngày 26/8/2015, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt trữ lượng cát quặng và vàng kim loại kèm theo “Báo cáo kết quả thăm dò bổ sung và nâng cấp trữ lượng mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” tại Quyết định số 2166/QĐ-UBND. 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về khoáng sản, Công ty Thăng Long đã lập và hoàn chỉnh Dự án đầu tư (điều chỉnh) theo ý kiến thẩm định của Sở Công Thương tại văn bản số 753/TĐTK-SCT ngày 31/8/2015. Ngày 07/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chỉnh mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án tại giấy chứng nhận đầu tư dự án khai thác mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm và công trình phụ trợ cho Công ty Thăng Long.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án 

Đối với vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khai thác khoáng sản, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 3523/UBND-NC đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 10/4/2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có văn bản số 2905/BNN-TT về việc chuyển đối mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Đến ngày 19/5/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích hơn 592 hecta để thực hiện 20 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định. 

Ngày 04/6/2015, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 791/TTg-KTN đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng khoảng 592 héc ta đất trồng lúa để thực hiện 20 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (trong đó có dự án khai thác mỏ vàng sa khoáng Khắc Kiệm và công trình phụ trợ là 54,14 héc ta).

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 và số 2792/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 cho Công ty Thăng Long thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phụ trợ tại mỏ nam thung lũng Khắc Kiệm và mỏ Khắc Kiệm, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai là đúng quy định của pháp luật.

Đại diện cơ quan chuyên môn tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc tỉnh Thái Nguyên giao Dự án đầu tư khai thác một số mỏ vàng sa khoáng cho Công ty Thăng Long là đúng chủ trương, đúng quy định của pháp luật đã được các Bộ, ngành và Chính phủ cho phép. 

Trần Sơn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Góc khuất vụ án bác sĩ Lê Thanh Liêm: Bài cuối - Long An đã báo cáo thế nào với Trung ương về sự việc?

BS Liêm: “Tôi bị oan”.
(PLVN) - Từ nhiều năm nay, dư luận tại Long An cho rằng trong vụ án bác sĩ Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Y tế, bị cáo buộc “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999), có “sự chỉ đạo của Trung ương”. Thế nhưng, có lẽ nào vụ án “Trung ương chỉ đạo” mà lại giao Công an cấp huyện thụ lý điều tra sai thẩm quyền?

Góc khuất vụ án Bác sĩ Lê Thanh Liêm: Bài 5 - Kết luận giám định sai phạm làm lệch lạc bản chất sự việc

Có nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong vụ án bác sĩ Liêm.
(PLVN) - Trong bất kỳ vụ án hình sự nào, để buộc tội bất kỳ ai, quan trọng nhất là bản kết luận giám định. Nếu kết luận giám định sai, sẽ làm lệch lạc bản chất sự việc. Vụ án bác sĩ Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) bị cáo buộc “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999, là một điển hình như vậy.

Hà Nội: UBND phường Hàng Mã “om” hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Trụ sở Đội quản lý trật tự xay dựng đô thị quận Hoàn Kiếm
(PLVN) - Chủ căn hộ tầng 1, số 93 Hàng Mã tự ý phá bức tường chung, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hộ liền kề và tài sản chung của Nhà nước. Cán bộ UBND phường đã lập biên bản vi phạm, Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 3 đã đề nghị UBND phường cương quyết ngăn chặn, xử lý vi phạm và yêu cầu khắc phục hậu quả nguyên trạng nhưng sau gần 2 tháng UBND phường Hàng Mã vẫn “om” hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Góc khuất vụ án Bác sĩ Lê Thanh Liêm: Bài 4 - Phiên xử lạ lùng “quên” triệu tập... bị cáo, luật sư

Bác sĩ Liêm trong phiên sơ thẩm năm 2020.
(PLVN) - Nhận xét về vụ án Bác sĩ Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) bị cáo buộc “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999, nhiều luật sư cho rằng đây là một vụ án “gọt chân cho vừa giày”. Hồ sơ cho thấy quá trình điều tra, truy tố, xét xử của cấp sơ thẩm đã xảy ra không ít vi phạm tố tụng.

Cần làm rõ dấu hiệu “hợp thức hóa” vi phạm của Công ty Minh Long

Vi phạm của Cty Minh Long hoàn thiện, chính quyền địa phương mới phát hiện.
(PLVN) - Mặc dù đã chỉ rõ sai phạm của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Minh Long (Cty Minh Long) trong việc triển khai thực hiện dự án “Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô và đào tạo lái xe mô tô hạng B1, B2” (dự án) trên địa bàn xã Hồ Sơn (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), thế nhưng, thay vì xử lý dứt điểm thì cơ quan chức nay tỉnh này lại có động thái “hợp thức hóa” vi phạm khiến dư luận địa phương bức xúc.

Góc khuất vụ án Bác sĩ Lê Thanh Liêm: Bài 2 - “Đắc tội” vì không tuyển dụng người thân cán bộ tỉnh?

Bác sĩ Liêm tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối năm 2020.
(PLVN) - Ba năm 2014, 2015, 2016 là quãng thời gian “sóng gió” với bác sĩ Lê Thanh Liêm (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An) khi liên tiếp bị rơi vào những tình huống khó xử: Nếu làm theo thì có tội với pháp luật, nếu từ chối thì “đắc tội” với cán bộ gửi gắm. Ông đã chọn cách hành xử đúng luật, rồi sau đó bất ngờ bị cho thôi chức, trở thành bị cáo trong một vụ án dấu hiệu oan sai, vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Hợp đồng mua bán găng tay y tế hai năm rắc rối

Ảnh minh họa
(PLVN) - Bà Nguyễn Thiên Hương, Giám đốc Cty TNHH Bê tông Sơn Lâm (trụ sở Bà Rịa – Vũng Tàu) có đơn cho rằng ông Nguyễn Thế Trung (Giám đốc CTNHH Xăng dầu Trần Lưu (trụ sở đường Cách mạng tháng 8, quận 3, TP HCM) ký hợp đồng mua bán găng tay y tế với bà nhưng không giao hàng và cũng không trả lại tiền đã tạm ứng.

Hà nội: Có dấu hiệu "bảo kê" cho doanh nghiệp tập kết vật liệu xây dựng trên đất công

Trụ sở UBND phường Dịch Vọng
(PLVN) - Công ty TNHH P hát triển đô thị xanh Việt Nam ngang nhiên chiếm dụng 1 phần lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng (cát, sỏi, gạch) trái phép tại khu đất D18, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, gây ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường và cản trở người tham gia giao thông. Sự việc này diễn ra trong nhiều năm, UBND phường Dịch Vọng biết, thế nhưng lại không dám “đụng” đến.

Lạng Sơn: Trung tâm đào tạo lái xe Minh Long xây dựng không phép

Cty Minh Long xây dựng hàng loạt công trình không phép
(PLVN) - Chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng… thế nhưng, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Minh Long (Cty Minh Long) đã triển khai xây dựng hoàn thiện hàng loạt các hạng mục công trình để thực hiện dự án “Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô và đào tạo lái xe mô tô hạng B1, B2” trên hàng nghìn m2 đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Hồ Sơn (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Tổng lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh

Tổng tiến công toàn lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh họa
(PLVN) - Đợt dịch COVID-19 thứ tư trở lại Việt Nam đã tạo ra áp lực lớn. Ngay từ khi bắt đầu có dịch bùng phát, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia đã thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kịp thời, đúng hướng, quyết liệt, hiệu quả. 

Tại cái điện thoại?

Tại cái điện thoại?
(PLVN) - Một clip dài 8 phút quay cảnh nhạy cảm của một đôi trai gái bị tung lên mạng và cũng ngay lập tức, người ta bỏ công tìm hiểu danh tính của đôi trai gái đó. Thông tin đời tư bị phơi bày trên mạng. Bản thân “nữ chính” của clip này đã lâm vào tình trạng hoảng loạn.